Category: Ramazan

 • Sadekatul-fitr -Vitre

  Sadekatul-fitr -Vitre “Teško svakom klevetniku – podrugljivcu” -“koji blago gomila i prebrojava ga”, – “i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti.”-“A ne valja tako! On će sigurno biti…

 • ZEKAT

  ZEKAT 1. Zekat je islamski šart, četvrti stub Islama, po važnosti odmah nakon namaza, jer u 28 ajeta u Kur’anu zekat se, kao obaveza, navodi zajedno sa namazom, a Muhammed,…

 • Neke ramazanske napomene postaču

  Neke ramazanske napomene postaču 1. Da li zaista postimo? Koju vrstu posta prakticiramo, jer imaju tri: post običnih ljudi, post odabranih i post posebno odabranih ili elite. Posti li jezik,…

 • Muhammed a.s. u ramazanu

  MUHAMMED a.s. U RAMAZANU Upamtite da je od svih meleka kod Allaha najodabraniji melek Džibril, od vjerovjesnika Muhammed, od dana petak, od mjeseci ramazan, a od noći Lejletul-kadr, a od…

 • Hadis Allahovog Poslanika o ramazanu

  Ibn ‘Abbas, r.a., kaže da je čuo Allahovog poslanika, s.a.v.s., kako govori: “Svake godine Džennet se (na)miriše i uredi za doček ramazana. Kada nastupi prva ramazanska noć, ispod Arša (Allahovog…

 • RAMAZANSKE NAFILE

  RAMAZANSKE NAFILE Kada dođe prva veče ramazani-šerifa tada se otvore džennetske kapije, a zatvore džehennemske, a šejtani se povežu da bi lakše i komotnije mu’mini i mu’minke mogli postiti mjesec…