Vijesti o Kurbanima (Rijaset BiH)!

Klanje kurbana je dužnost muslimana

Od prvog čovjeka na zemlji Adema, a.s., i njegovih sinova spominje se žrtva-kurban, kako se i u Kur’anu navodi: “I ispričaj im vijest o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinijeli pa kad je od jednog bila primljena a od drugog nije.” (El-Maida, 23.) Kod svih ibadeta neophodna je iskrena namjera da se djelo radi u ime Allaha i u cilju postizanja Njegovog zadovoljstva i nagrade, pa tako i klanje kurbana što se vidi iz citiranog ajeta. Jednima će biti primljen a jednima neće.
Drugi primjer za kurban je slučaj Ibrahima, a.s., i njegovog sina Ismaila, a.s.: “Gospodaru moj, daj mi porod čestit! – I Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: O sinko moj, u snu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš? O oče moj, -reče -onako kako ti se naređuje postupi; vidjet ćeš, ako Bog da, da ću sve izdržati. I njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi, Mi ga zovnusmo: o Ibrahime, ti si se Objavi u snu odazvao; a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine, – to je, zaista, bilo pravo iskušenje! I kurbanom velikim ga iskupismo.” (Es-Saffat, 100-107.) Kroz historiju svaki narod je imao ovu obavezu žrtvovanja kurbana u ime Boga: “Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.” (El-Hadždž, 34.)

Muhammedu, s.a.v.s., i njegovom ummetu je također propisano klanje kurbana. Allah, dž.š., kaže: “Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji.” (El-Kevser, 1-2.) Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Prvo što ćemo na bajram uraditi je da klanjamo bajram namaz, a zatim ćemo se vratiti kućama i poklati kurbane. Ko tako učini postupio je po našem sunnetu.” (Bera’ ibn Azib) Ibnu Omer prenosi: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je (svih) deset godina, koliko je proveo u Medini, klao kurban.” (Tirmizi, hasen)
I mi, koji smo jedna od generacija ummeta Muhammeda, s.a.v.s., dužni smo praktikovati ovaj propis naše vjere. To se odnosi na svakog imućnog muslimana, koji drži do svoje vjere. U današnjim prilikama to je svaki onaj ko je zaposlen i ima toliko sredstava u dane Kurban bajrama da obezbijedi kurban. Na dunjaluku se ostvaruju brojne blagodati: kuća, auto, imetak, titule, diplome itd. U cilju osiguranja tih dobara i zahvale Allahu, dž.š., na njima čini se žrtva i kolju kurbani. Zato je dužnost da domaćin ispred sebe i svoje porodice kolje kurban. Vrlo je zabrinjavajuće kada Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Ko bude u mogućnosti zaklati kurban pa to ne učini, neka se ne približava našoj musalli (mjestu gdje se klanja bajram).”

Bošnjački islamski centar Hamilton prosljeđuje obavijest za akciju Kurbana 2011 godine na podrucju Sjeverne Amerike. Na ovom linkovima mozete naci dopis od Rijaseta Islamske Zajednice:

Bošnjački islamski centar Hamilton će primati uplate isključivo za klanje Kurbana u organizaciji Rijaseta Islamske Zajednice BiH. Cijena Kurbana za područje Kanade je $230.00

Kurban se može uplatiti najkasnije do 2. novembra 2011 godine u našoj džamiji.

Podsjećamo da je kurbansko meso namijenjeno siromašnim muslimanima i za ishranu učenika islamskih prosvjetnih zavoda i socijalnih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Molimo Allaha Džellešanuhu da nam ukabuli i u sevab upiše sve naše ibadete.