Ismail Ef. Fetić – Jasin i sure iz Kur’ana

Ovo je audio snimak (CD), podijeljen na 28 stavki (titlova). Jasin i kratke sure iz Kur’ana – Autor je Ismail Ef. Fetić, Imam BIC Hamilton, Kanada.

 

 

 

[grandmp3 id=955] – JASIN (83 ajeta)
[grandmp3 id=966] – ED-Duha – Jutro (11 ajeta)
[grandmp3 id=976] – EL-Inširah – Širokogrudnost (8 ajeta)
[grandmp3 id=977] – ET-Tin – Smokva (8 ajeta)
[grandmp3 id=978] – EL-Alek – Ugrušak (19 ajeta)
[grandmp3 id=979] – EL-Kadr – Noć Kadr (5 ajeta)
[grandmp3 id=980] – EL-Bejjina – Jasan Dokaz (8 ajeta)
[grandmp3 id=981] – EL-Zilzal – Zemljotres (8 ajeta)
[grandmp3 id=982] – EL-Adijat – Trkaći (11 ajeta)
[grandmp3 id=956] – EL-Kari’a – Smak Svijeta (11 ajeta)
[grandmp3 id=957] – ET-Tekasur – Nadmetanje (8 ajeta)
[grandmp3 id=958] – EL-Asr – Vrijeme (3 ajeta)
[grandmp3 id=959] – EL-Humeza – Klevetnik (9 ajeta)
[grandmp3 id=960] – EL-Fil – Slon (5 ajeta)
[grandmp3 id=961] – Kurejš – Kurejšije (4 ajeta)
[grandmp3 id=962] – EL-Ma’un – Davanje (7 ajeta)
[grandmp3 id=963] – EL-Kewser – Obilje (3 ajeta)
[grandmp3 id=964] – EL-Kafirun – Nevjernici (6 ajeta)
[grandmp3 id=965] – EN-Nasr – Pomoć (3 ajeta)
[grandmp3 id=967] – EL-Leheb – Plamen (5 ajeta)
[grandmp3 id=968] – EL-Ihlas – Iskrenost (4 ajeta)
[grandmp3 id=969] – EL-Felek – Svitanje (5 ajeta)
[grandmp3 id=970] – EN-Nas – Ljudi (6 ajeta)
[grandmp3 id=971] – Ezan, Dova poslije Ezana i Ikamet
[grandmp3 id=972] – Ettehijatu, Salavati i Dove
[grandmp3 id=974] – Kunut – Dova
[grandmp3 id=973] – Ajetul – Kursija
[grandmp3 id=975] – Namaska Dova