Pomozite izgradnju nove džamije!

POMOZITE IZGRADNJU NOVE DžAMIJE (BIC Hamilton)!

Vaše donacije za izgradnju novog islamskog centra (džamije) u Hamiltonu možete uplatiti direktno u našem objektu, koji je otvoren svakim danom ili slanjem čeka sa naznakom: Vakuf-donacija za izgradnju novog islamskog centra (džamije).

Na poštansku adresu:
BIC of Hamilton
P.O.Box 56073
Stoney Creek, L8G 5C9

Elektronska (Online) opcija za uplate donacija za izgradnju nove džamije će biti uskoro dostupna i na našoj Internet stranici.

APEL – POMOZITE IZGRADNJU NOVOG ISLAMSKOG CENTRA(DŽAMIJE)

APPEAL – HELP BUILD THE NEW ISLAMIC CENTRE (MOSQUE)!