Na bolji svijet preselila Bahra Pašić

Povodom preseljenja pjesnikinje Bahre Pašić na bolji svijet

Bahra Pašić je simbol pobjede nade, oličenje umjetničke borbe za čovjeka i civlizaciju, za dobro, za ljubav. Pisati može doista svako, ali samo rijetki iz duše pišu. Njene pjesme nisu samo stihovi, to je bosanska duša očuvana u kanadskom Kulturnom mozaiku, to je pečat bosanske prošlosti očuvan u kanadskoj sadašnjosti sa porukom i poukom svijetskoj budućnosti, to je pečat vremena koji će dotaći vrhove ljudskosti dokućive samo umjetniku. Čistota njenog umjetničkog jezika, slike toliko žive i bliske, riječi toliko jake da ni jedan damar ne ostaje miran. U njene stihove je tako upečatljivo ugrađena oda ljubavi, nade, želje, tuge. Samo rijetki to mogu tako slikovito prenijeti na papir, prenijeti tako da tu odu oživimo u čitanju. U njoj živi i nada i bol i tuga, i strah, i prošlost, i duša uspomene na sve one potrgane stranice života, uspomene na ubijene ljepote. Njena poezija je granica sna i jave, otimanje prošlosti od zaborava, otimanje nade i ljubavi koji nikako ne smiju da potonu. Ona briše sjene i ostavlja čistu sliku koja će vratiti život, nadu, ljubav. Prolazimo kroz vrijeme i vrijeme prolazi kroz nas ostavljajući tragove u nama i na nama. Od nekih uspomena je nemoguće pobjeći jer su zaljubljene u nas. Kažu da se ne treba osvrtati na prošlost da vrijeme i godine donose zaborav. To može da važi samo za svakodnevnicu kroz koju projurimo u trci za životom. Za njenu poeziju zaborava nema. Njena pjesma će i dalje beharati i zrijevati u našoj BiH, u našoj Kanadi u našem svijetu.

Neka joj Allah dž. š. Oprosti grijehe i podari najljepša prostranstva dženneta, a članovima njene familije sabur. Amin. El-Fatiha.