Svrha života

Priredio: Samir Ahmić

Svrha života

Hvala i zahvala pripadaju Allahu, dž.š., od Njega oprost i uputu tražimo. Tražimo zaštitu od zlih naših duša i zla naših djela. Koga On uputi njega niko ne može u zabludu odvesti, a koga on u zabludi ostavi njega niko ne može na pravi put izvesti. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed, s.a.w.s., Božiji rob i poslanik.

Cijenjena braćo i sestre, jedna od najvećih Allahovih blagodati data ljudima je razum, ali! Koliko nas je u životu ikada razmišljalo o tome koja je svrha našeg života? Da li smo ikada u životu razmišljali šta je cilj našeg postojanja? Šta radimo ovdje, zašto smo ovdje? Da li je potrebno znati koji je cilj našeg života? Da slikovito prikažemo, navest ćemo par primjera. Jedanput je čovjek, u toku svoga putovanja kada je naišao na raskrsnicu, upitao prolaznika: „Gdje ovaj put vodi“? Prolaznik ga upita: „Gdje želiš ići“? Čovjek reče: „Bilo gdje.“ Prolaznik odgovori: „Onda idi bilo kojim putem, jer nema nikakve razlike.“ Taj putnik nije imao nikakvog cilja, kakav god korak napravio nije bilo razlike, jer je htio da ide bilo kuda. I mnogi od nas vodimo živote na taj način. Zamislite građevinara koji počne graditi zgradu i postavi temelje. Iskopa velike temelje za svoju zgradu i ti ga upitaš: „Koliko spratova će imati tvoja zgrada“? On odgovori: „Ne znam“. – „Koliko kvadratnih metara će imati tvoja zgrada“? On odgovara: “Razmislit ću“. Taj građevinar nema uopće svoga cilja. Većina nas živi poput onog putnika i građevinara. Apsolutno bez cilja.
Svako od nas treba sebi postaviti sljedeće pitanje: „ŠTA JE CILJ NAŠEG ŽIVOTA, ŠTA JE CILJ NAŠEG EGZISTIRANJA“?

Jedini način da saznamo odgovor na ovo pitanje je u Svetoj knjizi, Kur anu, gdje Allah, dž.š., Jedini Stvoritelj, u 51. suri, u 56. ajetu kaže: „Džine i ljude sam stvorio samo da me obožavaju“. Arapska riječ ABD, upotrijebljena u ovom ajetu znači: služenje, obožavanje, pokoravanje, predanost. Ukratko, ibadet znači: obažavanje, ispunjavanje naredbi Uzvišenog Allaha, našeg Stvoritelja. Npr, ako Allah, dž.š., kaže da moraš izvršavati pet stubova islama, to ćeš činiti ako si potpuno svjestan postojanja Allaha, dž.š. Poslanik, s.a.v.s., kaže da moraš da brineš o komšiji, tako da ako brineš o komšiji ti obožavaš Allaha, dž.š. Ako se držiš dalje od stvari koje je Uzvišeni zabranio, ti na taj način obožavašSvemoćnog. Ako se kloniš krađe i varanja ti obožavaš Allaha. I bilo koje djelo koje radiš može biti pretvoreno u ibadet ako ispuni dva principa. Prvo, da djelo koje radiš bude samo u ime Allaha, bez ikakvog pretvaranja, udjela interesa i želja za slavom. Drugo, da djelo bude rađeno po sunnetu Muhammeda, s.a.v.s., da radimo onako kako je on to činio.

Kad god kupiš neki uređaj, uz njega dobiješ uputstvo za upotrebu. Radi primjera ćemo navesti da je ljudsko tijelo mašina, najkomplikovanija mašina? Da li mislite da ta mašina treba da ima uputstvo za upotrebu? Posljednje i finalno uputstvo za ljudsko biće je plemeniti Kur an. Posljednje uputstvo dato cijelom čovječanstvu preko poslanika Muhammeda, s.a.v.s.

Mnogi ljudi pitaju: „Zašto Uzvišeni Allah želi da Ga obožavamo, je li On potreban našeg obožavanja, zašto želi da ga veličamo riječima Allah je najveći, hvala Allahu …“? Allah odgovara u plemenitom Kur anu u suri Fatir, 15. ajetu: „O ljudi, vi ste ti koji trebate Allaha, a Allah je Neovisan i hvale Dostojan. Razlog zbog kojeg Allah, dž.š., želi da Ga obožavamo nije radi Njegove dobiti, već radi naše koristi. Kad kažemo Allahu ekber, to Allaha neće učiniti većim. Rekli mi ili ne rekli, Allah je najveći, to neće učiniti nikakve promjene kod Allaha. Ali razlog zbog čega Allah želi da ga hvalimo je taj što On zna ljudsku psihu. Mi ljudi kad god znamo da je neko hvaljen, cijenjen, plemenit mi težimo da slijedimo njegov savjet.

Npr, ako si bolesna osoba, da li ćeš uzeti savjet doktora specijaliste ili profesora Geografije? Naravno da ćeš uzeti savjet doktora jer on najbolje poznaje od svih ostalih ljudi rješenje za bolest. Tako i Allah, dž.š., želi da Ga hvalimo i obožavamo jer je Najveći, Najmudriji, sve vidi, sve čuje, sve zna. Zar mu ne trebamo biti poslušni? Koliko nas zahvali Allahu na blagodati zdravlja, hrane, vode i ostalog? Šta mislite da bi se desilo da nema vode nekoliko dana? Naravno, umrli bi. Allah, dž.š., će nas sigurno testirata sa gubitkom imanja, života, ljetina, sa strahom i gladovanje. To nam veli u Svojoj časnoj knjizi, ali na kraju kaže: „Ti obraduj strpljive koji kada ih pogodi kakvo iskušenje kažu: Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Da Allah, dž.š., oprosti svim vjernicima i vjernicama. Razmislimo malo o ovome. Amin.[1]

[1] Iz predavanja Dr. ZakiraNaika – Šta je svrha našeg života