Mjere u vezi sa osiguranjem bezbjednosti BICH/BICH took measures to ensure the safety

VERZIJA NA BOSANSKOM JEZIKU

Povodom događaja u Novom Zelandu i ubistva 50 nedužnih muslimana, BIC Hamilton je poduzeo mjere u vezi sa osiguranjem bezbjednosti naših članova koji posjećuju džamiju

Izvršni odbor BIC Hamilton na osnovu ukazane potrebe i u skladu sa operativnim aktivnostima koje imaju slične organizacije i zajednice u Kanadi je usvojio sljedeće zaključke:

1. Usvaja se procedura za zaključavanje objekta BIC Hamilton sa prostorijama u slučaju bilo kakve opasnosti po članove zajednice i članove njihovih porodice koji se zadese u objektu.

2. Formiran je tim sa predsjednikom Izvršnog odbora BIC Hamilton Hasanom Kapo kao rukovodiocem tima koji će biti zadužen za sprovođenje navedene procedure. Predsjednik će raditi sa volunterima iz BIC Hamilton na implementaciji istih.

3. Za potpunu implementaciju procedure treba više vremena, što uključuje angažovanje voluntera, pribavljanje dokumentacije, kupovina opreme, komunickacija sa vlastima, uvježbavanje procedure itd.

U međuvremenu do potpune implementacije procedure Izvršni odbor BIC Hamilton uvedi privremene korake u cilju zaštite objekta BIC Hamilton.

Ulazi/Izlazi podruma mogu se koristiti samo u hitnim slučajevima. Jedini ulaz i izlaz iz džamije je kroz glavna vrata na prvom spratu.

Nadamo se da će navedeni postupci i procedure dati povjerenje našim članovima da se osjećaju sigurno dok su u našoj džamiji.

Izvršni odbor BIC Hamilton

ENGLISH VERSION

On the occasion of the events in New Zealand and the killing of 50 innocent Muslims, BIC Hamilton took measures to ensure the safety of its members, who visiting the mosque.

The BIC Hamilton Executive Committee, based on the identified need and in line with the operational activities of similar organizations and communities in Canada, has adopted the following conclusions:

1. The procedure for locking the BIC Hamilton facility with premises in case of any danger to members of the community and members of their families who are being encountered in the facility is adopted.

2. A team has been formed with the chairman of the BIC Executive Committee, Hamilton, Mr. Hasan Kapo as the team leader who will be in charge of the implementation of the procedure. The president will work with volunteers from BIC Hamilton to implement it.

3. In order to fully implement the procedure, it takes more time, which involves engaging volunteers, obtaining documentation, purchasing equipment, communicating with authorities, training procedures, etc.

In the meantime, until the full implementation of the procedure, the Executive Committee BIC Hamilton introduces interim measures to protect the BIC Hamilton facility.

Basement entrance/exit will be used only for emergency purposes. Only front door on first floor will be used for both entrance and exit.

We hope that measures we are taking will give confidence to our community members to feel save and secure when visiting BIC Hamilton.

The BIC Hamilton Executive Committee