Category: Ramazan

 • Ramazan u Indiji

  Ramazan u Indiji U Indiji gdje živi više od 200 miliona muslimana ramazan se dočekuje sa velikom radošću. Iako su muslimani u ovoj državi manjina, ipak se može osjetiti duh…

 • Lejletul Kadr

  Lejletul Kadr U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 1. Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr -* 2. a šta ti misliš šta je Noć Kadr? 3. Noć Kadr je…

 • Sadekatul-fitr -Vitre

  Sadekatul-fitr -Vitre “Teško svakom klevetniku – podrugljivcu” -“koji blago gomila i prebrojava ga”, – “i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti.”-“A ne valja tako! On će sigurno biti…

 • ZEKAT

  ZEKAT 1. Zekat je islamski šart, četvrti stub Islama, po važnosti odmah nakon namaza, jer u 28 ajeta u Kur’anu zekat se, kao obaveza, navodi zajedno sa namazom, a Muhammed,…

 • Neke ramazanske napomene postaču

  Neke ramazanske napomene postaču 1. Da li zaista postimo? Koju vrstu posta prakticiramo, jer imaju tri: post običnih ljudi, post odabranih i post posebno odabranih ili elite. Posti li jezik,…

 • Muhammed a.s. u ramazanu

  MUHAMMED a.s. U RAMAZANU Upamtite da je od svih meleka kod Allaha najodabraniji melek Džibril, od vjerovjesnika Muhammed, od dana petak, od mjeseci ramazan, a od noći Lejletul-kadr, a od…

 • Hadis Allahovog Poslanika o ramazanu

  Ibn ‘Abbas, r.a., kaže da je čuo Allahovog poslanika, s.a.v.s., kako govori: “Svake godine Džennet se (na)miriše i uredi za doček ramazana. Kada nastupi prva ramazanska noć, ispod Arša (Allahovog…