Hadisi poslanika Muhammeda a.s. O HADŽU

Hadisi Allahovog poslanika Muhammeda a.s. O HADŽU

1.- Ebu Hurejre, r.a, kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da kaže: Ko hadž obavi u ime Allaha, nemajuci spolni odnos sa ženom, niti ucini neki grijeh, vratice se (kuci bez grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila!
2.- Džabir, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Doista je Kjaba jedan od stubova islama, pa ko izvrši hadž ili umru on zadobije garanciju kod Allaha: ako umre – uvede ga u džennet, a ako ga vrati njegovoj porodici – vrati ga sa nagradom i plijenom!
3.- Abdullah ibn Omer, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Borac na Allahovom putu, hadžija i onaj koji umru izvršava su Allahova delegacija: ako Ga zamole, On im se odazove, a ako šta od Njega zatraže, On im usliša!
4.- Džabir, r.a, prenosi da je Resulullah (s.a.v.s.) rekao: Za primljen hadž kod Allaha ne postoji druga nagrada izuzev Dženneta! Prisutni su upitali: Koji je to primljeni hadž, Allahov Poslanice? Odgovorio je: U kome je hadžija dijelio hranu potrebnim i obracao se drugima lijepom i prijatnom rijecju! U drugom rivajetu stoji: …i nazivao ljudima selam!
5.- Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Poslanik islama (s.a.v.s.) upitan: Koja djela su najvrednija? Allahov Poslanik (s.a.v.s.) odgovorio je: Vjerovanje u Allaha i Njegova Poslanika! Ponovo je upitan: A koje onda? Odgovorio je: Borba na Allahovom putu! Nakon toga, ponovo je upitan: A koje onda? Odgovorio je: Propisno obavljen i kod Allaha primljen hadž!
6.- Abdullah b. Džerad, r.a, prenosi da je Muhammed (s.a.v.s.) rekao:*Obavljajte hadž, jer on cisti grijehe, kao što voda cisti prljavštinu!*
7.- Abdullah b. Mes’ud, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.vs.) rekao: Obavljajte hadž i umru, jer vam oni odstranjuju siromaštvo i grijehe, kao što kovacki mijeh odstranjuje u kovacnici trosku rude željeza, zlata i srebra. Za hadž primljen kod Allaha nema druge nagrade osim dženneta!
8.- Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Umra do umre je otkupljenje od grijeha pocinjenih izmedu njih, a za uredno izvršen i primljen hadž nema druge nagrade osim Dženneta!
9.- Burejde, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Trošenje imetka na putu za hadž je kao i trošenje u borbi na Allahovom putu: nagraduje se sedam stotina puta!
10.- Abdullah b. Amr, r.a, kaže: Cuo sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da je rekao: Ko tavaf ucini oko Kjabe i klanja dva rekjata namaza, ima nagradu kao da je roba oslobodio!
11.- Sehl b. Sa’d, r.a, prenosi da je Poslanik Istine (s.a.v.s.) rekao: Nema ni jednog muslimana koji zanoci sa grijesima, a krene u džihad na Allahovom putu, ili na hadž puno spominjuci La ilahe illellah, Allahu ekber i Lebbejkellahumme lebbejk, a da ne osvane bez grijeha!
12.- Džabir, r.a, prenosi da je Muhammed (s.a.v.s.) rekao: Ko umre odlazeci u Mekku ili vracajuci iz nje, nece biti podvrgnut pregledu niti obracunu (na Sudnjem danu) ili ce mu biti oprošteno!
13.- Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) Allaha molio: Moj Allahu, oprosti hadžiji i onome za koga hadžija bude oprost od grijeha tražio!
14. Džabir r.a. prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Uzmite od mene obrede hadža!
15.- Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Svaki dan Allah spusti na hadžije u Mesdžidu-l-haramu 120 milosti: 60 za one koji tavaf cine, 40 za one koji klanjaju i 20 za one koji posmatraju!
16.- Džabir b. Abdillah, r.a, kaže da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Hadžija nikada nece osiromašiti!
17.- Aiša, r.a, supruga Vjerovjesnika (s.a.v.s.) prenosi da je on rekao: Ni u jednom drugom danu Allah ne oslobada svoje robove od džehennemske vatre, kao što to ucini na dan Arefata!
18.- Talha b. Ubejdullah, r.a, prenosi da je Allahov Miljenik (s.a.v.s.) rekao: Šejtan se ni u jednom danu ne osjeca tako sicušnim, bijedenim, poniženim i ništavnim, kao što se osjeca na dan Arefata i to, zbog toga, što vidi u njemu spuštanje Allahove milosti i Njegovo praštanje velikih grijeha. Takvo poniženje samo je još doživio na Bedru kada je vidio Džibrila kako postrojava meleke za borbu!
19.- Hasan b. Ali, r.a, kaže: ‘Jedan covjek je došao Vjerovjesniku (s.a.v.s.) i rekao mu: Ja sam plašljiv i slab! On mu je rekao: Prihvati onda džihad koji bodlje nema. To je hadž!
20.- Ummu Selema, r.a, majka pravovjernih, prenosi od Resulullaha (s.a.v.s.) da je rekao: Hadž je džihad svakog slabog!
21.- Ebu Hurejre, r.a, prenio je od Poslanika (s.a.v.s.) hadis: Hadž i umra su džihad za starog, slabog i žene!
22.- Aiša, r.a, je rekla: Allahov Poslanice, mi smatramo džihad najvrednijim djelom, pa zašto se ne idemo boriti na Allahovom putu!? Ne! – odgovori Poslanik (s.a.v.s.) – Najbolji džihad za vas je obavljen bez griješenja i kod Allaha primljen hadž!
23.- Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Ženama je zabranjeno dok su u ihramu, oblaciti rukavice, prekrivati lice i oblaciti haljinu obojenu mirišljavom bojom. Po izlasku iz ihrama ona može oblaciti odjecu kakvu želi, nositi svilenu haljinu, košulju, gace i nakit.
24.- Aiša, r.a, kaže: Došla sam u Mekku i pošto sam imala menstruaciju nisam tavaf cinila a ni sa’j izmedu Safe i Merve. Nakon toga sam se potužila Vjerovjesniku (s.a.v.s.) koji mi je rekao: Radi onako kako radi svaki hadžija, izuzev tavafa oko Kjabe, dok ne budeš cista!
25.- Aiša, r.a, takodje, kaže: Namirisala sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) prilikom njegovog stupanja i prilikom njegovog izlaska iz ihrama, i to prije nego je izvršio tavaf oko Kjabe.
26.- Ebu Bekr, r.a, prenosi da je Muhammed (s.a.v.s.) upitan: Koji hadž je najvredniji? Odgovorio je: U kome se telbija uci naglas i u kome se zakolje kurban!
27.- Zejd b. Halid el-Džuheni r.a. prenosi da je Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Došao mi je Džibril i kazao: Naredi ashabima neka podignu svoje glasove prilikom izgovaranja telbije, jer je ona jedan od simbola hadža!
28.- Sehl b. Sa’d, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s) rekao: Kada hadžija naglas izgovori telbiju, zajedno sa njim, sve na njegovoj i desnoj i lijevoj strani, i kamen, i stablo, i pijesak, pa cak i zemlja, izgovore telbiju!
29.- Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je tekst telbije koju je Poslanik (s.a.v.s.) izgovarao glasio: Lebbejkellahumme lebbejk. Lebbejke la šerike leke lebbejk. Inne-l-hamde ve-n-ni’mete leke ve-l-mulk. La šerike lek! (Odazivam ti se, Allahu, odazivam! Odazivam Ti se, koji nemaš sudruga! Odazivam Ti se! Tebi pripada svaka hvala, blagodati i vlast! Ti nemaš sudruga!).
30.- Abdullah b. Abbas, r.a, kaže: Vjerovjesnik (s.a.v.s.) nije prestajao sa ucenjem telbije dok nije poceo bacati kamencice na Akabi!
31.- Abdullah b. Omer, r.a, je rekao: Allahov Poslanik (s.a.v.s.) je došavši u Mekku, nakon obilaska Kjabe sedam puta, klanjao dva rekjata iza Mekami-Ibrahima!
32.- Abdullah b. Abbas, r.a, veli: Vjerovjesnik (s.a.v.s.) je došao u Mekku, obavio tavaf oko Kjabe, obavio sa’j izmedu Safe i Merve, i nakon tog svog obilaska oko nje, nije se više približavao Kjabi sve dok se nije vratio sa Arefata!
33.- Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Tavaf oko Kjabe slici klanjanju namaza, samo što prilikom tavafa možete razgovarati, pa ko tom prilikom bude htio govoriti, neka, govori samo ono što je dobro!
34.- Abdullah b. Abbas, r.a, rekao je: Vjerovjesnik (s.a.v.s.) obilazio je oko Kjabe na devi, i kada god bi došao do Crnog kamena, pokazao je na njega necim što je imao kod sebe i izgovarao tekbir!
35.- Abis b. Rebi’a prenosi da je Omer, r.a, došao do Crnog kamena, poljubio ga i rekao: Ja, doista, znam da si ti kamen koji ne može ni štetiti ni koristiti i da nisam vidio Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da te ljubi, ne bih te ni ja ljubio!
36.- Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Allah ce na Sudnjem danu proživjeti Hadžeru-l-esved sa ocima i jezikom, koji ce svjedociti onima koji su ga prilikom hadža doticali!
37.- Ebu Ejjub el-Ensari, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) prilikom Oprosnog hadža, spojio klanjanje akšama i jacije na Arefatu!
38.- Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) spojio akšam i jaciju na Muzdelifi sa proucenim ikametom za svaki od tih namaza; izmedju, a nakon njih, nije klanjao nikakvu nafilu!
39.- Abdullah b. Omer, r.a, je rekao: Vjerovjesnik (s.a.v.s.) se obrijao i jedna grupa njegovih ashaba, a neki od njih su samo kosu potkratili!
40.- Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Prvih deset dana zu-l-hidždžeta, u kojima se vrše dobra djela, najdraži su dani Uzvišenom Allahu! Upitali su: Pa cak i od džihada na Allahovom putu?! Odgovorio je: Pa cak i od džihada na Allahovom putu, izuzev onoga covjeka koji je otišao u njega sa svojim životom i imetkom, a, onda, ništa od toga ne vrati!