Ima ljudi: vjernika, kafira, munafika, tumarajućih

Ima ljudi: vjernika, kafira, munafika, tumarajućih

Insan po insan i u nekom zbiru to su neki ljudi. Ljudi? Ko su, zapravo, ljudi? Nađe se poneko da ljude naziva svijetom, pa shodno tome mi pratimo i  osluškujemo kakvog sve svijeta ima. Svijeta ili ljudi ima svakovrsnih, a najviše je nesavršene ljudske vrste. Za ono što radimo, često se propitujemo: Šta će reći svijet za to i to? Rijetko kada smo zamišljeni nad našim rijetkim upitom: Da li je Dragi Bog zadovoljan za sve što govorimo i činimo?
A ljudi ima raznovrsnih!
Ima ljudi vjernika, kafira i munafika.
Ima ljudi koji zanemaruju kur ansko pismo isključivo za njih napisano.
Ima ljudi koji su, dakle, bez islamske pismenosti.
Ima ljudi koji vele: Zbilja, vjerujemo u Allaha i Onaj Svijet , a ipak nisu vjernici. (Bekare, 8.)
Na Zemlji suludi  ljudi prave nered a kažu: Mi samo pravimo red! (Bekare,11.) i još kažu: Zar da vjerujemo kao što suludi vjeruju?! (Bekare, 13.)
Ima ljudi i na bšnjačko-muslimanskoj sceni koji znaju ustvrditi da vjeruju u Allaha i Onaj Svijet, ali njihova praksa ih demantuje.
Ima Bošnjaka u dnevnoj politici koji kada susretnu one koji vjeruju, kažu: Vjerujemo! A kad se osame sa šejtanima svojim, vele: Mi smo s vama! Mi se samo rugamo! (Bekare,14.)
Dakle, ima bošnjačkih Evropljana i evropskih Bošnjaka, ima muslimanskih Evropljana i evropskih muslimana u zemljici BiH, koji se u određenom trenutku posluže  vjernicima a u biti svakodnevno im se rugaju.
Ima, dakle, ljudi koji u svome neznanju i nesviknutosti na originalnost stalno tumaraju.
Ima ljudi tumarajućih!
Ima ljudi svakakvih i nikakvih.
Ima ljudi koji se nameću kao učeni svojim pitanjima postavljenim drugome a sva su im pitanja izvedena iz ničega i sa velikom dozom irelevantnosti.
Ima ljudi koji kroz postavljanje pitanja provjeravaju druge ulimli ljude da li identične odgovore daju ili se u mes elama razilaze.
Ima ljudi koji rado odustaju od blentavih prijatelja i vrlo rado tragaju za bar jednim pametnim dušmaninom.
Ima ljudi koji na svom životnom repertoaru imaju ponuditi  svega i svačega na temelju ničega.
Ima ljudi kojima nedostaje razuma i volje. Teško je dodati razumnih rješenja onim ljudima kojima fali  volje za nešto važno i bitno, a još je teže nakljukati voljom one ljude koji ne misle svojom glavom, vječno smještenoj u nečijem fajlu ili torbi.
Ima ljudi u našem društveno-vjerskom  establišmentu(eliti) kojima su potrebni neki manji ljudi od njih samih, a sve sa prgavim ciljem da bi im mogli kazivati hićaje i bajke zanosne, bajke uspavanke.
Ima ljudi koji stalno reklamiraju svoj iman držeći ruku na srcu i stalno pokušavaju kao savjetovati  druge da budu poput njih a srca su im prilično prazna. Oni bi željeli dijeliti nasihate drugima i tako živjeti o trošku onih koji ih dobro prepoznaju i strpljivo slušaju.
Ima ljudi kojima ništa ne koristi što su zvanično koljenovići i istaknutog porijekla jer im se sjeme karakerno negdje zaturilo i ne daje neko novo klasje.
Ima ljudi koji su oholo mudri i ne dozvoljavaju da im se u oči kaže da su pametni. Obično kažu: A ko ste vi da mi kažete da sam mudar i pametan!
Ima ljudi koji se često znaju naljutiti na one ljude koji im često govore da ih poštuju i cijene.
Ima ljudi…
Ima ljudi koji, kobajagi,  znaju, posebno u današnje vrijeme,odgovore na sva pitanja života i smrti.
Ima ljudi koji u svojim glavama nose isključivo prosjačku svijest.
Ima ljudi koji glume pobožnost ali su se dušom svojom priklonili grupaciji onih koji su lažno pobožni.
Ima ljudi koji su mjesto Dragoga Boga ovezemne kumire prigrlili i vole ih isto onoliko koliko bi trebali Uzvišenog Stvoritelja voljeti.
Ima ljudi koji su razboriti pa uočavaju sve na vrijeme i ne treba im nikakav medijator, a ima ih i koji cjepidlače i na sve imaju primjedbu.
Ima ljudi koji sebe smatraju evlijama i pravednicima a sav ostali svijet trpaju u griješne smrtnike.
Ima ljudi koji na našim vjerskim manifestacijama i okupljalištima manifestuju poj divljih ptica .
Ima ljudi koji tvrde da se ljudska istina može sklepati od proizvoljnih činjenica i da jedinstvena ljudska istina ne mora biti vjerovatna.
Ima ljudi….
Ima ljudi kojima treba da se sudi prije Sudnjeg Dana.
IMA LJUDI  LIJEPIH PROFILA
Ima ljudi koji razumno i skromno žive i nikada ne ističu sebe u prvi plan.
Ima ljudi koji vele da je bolje nešto i nemati nego otimati od drugoga.
Ima ljudi koji stalno naglašavaju da treba biti u društvu  plemenitih a pri tom nikada ne stavljaju naglasak da su baš oni plemeniti ljudi.
Ima ljudi koji su odBoga Dragog nadareni i sadrže u sebi elemente humanosti, prosvjećivanja i umnog obrazovanja.
Ima ljudi koji su uz Allahov Kitab sami sebi odgajatelji.
Ima ljudi muslimana koji ne obnašaju nikakvu vlast i nikad im i ne prahne da vladaju, ali ipak imaju vlast nad samim sobom i nad svojim eventualnim slabostima i bolesnim ambicijama.
Ima ljudi koji vele da sve počinje od pojedinca i da mu na vrijeme treba otvoriti oči .
Ima ljudi čija su osjećanja topla, snažna,duboka, srčana.
Ima ljudi koji svaki dan hodaju odjeveni u odjeću  pobožnosti i ljudske razumnosti.
Ima ljudi koji svaki dan iskreno veličaju Uzvišenog Boga.
Ima ljudi koji su uvijek ukazivali na blagodati vjere i davali vjerske smjernice za život.
Ima ljudi koji su spremni darivati lijepu riječ kao zekat na plemenite vrline.
Ima ljudi na čijim usnama riječi sjaje poput zlata.
Ima ljudi koji stalno daju podsticaj na najbolje u nama i u drugim ljudima.
Ima ljudi koji, jednostavno,  čine život ljepšim,  i koji smatraju da žive samo onoliko koliko pomažu drugima.(takvih ima a ne mogu da ih ovih godina susretnem i dodirnem).
Ima ljudi koji znaju da se očima ne može sagledati suština stvari, pa stoga nastoje posjedovati prefinjenu srčanu dioptriju za to.
Ima ljudi koji su mudri i dobričine, pa vrlo brzo primjećuju dobro u drugim ljudima.
Ima ljudi koji su zadovoljni sa malom nafakom i kažu da imaju sve što im treba.
Ima takvih ljudi od kojih vam je lijepo kada ste u njihovoj blizini, osjećate se vrlo ugodno, pametno, duhom bogato, plemenito i sa brdom vrlina.
Ima ljudi…ima ljudi skoro sedam milijardi na zemaljskoj kugli. Zemaljska kugla je kao jedna velika bašča u kojoj rastu rasnovrsni ljudi. Orijentalna mudrost veli: Ve lillahi fi halkihi šu un… Allah svašta stvara! Ili: U Božijoj bašči svašta ima! Ima, ima ljudi…! A da li je Dragi Bog zadovoljan sa svim onim što govorimo i činimo? Ima ljudi kojima je ovo pitanje kristalno jasno.
Autor: ENVER ALIĆ