MUDROSTI

MUDROSTI

Pitao je jedan učenjak jednog od svojih studenata: “Već duže vrijeme si sa mnom proveo i šta si naučio?” Na to je učenik odgovorio: “Naučio sam osam stvari:
1. Gledam na stvaranje ovako: svako ima neku voljenu osobu. Kad se u kabur spusti, ostavi tu osobu. Zato su moja dobra djela moja voljena osoba, i oni će sa mnom u kabur biti spušteni.
2. Sjetim se Allahovih riječi: A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao, Džennet će boravište biti sigurno.. (An-Nazi’ât: 40) Borio sam se protiv svoje čežnje tako da Allahu mogu robovati.
3. Vidio sam da kada neko nešto vrijedno kod sebe ima, on to čuva. Onda sam pomislio na ajet: Ono što je u vas – prolazno je, a ono što je u Allaha – vječno je… (An–Nahl: 96) Tako da sam posvetio sve vrijedno što imam Njemu, da bi kod Njega za mene sačuvano bilo.
4. Vidio sam kako narod traži bogatstvo, čast i poziciju i ništa mi to vrijedno nije bilo. Onda sam se sjetio Allahovih s.v.t. riječi: Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa. (Al-Hudžurat: 13) Tako da sam se trudio da budem svjestan Allaha i da budem plemenit u Njegovim očima.
5. Vidio sam kako je narod ljubomoran jedan prema drugom pa sam se sjetio ajeta: Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovom svijetu. (Az-Zuhruf: 32) Tako da sam ljubomoru ostavio.
6. Vidio sam kako su ljudi neprijatelji jedni drugima pa sam pomislio na ajet: Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! (Fatir: 6) Tako da sam napustio neprijateljstvo i uzeo šejtana kao ličnog neprijatelja.
7. Vidio sam kako ljudi sami sebe ponižavaju u potrazi za opskrbom i sjetio sam se ajeta: Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. ( Hud: 6) Tako da sam se zabavio odgovornošću prema Njemu i ostavio sam svoju imovinu kod Njega.
8. Vidio sam ljude kako se oslanjaju na svoje stvari, zgrade i zdravlje i pomislio sam na ajet: I opskrbit će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. (At-Talaq: 3) I zato se uzdam samo u Allaha.”

******************************************************************************

Prenosi se da su Ibrahima bin Edhema,Allah mu se smilovao, pitali o Allahovim rijecima „molite Mene, a Ja cu uslisati vase molbe“ te kazu:“ Mi molimo,ali nam se dova ne uslisava“. Na to je Ibrahim ibn Edhem rekao:

“ Zamrla su vasa srca od deset stvari:

– spoznali ste Allaha, ali ne izvrsavate duznosti prema Njemu,

– citate Allahovu knjigu, ali ne radite po njenin uputama,

– tvrdite da vam je sejtan neprijatelj, ali ste ga uzeli za prijatelja,

– govorite da volite Poslanika, a napustili ste njegov put,

– tvrdite da volite Dzennet, ali ne cinite djela koja vode u njega,

– tvrdite da strahujete od vatre Dzehennema, ali ne odustajete od grijeha,

– tvrdite da je smrt istina,ali se ne pripremate za nju,

– zabavili ste se nedostacima drugih, a svoje ne ispitujete,

– jedete nafaku koju vam je Allah dao, ali Mu se ne zahvaljujete,

– ukopajete vase mrtve, ali iz tog ne uzimate pouku.“

******************************************************************************

Rekao je Imam el-Gazali: “Na svaki dio tvoga tijela duzan si zekat dati:
Zekat srca: razmisljanje o Allahu, Njegovoj moci, mudrosti i velicini.
Zekat oka: vidjeti pouku i oboriti pogled.
Zekat uha: slusati zvuke spasa od vatre.
Zekat jezika: govor sto priblizava Allahu.
Zekat ruke: ustezanje od zla i prihvatanje dobra.
Zekat noge: korak prema hrani srca i selametu dina”.

******************************************************************************

Ebu Bekr es-Siddik kaze: „ Pet je tama i svaka od njih ima svijetlo:
 Grijesi su tama, svijetiljka mu tewba.
 Kabur je taman, a svijetiljka mu namaz.
 Mizan je taman, a obasjace ga la ilahe illellah.
 Sirat je taman, a osvijetlice ga jakin (cvrsto ubjedjenje).
 Ahiret je tama, dobro djelo ce ga osvijetliti ”.

******************************************************************************

Prenosi se da je Alija r.a. rekao:
„Šest je Allahovih blagodati:
• Islam,
• Kur`an,
• Allahov poslanik Muhammed a.s.,
• Zdravlje i životna snaga,
• Božija zaštita i
• Neovisnost od drugim ljudima.“

******************************************************************************

Jednan mudar čovjek bio je iskušan nekom teškom nedaćom.
Tom mudracu došli su prijatelji žaleći ga i izražavajući mu saučešće, a on im je kazao:
“Spravio sam lijek od šest sastojaka za svoju bol.” Oni ga uputaše:”Kakav je to lijek i kakvi su to sastojci, vrli prijatelju naš?”
“Prvi sastojak jeste, bezuvjetno i iskreno povjerenje u Uzvišenog Allaha.
Drugi je moje uvjerenje, da će se sve odredjeno desiti.
Treće, strpljenje je najbolje sredstvo za one koji su u tugu zapali.
Četvrti, ako se ne strpim, šta da činim?!
Peti, može biti i gore od ovoga u čemu sam sad.
Šesti, svakog trena može doći spas i izlaz iz teške situacije.
Eto, prijatelji moji, to čini moj lijek za tugu i tegobu.”

******************************************************************************

Prenosi se da je hazreti Omer r.a., rekao:

– ko se kloni suvišnog govora data mu je mudrost,
– ko se sustegne nepotrebnog gledanja data mu je poniznost srca,
– ko se kloni pretjerivanja u jelu data mu je slast u činjenju ibadeta,
– ko se čuva od pretjeranog smijeha dato mu je dostojanstvo,
– ko napusti šalu postigao je prefinjenost,
– ko ostavi ljubav prema ovom svijetu data mu je ljubav prema Ahiretu,
– ko ne vodi brigu o tuđim nedostatcima data mu je mogućnost da ispravlja vlastite greške,
– ko se ne bavi istraživanjem kod drugih onoga što samo Allah zna, zagarantovana mu je čistota od licemjerstva.

******************************************************************************

Ibn Ebu Seleme pripovjeda da je rekao:”Upitao sam Ebu Se’ida el-Hudrija kakve su novine ljudi unijeli u vezi sa svojim oblačenjem, jelom, pićem i jahalicama, pa mi je rekao:
“O sine moga brata, kada jedeš, jedi u ime Allaha, kada piješ, pij u ime Allaha, kada se oblačiš, oblači se se u ime Allaha, jer u svemu od toga može biti licemjerstva, oholosti, ponosa i želje za slavom, a to je grijeh i pretjerivanje. U svojoj kući sam obavljaj poslove koje je Allahov poslanik Muhammed s.s.v.s. obavljao, a on je muzao ovce, popravljao obuću, krpio odjeću i jeo zajedno sa svojim ukućanima. On je lično odlazio na pijacu i kupovao što mu treba. Rukovao se i sa bogatim i sa siromašnim. Prvi je selam nazivao koga god je sreo, radilo se o mlađem ili starijem. Kada god bi ga neko pozvao, odazivao bi se na poziv i nikada nije omalovažavao ono na što bi bio pozvan. Bio je lijepe naravi; prijatan u društvu; vedra lica; strog – ali odmjeren; skroman i nije dozvoljavao da se ponizi; darežljiv ali ne i rasipan. Sve u svemu, bio je osjećajan i nježan.”

******************************************************************************

Hatim el – Esamm je rekao:“Odabrao sam četiri stvari, a sve drugo odbacio“. Upitan koje su to, odgovorio je:“
• Znam da mi je moja svakodnevna nafaka određena i da neće biti ni umanjena ni uvećana. Pa sam prestao tražiti da mi se poveća.
• Znam da imam dug prema Allahu i da taj dug niko osim mene Allahu ne može vratiti i zato sam okupiran vraćanjem duga.
• Znam da me čeka nešto što nikako ne mogu izbjeći, a to je smrt. Zato se intenzivno spremam za susret sa smrću.
• Znam da Allah sve vidi i da me stalno posmatra, zato se stidim činiti ono što ne valja.”