Druženje sa Institutom za istraživanje genocida Kanada

Druženje sa Institutom za istraživanje genocida Kanada…

Institutom za istraživanje genocida Kanada poziva sve prijatelje i simpatizere na zajedničko druženje
31. oktobra 2015 u 7:00 pm
739 Brown’s Line, Slovenian Hall, Toronto
Ulaz : $15
PROGRAM
Obraćanje Prof. Emira Ramića
Prezentacija dosadašnjih i budućih aktivnosti IGK
U nastavku programa:
Orkestar : “Žute Dunje”
Folklorna grupa KUD “ MERAK”
Na raspolaganju će biti tradicionalni ćevapi, kolaći, kahva i sokovi.

Sve dok oni negiraju genocid, mi ćemo ih tući naučnom i sudskom istinom. Mogu barbari ubijati ljude i uništavati materjalna dobra, ali ne mogu uništiti Ideju Bosne i Bosanski duh. Bez znanja o prošlosti mi nemamo mjesta u budućnosti.

Institut za istraživanje genocida, Kanada (IGK) je javna naučna ustanova koja se bavi istraživanjem zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda međunarodnog prava sa historijskog, pravnog, sociološkog, kriminološkog, ekonomskog, demografskog, psihološkog, politikološkog, kulturološkog, medicinskog, ekološkog i drugih aspekata od značaja za cjelovito naučno istraživanje zločina. IGK je proizvod potrebe da se na drugačiji način počne promišljati kultura pamćenja koja treba biti sastavni dio bošnjačkog nacionalnog bića koje je zajedno sa državom BiH odbranjeno u agresiji i genocidu. Ta kultura pamćenja podrazumijeva da se o najvećim zločinima u Evropi poslije holokausta treba promišljati upotrebom nauke i istraživanja, jer borba protiv revizionista historije nije moguća samo emocijama. Samo naučno-istraživačka saznanja mogu biti trajna osnova razvijanja naših sposobnosti u pravovremenom otkrivanju, identifikovanju, sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, u čemu istraživači genocida imaju historijsku ulogu i odgovornost.

Od aktivnosti IGK posebno ističemo: pozivanje UN-a i drugih međunarodnih organizacija da ispitaju odgovornost kanadskog generala Lewisa MacKenzia za vrijeme njegove misije u BiH, o genocidu u BiH se govori u kanadskim školama, poslije intezivnog lobiranja Kanadski parlament je jednoglasno usvojio dvije Rezolucije o genocidu u BiH, a pušten je u parlamentarnu proceduru i Zakon o genocidu u BiH. Kanada će biti jedina zemlja u svijetu koja će prava žrtava genocida u BiH, a koji žive u Kanadi, regulisati sopstvenim državnim zakonom. Osim toga, pokrenut je multidimenzionalni naučno-istračivački projekat borba protiv negatora genocida, poziv Darku Trifunoviću negatoru genocida u BiH da učestvuje na Evropskom kongresu policije je povučen i njegovo učešće je otkazano, Srđi Trifkoviću negatoru genocida u BiH i propagatoru antimulimanske kampanje, zabranjen je ulaz u Kanadu, podržana je nicijativa za osnivanje Kluba prijatelja BiH u Kanadskom parlamentu. Također, organizovana je stalna postavka o genocidu u BiH u Kanadskom muzeju za ljudska prava, genocid u Sarajevu prezentiran je Kanađanima i kanadskim univerzitetima, podržan je projekat spomen-obilježje žrtvama genocida u Srebrenici u kanadskom gradu Windsoru, otkazano predavanje Michaela Parentia, negatora genocida, zatim Vlada Kanade je podržala obilježavanje Dana bijelih traka u Kanadi.

U svojoj brobi za istinu i pravdu IGK je ostvario saradnju sa brojnim značajnim ustanovama i institucijama u cijelom svijetu koje se bave istraživanjem holokausta i genocida. Posebno ističemo saradnji sa Međunarodnom asocijacijom istraživača genocida, Muzejom memorijala holokausta Sjedinjenih Američkih Država, Kandskim muzejom za ljudska prava, Asocijacijom „Svijet bez genocida“ itd.
IGK će nastaviti svoju misiju borbe za istinu i pravdu putem činjenica na bazi naučnih istraživaja. IGK u svome Upravnom odboru i posebno Internacionalnom ekspertnom timu već sada ima veliki broj mladih istraživača. Naš cilj je da okupimo što veći broj mladih istraživača koji će postati lideri u oblasti istraživanja genocida ne samo u BiH, već u svijetu, koji će postati lideri u borbi za zaštitu ljudskih prava i sloboda svugdje gdje su ugrožena. I još jedan važan cilj namjeravamo umrežiti, odnosno uvezati sve mlade istraživače. Tako ćemo stvoriti ljudski potencijal spreman da se uhvati u koštac sa svim negatorima genocida, sa svima onima koji na bilo koji način narušavaju osnovna ljudska prava i slobode. IGK želi kreirati mlade istraživačke elite koje će brzo i adekvatno odgovoriti na sve izazovnija ugrožavanja ljudskih prava i sloboda kako u Sjevernoj Americi, tako i u svijetu uopšte.

Osnovni strateški zadaci koje će IGK realizovati u budućnosti: kontinuirana borba upotrebom naučno istražuvačkih činjenica za istinu o agresiji i genocidu u BiH i svijetu, kontinuirana borba upotrebom naučno istraživačkih činjenica za pravdu za žrtve zločina agresije i genocida u BiH i svijetu, aktivnosti za usvajanje zakona u Kanadskom parlamentu koji će regulisati prava žrtava agresije i genocida u BiH koji žive u Kanadi, aktivnosti za reviziju Tužbe BiH protiv Srbije za genocid pred Mešunarodnim sudom pravde, izdavačka djelatnost iz oblasti istraživanja genocida.

Donacije:
Kada donirate Institutu za istraživanje genocida, Kanada, vi ne samo ćinite sjećanje na žrtve, već i pomažete u borbi protiv mržnje i negiranja holokausta i genocida. Institut za istraživanje genocida, Kanada podućava mnogo ljudi svake godine o historiji holokausta i genocida. No, ne možemo to činiti bez vas. Institut za istraživanje genocida, Kanada se oslanja na vaše donacije koje omogućuju naše kritičke obrazovne inicijative i programe koji imaju za cilj uklanjanje mržnje, spriječavanja genocida, i promicanje ljudskog dostojanstva, prava i sloboda. Molimo vas da nam pomognete i donirajte velikodušno. Donirajte putem interneta (online).

http://instituteforgenocide.org/?page_id=98&lang=bs

Evening with the Institute for Research of Genocide Canada

Institute for Research of Genocide Canada calls on all friends and supporters for the evening with the Institute for Research of Genocide Canada
October 31, 2015 at 7:00 pm
739 Brown’s Line, Slovenian Hall, Toronto
Admission: $ 15
PROGRAM
Speech by Prof. Emir Ramic
Presentation of past and future activities IGK
In the following program:
Orchestra: “Zute Dunje”
Folk group “Merak”
There will be traditional kebabs, pastries, coffee and juices.
As long as they deny the genocide we will beat them with the scientific and judicial truth. Without the knowledge of the past, we have no place in the future. Barbarians can kill people and destroy property, but cannot destroy the idea of Bosnia and Bosnian Spirit. Institute For Research of Genocide Canada (IGC) is a public scientific institution engaged in analysis of crimes against peace, crime of genocide, and other grave breaches of international law from the historical, legal, sociological, criminology, economic, demographic, psychological, political, cultural, medical, environmental, and other aspects of relevance for the complete research of crimes.

The main strategic tasks that have been realized:
1. Scientific research of planning, preparation, commencement, and conducting the aggressor war or the war which violates international covenants, agreements, guarantees or participation in a common plan or conspiracy in perpetration of one of the cited actions.
2. Scientific research of planning violation of war laws and customs of war.
3. Scientific research of planning genocide, crimes against humanity, war crimes against civilians; war crimes against the injured or ill persons; war crimes against prisoner of war; organizing of groups to incite the commission of crime of genocide, crimes against humanity and war crimes.
4. Canada recognized the Bosnian language.
5. Canada established the usage of the national name Bosniak for the purpose of Canadian statistical data.
6. The Canadian parliament adopted two resolutions on the genocide in Srebrenica and in Bosnia and Herzegovina.
7. The worldwide White Armband Day is adequately observed in Canada.
8. The Canadian Museum for Human Rights maintain a permanent exhibition on the genocide that took place in Srebrenica and Bosnia-Herzegovina.
9. The genocide in Srebrenica and Bosnia-Herzegovina be subjects that are taught in Canadian schools.
10. Condemn hate speech and genocide denial in Bosnia and Herzegovina and the world.
11. Permanent strategic task that Canadian societies recognizes the danger of hate speech and adequately protect minorities from the escalation of hatred and discrimination.
12. Supports representatives whose policies will have a positive impact on the Bosniak community of Canada, and on Bosnia and Herzegovina as well.
The main strategic objectives to be realized in the future by IGC:
1. Continuous struggle using scientific research facts for the truth about the aggression and genocide in Bosnia and Herzegovina and the world.
2. Continuous fight using scientific research facts for justice for victims of crimes of aggression and genocide in Bosnia and Herzegovina and the world.
3. Activities for the adoption of legislation in the Canadian Parliament, which will regulate the rights of the victims of aggression and genocide in Bosnia and Herzegovina living in Canada.
4. The activities of the Audit Claims Bosnia against Serbia for genocide before the International Court of Justice
5. Publishing in the field of genocide studies.

Donation
When you support the Institute for Research of Genocide, Canada, you not only honor the memory of the victims, but also help combat hate, Holocaust denial, and genocide. The Institute for Research of Genocide, Canada reaches many people each year with the history and the lessons of the Holocaust and genocide. But we can’t do it without you. The Institute for Research of Genocide, Canada relies on contributions to make possible our critical educational initiatives and programs that confront hatred, prevent genocide, and promote human dignity.

Please help by making a generous contribution today – Make your donation online.

Donation