Akika u našem džematu

Danas (26.11.2011) prvog dana Nove hidžretske 1433. godine, poslije podne namaza, u porodičnoj kući Čelić uprilićena je akika i proučena dova za malog Adama.

Neka Uzvišeni Allah malom Adamu podari dobro zdravlje, dug život, jaku nafaku, da bude hajirli i na pravom putu, da se obogati korisnim znanjem, da proživi život u blagostanju, da bude ponos svojih roditelja, svoje vjere i sredine u kojoj bude živio i djelovao. Amin!

Čestitamo sretnim roditeljima!

*********************************************************
Akika je klanje kurbana povodom rođenja djeteta. Hanefijski pravnici smatraju da je akika mubah, da nije mustehab, jer propisani kurban zamjenjuje sve što se kolje prije njega. Zamjenu potvrduju riječi Aiše, r. a.: “Kurban zamjenjuje sve što se kolje prije njega”. El-Lejs i Davud ez-Zahiri akiku smatraju vadžibom.

Smisao akike se ogleda u tome što je ona, s jedne strane, svojevrsni vid zahvalnosti Uzvišenom Allahu na darovanom djetetu, a, s druge strane, umiljavanje Allahu da radi prinesene žrtve sačuva život i zdravlje djeteta.

Propisanost akike

Akika je pritvrđeni sunnet za djetetove staratelje koju su u mogućnosti, jer je Allahov Rekao je Poslanik, a. s.: “Za (život) svakog novorođenog djeteta zalog je njegova akika, koja se kolje sedmi dan po njegovu rođenju, kad mu se daje ime i brije (šiša) kosa” (hadis bilježe Ebu-Davud, Nesai i drugi).

U hadisu se kaže da je svako dijete privezano za svoju akiku, što po mišljenju uleme znači da će djetetu kojem nije priređena akika biti onemogućeno da se zauzima za svoje roditelje, dok neki kažu da će to uticati na njegov odgoj (hadis bilježe autori “Sunena” i Ahmed, koji kaže da je hadis sahih).