Mektebska nastava

Mektebska nastava

Mektebska nastava je temeljni oblik islamskog odgoja i obrazovanja u džematu. Za mektebsku nastavu zadužen je i odgovoran džematski imam, odnosno muallim/a. Prostorne, tehničke i higijenske uvjete za mektebsku nastavu osigurava džematski odbor.

Cilj i zadatak mektebske nastave je da pripremi i osposobi polaznike mektebske nastave da žive u skladu sa islamskim propisima. Ovaj cilj i zadatak se postiže sveobuhvatnim islamskim pedagoškim i didaktičko-metodičkim radom muallima. Ovakvim radom muallim/a polaznike mektebske nastave, pored ostalog:

• upoznaje učenike mekteba sa islamom i njegovim učenjem, poučava ih njegovim propisima te im razvija ljubav prema njemu,
• odgaja ih u duhu islamskoga ahlaka,
• podstiče ih na praktičnu primjenu islamskih normi u svakodnevnom životu,
• usmjerava ih na pravilno razumijevanje svijeta i života koji ih okružuje,
• podstiče ih na razvijanje međuljudske ljubavi i razumijevanja,
• razvija im ljubav prema Domovini,
• upućuje ih i na sve druge korisne aktivnosti kojima se izgrađuje zdrava, kompletna, savjesna, samosvjesna i samostalna ličnost.

Podučavati našu djecu propisima naše vjere smo u prvom redu dužni mi kao roditelji a zatim naši muallimi. Jer, roditelji su ti koji pružaju djeci odgoj, koji ih usmjeravaju i koji će biti odgovorni za njih. Poslanik a.s., kaže:“Roditelj je obavezan prema djetetu: da mu da lijepo ime, da ga lijepo odgoji, i da ga poduči…” (Hakim) A u drugom hadisu kaže:“Ne može roditelj ostaviti, niti pokloniti svome djetetu ništa bolje od lijepog odgoja.” (Tirmizi) Isto tako kaže:“Poštujte svoju djecu i lijepo ih odgajajte.” (Ibn Madže)
Da bi mektebska nastava urodila plodom sve tri komponente sačinjene od imama, tj. muallima, djeteta, i roditelja moraju da funkcionišu i da ispunjavaju svoju dužnost.

Ako muallim prvi zakaže to će se odraziti i na ostala dva dijela ove komponente, ali isto tako ako dijete ne uči i ne obnavlja zadanu materiju brzo će zaboraviti, a roditelji ako ne budu budno bdjeli nad djetetom i pratili njegove vjerske aktivnosti desiće se da da će sve ono što se naučilo pred muallimom pasti u zaborav.

Molim Allaha da nam pomogne da našu djecu na pravi put izvedemo i da ih u islamu odgojimo. Amin!