Hvala – Thank you!

Hvala Vam na vašoj donaciji i podršci – BIC Hamilton

“Allahove kuće (džamije) grade oni koji vjeruju u Allaha i Sudnji dan i koji obavljaju namaz i daju zekat i ne boje se nikoga osim Allaha,oni su nadati se je, na pravom putu.”(El-Tevba; 18) „Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (al-Baqara, 261. ajet).

 *     *     *

Thank you for your generous donation and support – BIC Hamilton

“The likeness of those who spend their wealth in the Way of Allah, is as the likeness of a grain (of corn); it grows seven ears, and each ear has a hundred grains. Allah gives manifold increase to whom He pleases. And Allah is All-Sufficient for His creatures’ needs, All-Knower.” Al-Baqarah,261