Dolazi nam Nova hidžretska godina

Dolazi nam Nova hidžretska godina

U petak (25.11.2011.god.) sa akšamom nastupa Nova hidžretska 1433.god.
Hidžra je preseljenje Poslanika i prvih muslimana iz Mekke u Medinu i polazna je tačka računanja vremena muslimanskog kalendara. Prema proračunu, Hidžra se dogodila 20. septembra 622. godine. Utvrđivanje ovog događaja kao početka računanja vremena datira od halife Omera, a odluka je donijeta 17. godine nakon Hidžre. Mjesec muharrem je određen kao prvi mjesec u godini, zato što se ponovo počinjalo s radom nakon povratka sa hadždža. Era je, tako, započela ne sa danom Hidžre, nego sa prvim danom mjeseca muharrema godine Hidžre. Taj prvi dan je bio petak, 16. temuz ( juli ) 933. godine seleukidske ere i 622. godine julijanskog (gregorijanskog) kalendara.

Hidžra u jezičkom smislu znači napuštanje, preseljenje s jednog mjesta u drugo mjesto.
Allah ž.š. u Sure Et-Tevbe, govoreći o vremenu kaže:”Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite! “ Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Buharija, a prenosi ga Ebu Bekr, r.a., pojašnjava koja su to četiri Sveta mjeseca: Prenosi Ebu Bekr, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Vrijeme kruži, kao i onoga dana kada je Allah stvorio nebesa i Zemlju. Godina ima dvanaest mjeseci, od čega su četiri sveta; tri, jedan za drugim: zu-l-ka’de, zu-l-hidždže i muharrem i redžeb, koji je između džumade-l-uhra i ša’bana!” (Buharija)

Događanja pred hidžrom
Pred samo iseljenje u Jesrib na mekkanske muslimane je vršen veliki pritisak, pa su morali tri godine tajno ispovijedali islam. Među prvima koji prihvatiše islam bijahu Hatidža, supruga Allahovog poslanika, Ebu Bekr Ibn Ebi-Kuhafe, koji je kasnije nazvan Es-Siddik i Alija ibn Ebu Talib. Darul Ekrem (Ekremova kuća) u Meki bila je mjesto gde su se muslimani tajno sastajali. Tu su obavljali namaz i vršili druge obrede sve dok im Allah dž.š. nije naredio da javno počinju da ispovijedaju islam. Nakon toga Allahov poslanik je okupio pripadnike plemena Kurejš i na obližnjem mjestu Saffa uputio im je sljedeće riječi: “Hoćete li mi vjerovati ako kažem da je u dolini iza ovog brda neprijateljska vojska koja namjerava da vas napadne?” “Vjerujemo ti, ti nisi nikada lagao”, odgovorili su mu. “O pripadnici plemena Kurejš, čuvajte se vatre! Ja vam ništa kod Allaha dž.š. ne mogu pomoći. Allah je mene poslao da vas upozorim na tešku kaznu, ako ne budite vjerovali!” Tada je Ebu Leheb rekao: “Propao da si, o Muhamede! Zar si nas zbog ovoga zvao.”
Tri godine su muslimani u Mekki bili izloženi izolaciji i svakovrsnoj torturi. Na udaru su posebno bili oni koji nisu imali odgovarajuću zaštitu. Osman Ibn Affan, Halid Ibn Seid, Sad ibn Ebu Vekas, Ammar Ibn Jasir, Bilal Habeši, Abdullah Ibn Mes’ud i još drugih ashaba r.a. Među prvim ashabima koji je javno učio Kur’an bio je Abdullah ibn Mes’ud. Citirao im je suru Ja-sin, a kada je došao do 13. ajeta: “Navedi im kao pouku stanovnike jednog grada kada su im došli poslanici”, i čuvši ovaj ajet kazali su, zašto da mi udaramo na muke, bolje da mi na njega da udarimo, i udrite ga koliko god možete! Sumeja je prva žena šehid r.a. Osmana Ibn Affana su vezali u konopce i tražili od njega da napusti islam i Allahovog poslanika, a on im je odgovorio, da to nikada neće učiniti niti će se od Poslanika udaljiti! Halida Ibn Seida je tukao njegov babo, čvrstim predmetom po glavi, sve dok ga nije okrvavio. Zabranjivao je njegovoj braći da sa njim konktaktiraju. I mnogi drugi muslimani su mučeni i proganjani od mekanskih višebožaca. Poslanik a.s je dopustio da oni koji su bili više ugroženi napuste Meku. Grupa muslimana muhadžira otišla je u Abesiniju, neki su tražili spas u Taifu i konačno učinjena je hidžra u Medinu.

Šta je nama hidžra?
Uzvišeni Allah ovom ummetu nije odredio niti propisao druge blagdane-praznike osim dva bajrama, ramazanski i kurbanski. To je Allahova blagodat što nam je odabrao i odredio od Sebe ovu vjeru i nije dao ljudima mogućnost da u tome biraju. Zato nemojmo zaboraviti da nam je naša Nova godina tu pred vratima a isto tako nemojmo u tome (proslavljanju) biti raskalašeni i obilježavati je kao feštu, kao neki praznik troška, opijanja i griješenja. Jednostvano upoznajmo svoju porodicu i prijatelje da smo eto ukoračili u Novu hidžretsku godinu i podsjetimo ih jednim SMS-om i čestitkom »Kullu amin ve entum bihajr«. Potrudimo se da u predstojećem mjesecu muharremu što više postimo, klanjamo nafile, dijelimo sadaku i upućujemo iskrene dove našem Gospodaru! Čuvajmo vrijeme kao Allahovu, dželle še’nuhu, blagodat i ispunjavajmo preuzete obaveze! Ne odlažimo naše obaveze za neki drugi dan, slijedeću godinu ili novu priliku. Nemojmo druge kriviti za svoju nemarnost a svoju odgovornost prebacivati na druge, već svoja zaduženja, obaveze ispunjavajmo na vrijeme, svjesni emaneta kojeg nosimo i kojeg smo se prihvatili! Budimo od onih koji pomažu drugima u granicama naših mogućnosti i zainteresujmo braću i sestre u našem okruženju da i oni čine isto! Činimo dobro na svakom mjestu i klonimo se harama i sumnjivih stvari! Neka naše društvo bude društvo dobrih ljudi a čuvajmo se lošeg društva i društva onih koji robuju dunjaluku!
Provodimo svoje živote u iskrenom robovanju Allahu, dž.š., i pripremanju za Dan polaganja računa, izmirujući naše obaveze prema: Allahu, dželle še’nuhu, sebi, roditeljima, porodicama, rodbini, svim muslimanima, komšijama, nemuslimanima i široj i užoj društvenoj zajednici! Posebno vodimo računa o svojim potomcima, jer ćemo za njih biti pitani na Sudnjem danu.
O vrijednosti posta mjeseca muharrema, kao i obavljanja noćnog namaza, govori slijedeći hadis: Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji post poslije ramazana je post mjeseca muharrema, a najbolji namaz poslije farz namaza je noćni namaz!” (Muslim)

Uzvišeni Allahu, neka nova hidžretska godina bude godina odluke da ćemo u njoj iskreno robovati svome Gospodaru i da se nećemo bojati prijekora prijekornika! Neka ona bude godinom uspravljanja ummeta i vraćanja njegova ponosa i časti!

Neka vas prati zdravlje, sreća, sigurnost i obaspe berićet u Novoj hidžretskoj 1433. godini!
Kullu amin ve entum bihajr!