9. januar, Dan početka agresije i genocida u BiH

Mladi u Hamiltonu, Kanada uče o 9. januaru, Danu početka agresije i genocida u BiH

U nedelju 10. januara u školi bosanskog jezika u sastavu BIC Hamilton održano je prigodno predavanje za učenike škole o 9 januaru, Dana sjećanja na početak genocida nad Bošnjacima u BiH.

Djeci se prvo obratio profesor Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada. Zatim je govorio Hasan Kapo, predsjednik Izvršnog odbora BIC Hamilton. Na kraju se djeci obrati imam Ismail ef. Fetić. U nastavku posebnog časa učenici su iz svoga ugla govorili o strahotama agresije i genocida.

Učenicima su pokazane slike iz rata u BiH koje su pokazale da su počinjeni strašni zločini, na hiljade ubijenih i ranjenih, mučenih i seksualno zlostavljanih u zatočeničkim logorima i stotinama hiljada prognanih iz svojih domova. Sve je to zgrozilo svijet tada, ali i danas nakon 23.godine. Te slike bosanskohercegovačkog užasa nedaju mira ni djeci koja su upravo zbog tih zločina primorana imati drugu domovinu. Da li će mladi ljudi koji su rođeni i odrasli u agresiji i genocide ikada imati mir i stvarnu sreće u životu jer su u njihovim malim glavama ostali duboki kanali rata koje niko, nikada neće moći zaliječiti?

Poslije toliko godina od početka agresije i genocida bosanskohercegovačka, posebno bošnjačka djeca žele napustiti svoje Domovinu jer se ne osjećaju sigurno. Jedan učenik je tužno konstatovao kako mi u našoj drugoj domovini, Kanadi, slobodno možemo učiti naš maternji bosanski jezik, a našim vršnjacima u BiH se još uvijek zabranjuje učenje maternjeg jezika?

Učenici škole bosanskog jezika u sastavu BIC Hamilton ističu da žrtve agresije i genocida daju poruku svijetu, opomenu šta jedna zaluđena politika ili ljudi koji je provode mogu dovesti i čime to može rezultirati. Zato če oni ne samo učiti istinu i tražiti pravdu, već će kada odrastu biti promotori istine i borci za pravdu za žrtve agresije i genocida u BiH.

Samim tim je ovaj prigodan čas postigao svoj cilj. Kanada i Kanađani će u bliskoj budućnosti imati od koga naučiti istinu o agresiji i genocide u BiH. Mladi potomci žrtava agresije i genocida u BiH koji su primorani živjeti u svojoj drugoj domovini nikada neće zaboraviti užase rata.