SKLAPANJE ŠERIJATSKOG BRAKA U NEŠEM CENTRU-DŽAMIJI

SKLAPANJE ŠERIJATSKOG  BRAKA U NAŠEM CENTRU- DŽAMIJI

Napomena: Šerijatsko vjenčanje važi i kao građansko, pošto imam posjeduje dozvolu za obavljanje građanskog vjenčanja.

Značaj i mjesto braka u islamu

Uzvišeni Allah je rekao: “Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (En-Nur,32)

Allahov Poslanik je rekao: “Ko od vas ima uslova da udovolji bračnim obavezama nek se oženi, jer je ženidba najbolje sredstvo da čovjek obori svoj pogled i najsigurniji put za očuvanje od bluda.” (Buhari I Muslim)

Brak je najznačajniji, najzanimljiviji i nezaboravan događaj u nešem životu, ne samo za nas nego i za naše roditelje, porodicu, prijatelje i zajednicu muslimana. Brak je važna odluka i čin u vremenu kada sve manji broj mladih sklapa brak, jer je nemoral dostigao takvu razinu u kojoj mnogi nemaju svijest i savjest za bračnom zajednicom ili im ona postaje opterećenje. Kao što svaka kuća počiva na temeljima, tako i islamski brak počiva na imanu, moralu, ljubavi i rahmetu.

U islamu, iznutra, brak je odziv na Allahov poziv, izvršavanje farza i slijeđenje Poslanikovog sunneta, a izvana to je ugovor kojim se definiraju prava i obaveze bračnih drugova. Brak je tvrđava kojom se štite bračni i porodični interesi, Božiji propisi i islamska tradicija. Brak je izvor porodice, a porodica osnova i temelj valjanog društva, džemata i zajednice muslimana.

Svrha i smisao braka

-Izvršavanje Allahove naredbe i imperativa o braku;

-Slijeđenje puta Allahovih vjerovijesnika;

-Osiguranje zakonitog, na vjeri utemeljenog i moralno neupitnog poroda i udovoljavanju najvecčih strasti na halal (dozvoljen) način;

-Osiguranje zakonskih nasljednika;

-Da se osigura uvećanje i produžetak ljudske vrste;

-Da se pomoću braka supružnici jedno uz drugo smire;

-Da se pomoću braka iskorjeni i uništi prostitucija i blud;

-Da se u braku djeca vjeri poduče i moralno-etički odgoje;

-Da se u potpunosti osigura moralni život svakog čovjeka;

-Da se osigura izdržavanje (opskrba-rizk) žene i djece.

Šta mladenci trebaju uraditi prije vjenčanja

– Zatražiti dozvolu i blagoslov svojih roditelja za sklapanje braka;

– Zatražiti dozvolu za vjenčanje u opštini radi sigurnosti i pravne zaštite

-Prijaviti se imamu radi sklapanja šerijatskog i građanskog braka;

-Prijaviti svjedoke, dva muškaraca ili jednog muškarca i dvije žene;

-Dogovoriti mehri-muedžel, koji treba biti skroman i podnošljiv;

-Učlaniti se u svoj džemat

Šta je potrebno pri samom činu vjenčanja?

Mladenci i ostali prisutni trebaju biti islamski obučeni i po mogućnosti sa abdestom;

Da mladenci zajedno sa imamom ponove šehadet:

Ešhedu en la ilahe illallah, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu

Ja vjerujem da je samo Allah Bog i de je Muhammed a.s., Božiji rob i Poslanik.

Da muškarci čestitaju sklopljeni brak mladoženji, a da žene mladoj riječima: ALLAH MUBAREK OLSUN, a da mladenci odgovore sa: ALLAH RAZI OLSUN;

Da mlada primi Kur’an, koji se dobiva kao hedija, i da sa njim uđe u svoj novi dom s bereketom koji on njedri;

Svadbeno veselje u kući ili nekom drugom mjestu treba prirediti bez alkohola i drugih neislamskih običaja i tradicije;

Slikanje i snimanje u džamiji je dozvoljeno.

Protokol šerijatskog vjenčanja

-Učenje Kur’ana

-Provjera dokumenata, identitetu mladenaca, prisustvu svjedoka, nepostojanju prepreka  za sklapanje braka (krvno srodstvo, srodstvo po mlijeku i tazbinistvu, iddet…)

-Utvrđivanje mehra;

-Glasno iskazivanje idžaba-ponude braka od strane mladoženje;

-Glasno izricanje kabula- prihvatanje te ponude od strane mlade;

-Ozvaničavanje braka potpisima mladenaca i svjedoka u Knjizi vjenčanih uz učenje tekbira;

-Učenje Kur’ana;

-Dova za hairli brak, čestit porod, dug život i obilnu nafaku;

-Proglašenje sklopljenog braka po šerijatskim propisima;

Čestitanje mladencima pri ćemu se vodi računa da muškarci čestitaju mladoženji, a žene mladoj, može i obrnuto ali bez rukovanja i ljubljenja, što je neislamska praksa, koju ne bismo trebali vidjeti na ovim vjenčanjima.

Mladenci su nakon sklopljenog braka halal-dozvoljeni jedno drugom, na način koji je po islamu dozvoljen: “Zato ne općite sa ženam za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.” (El-Bekare, 222)

Moralno življenje prije braka i u samom braku je stroga dužnost i obaveza o čemu supružnici moraju voditi računa. Sklapanjem šerijatskog braka dajemo zavjet Allahu dž.š., da ćemo Ga se sjećati i da ćemo Mu zahvaljivati u radosti i zadovoljstvu, kao i u eventualnim problemima kroz koje budemo prolazili. Budimo čvrsto uvjereni da nikada nećemo biti zaboravljeni i ostavljeni sve dok živimo u pokornosti dragom Bogu. To je napose važno i zbog djece koja su najljepši bračni dar, najdraže i najljepše što nam Uzvišeni Allah daruje, a čija budućnost ovisi o našem bračnom životu. Šerijatski brak mladence obavezuje na poštivanje roditelja, rodbine i prijatelja, te uzajamno porodično prijateljstvo i poštivanje.

Obavljanjem šerijatskog vjenčanja stjećete parvo:

-Traženje stručnih savjeta i pomoći za vaše probleme u braku ili porodici;

-Kada dobijete dijete da vam nakon rođenja djeteta dođe imam koji će proučiti ezan na desno, a ikamet na lijevo uho, dati muslimansko ime i proučiti dovu vašem novorođenčetu;

-Da vaše dijete pohađa mektebsku nastavu i poduči se osnovama vjere;

-Da svojim redovnim članstvom omogućite uspješniji rad ove institucije na svim poljima njenog djelovanja.