Upoznajmo Poslanika Muhammeda a.s.

Upoznajmo Poslanika Muhammeda a.s.
Prije 1.440 godina, pod punim svjetlom historije, u Meki je rođen čovjek izuzetnog karaktera, pažljiv suprug, nježan otac, uspješan trgovac, vojskovođa, državnik, političar, čovjek koji i danas živi u srcima petine stanovnika naše planete.
Bio je prvi čovjek u historiji koji se zvao Muhammed. Njegovo ime znači Hvaljeni. Odabran je za jedinstvenu misiju koja je zahtijevala ličnost zaista izuzetnih kvaliteta. To je bila misija dostavljanja univerzalne Božanske poruke cijelom čovječanstvu, poruke koja nije bila ograničena na određeno vrijeme niti određeni narod i obuhvatala je sva područja ljudskog života, od vjerovanja i morala do ekonomije i politike.
Čovjekoljublje i humanost na djelu
U vremenu skoro nepomirljivih klasnih razlika pred sobom je imao težak zadatak − da ljude nauči da budu braća i da se ne dijele prema porijeklu ili boji kože. Svima je upućivao poruku: “Zaista Allah ne gleda u vaša tijela, niti u vaša lica, nego gleda u vaša srca.”
Historija bilježi da su ga podjednako cijenili i prijatelji i neprijatelji zbog izuzetnih ljudskih kvaliteta, iskrenosti, plemenitosti i povjerljivosti. Sve koji su ga upoznali oduševljavala je njegova jednostavnost i srdačnost.
Prema ljudima je bio blag , čak i kad bi ga vrijeđali. I svojim je sljedbenicima savjetovao da budu blagi i taktični prema drugima govoreći: “Blagost ne dotakne nijednu stvar a da je ne ukrasi, a grubost ne dotakne nijednu stvar a da je ne upropasti.”
Osuđivao je nasilje u porodici, ohrabrivao žene da iznose vlastita mišljenja, te im garantirao pravo na imovinu, pravo da odbiju ugovorene brakove i da zatraže razvod braka. Svoje sljedbenike je savjetovao: „Ženite se onima koje volite, a kad vas je Božija volja sjedinila, onda živite u ljubavi i skladu. Vi imate pravo na svoje žene i one na vas. Sa ženama postupajte ljubazno i s mnogo dobrote.”
Pošto je i sam odrastao kao siroče, bio je posebno suosjećajan prema djeci bez roditelja, starim i nemoćnim i nastojao je maksimalno zaštititi njihova prava.
Na zlo nikad nije uzvraćao zlim i isticao je veličinu oprosta i njegov utjecaj na ljudske duše. Stanovnicima Meke velikodušno je oprostio za sve godine progona i sve zlo koje su mu nanijeli, znajući da će oprostom pridobiti njihova srca, a osvetom samo steći neprijatelje. Svojim postupcima osvojio je mnogo više ljudskih srca nego vojnim pohodima.
Usvetu-l-haseneh- divan uzor za sva vremena
I pored toga što je bio poslanik, Muhammed a.s. ni u jednom trenutku svog života nije prestajao biti ljudsko biće, sa svim svojim potrebama, željama, nadama i strahovima. Ta njegova ljudska dimenzija razlog je što su ga voljele i osjećale bliskim generacije muslimana tokom proteklih stoljeća i što su se bez problema mogli identificirati s njim. Iako je živio prije više od 1.400 godina, njegove poruke su univerzalne i uvijek primjenjive, a ljudski rod se još uvijek suočava s istim problemima protiv kojih se i on borio. Njegov život je jedna od svijetlih tačaka u historiji čovječanstva koja osvjetljava put onima koji dolaze, a njegova djela pokazuju šta sve za dobrobit ljudskog roda može učiniti jedna plemenita duša.
Uzvišeni Allah obavještava da nam je Muhammed, a.s., Usvetu-l-haseneh ili divan uzor. Svaki čovjek živeći na dunjaluku traži sebi uzora, u djetinjstvu to su roditelji, kasnije u mladosti neke poznate ličnosti, u starosti neke ozbiljnije osobe, itd. Nažalost veliki broj muslimana ne zna za ovaj ajet gdje nas Uzvišeni upućuje na Poslanika, a.s., kao uzora za život na ovom svijetu. U ovom ajetu se jasno daje do znanja čovjeku koga ćemo uzeti za uzor, jer od toga u dobrome zavisi i Allahova milost i nagreda na ahiretu. Zato je jako bitno da u životu na dunjaluku uzmemo za uzora poslanika Muhammeda a.s.a a ne nekoga drugog.
Plemenite osobine Muhammeda a.s.
Bogobojaznost-Allahov poslanik svim svojim bićem bio je usmjeren mišlju na svoga Gospodara. Iskazivao je pobožnost i pokornost u svim životnim situacijama, u svakom trenu dunjalučkog života, stojeći, sjedeći, ležeći. Sam Poslanik, a.s., kaže: “Ja se od vas sviju najviše bojim Allaha i najbolje poznajem njegove granice.” (Buhari i Muslim)
Možda se ova osobina najbolje osjeti u ibadetu. Klanjao je, dok su drugi spavali, toliko dugo bi učio da su mu noge oticale. Poslanik kaže: “Moja najveća radost je u namazu.” Dugo bi učio Kur’an, često ponavljajući određene ajete, te razmišljajući o njihovoj mudrosti, često je plakao. Postio je više od svih ostalih – po tri dana u kontinuitetu. Stalno je zikrio, slavio, veličao svoga Gospodara. Često je dovio, dovu upućivao Uzvišenom.
Iskrenost-Poslanik, a.s., je bio najiskreniji od svih onih kojima je Allah dž.š. podario moć govora. Sam je govorio da musliman može ponekad biti kukavica i škrtac, ali nikad ne može biti lažov. Čak i kada se šalio govorio je istinu. U jednom hadisu kaže:”Uistinu, ja se volim šaliti, ali i u šali isključivo govorim istinu.” (Taberani
Blagost- Bio je je blag u odnosima prema ljudima, bez obzira ko oni bili. O tome nas obavještava i Kur’an: “Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub razbježali bi se iz tvoje blizine…” (Ali Imran, 159.)
Strpljivost i praštanje-postoji više događaja iz života Poslanika u kojima se vide ove osobine, a ja ću navesti samo jedan događaj iz vremena Poslanika, a.s: “Enes, r.a., prenosi da je neka jevrejka donijela Poslaniku zatrovano ovčije meso s ciljem da ga otruje. Kada se to otkrilo priveli su je Poslaniku, a on je upitao zašto je to učinila. Htjela sam da te ubijem – odgovorila je. Na to je Poslanik rekao, Allah ti to nije omogućio. Ashabi predložiše da se smakne, ali Poslanik to ne dozvoli već je pusti.” (Buhari i Muslim)

Skromnost- Poslanik nije omalovažavao siromahe zbog njihovog siromaštva. Naprotiv, volio je da se sa njima druži. Molio je Uzvišenog da ga u Džennetu proživi u društvu siromaha, a u životu na ovom svijetu molio je Gospodara da mu poveća ljubav prema siromasima. Za sebe je govorio : “Ne uzdižite me kao što kršćani uzdižu Isaa, sina Merjeminog, ja sam Allahov rob i Poslanik, i govorite za mene Allahov rob i Allahov poslanik.” (Buhari) Bio je protiv oholosti i nije volio ohole.
U jednom hadisu kaže:”Na Sudnjem danu oholi će biti proživljeni kao zrno-trun, a poniženje će ih obavijati sa svih strana.” (Ahmed)
Poslanik je čistio i ušivao svoju odjeću, čistio kuću, muzao koze, dijelio jahalicu na putovanju, jeo običnu hranu, te pomagao slabe i nemoćne.Volio je više drugim nego sebi. Obilazio je bolesne, pratio dženaze, djeci redovno nazivao selam.
Darežljivost- bio je darežljiviji od rodne i blagoslovljene kiše koja se spušta na suhu i zamrlu zemlju. Bio je mehkog srca i otvorene ruke, kada je bila u pitanju pomoć drugome. Dijelio je stoku, skidao bi svoj ogrtač i dao ga siromahu da se ovaj ne bi vratio praznih ruku. Davao je onda kada je i njemu bilo potrebno, dijelio je ratni plijen, a sebi nije ništa ostavljao, za njegovom sofrom jeli su i Arapi i židovi. Jedne prilike je rekao: “Tako mi Allaha, sadaka neće umanjiti imetak.” (Ahmed)
Uljudnost- Nazivao je prvi selam pri susretu. Kad se rukovao, on ne bi ruku izmicao sve dok onaj prvi svoju ne izmakne. Čvrsto je stezao ruku-pokazujući prisnost i blagonaklonost. U sijelu bi sjedao ondje gdje je bilo mjesta, ne dozvolivši da mu se ustaje na noge, niti da mu u se ustupa mjesto. Nikad nije pružao noge nego ih je podvijao, a ruke stavljao na njih. Svojim gostima je iskazivao poseban ikram-čast, skidao bi svoju odjeću i sterao da bi im bilo udobnije.
Govor i smjeh- njegov govor se odlikovao kratkoćom i jezgrovitošću. Hz. Aiša kaže: “On nije poput vas razvlačio dok govori. Njegov govor biješe kratak, a i sada kada pričate odveć rastežete.” (Buhari)
Glas mu je bio krupan i prijatan. Često je šutio i šutnju je preporučivao. Izraz njegovog lica je uvijek pokazivao blag osmijeh. Ponekad se znao nasmijati toliko da su mu se ukazivali kutnjaci. Nije se nikada grohotom smijao, niti je puštao glas pri smijanju, jer je govorio da pretjerano smijanje umrtvljuje srce vjernika.
Hrabrost- Poslanik u borbi protiv neprijatelja bio je prvi, a za vrijeme hidžre zadnji je napustio Mekku. Alija, r.a., kaže: “Mogao si nas vidjeti na dan Bedra kako se sklanjamo uz Vjerovjesnika, dok on bijaše od sviju nas najbliži neprijatelju i toga dana najžešći.”
Pravednost- bio je pravedan prema svakome i to je dokazao mnogo puta u svome životu. Sam Poslanik, a.s., kaže:” Tako mi Allaha nećete naći da je prema vama iko pravedniji od mene.” (Ahmed, Malik)
Moralne osobine su ono po čemu se Poslanik, a.s., posebno odlikovao. U jednom hadisu kaže:”Poslan sam da usavršim etičke vrline (moral) kod ljudi.” (Malik)
Ovo su samo neke osobine našeg voljenog Poslanika a.s.. One će nam sigurno pomoći da ga bolje upoznamo, ali i da shvatimo zašto nas Allah dž.š. upućuje baš na njega kao divnog uzora za nas. Nadam se da će nam ovo biti podstrek da o Muhammedu, a.s., puno više učimo i čitamo, kako bi ga što bolje upoznali, ali i kako bi istinski slijedili njegov životni put.