Bajramske čestitke

387112_268353409942750_1482839221_n

Bajramska čestitka reisu-l-uleme mr. Husein ef. Kavazovića
NAŠA ODGOVORNOST ZA NAŠU DUHOVNU TRADICIJU TRADICIJU POČINJE ODMAJ TU ISPRED NAŠIH NOGU
Danas je reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović povodom predstojećeg Kurban bajrama uputio bajramsku čestitku. U bajramskoj čestitci reisu-l-uleme se kaže:
– Braćo i sestre, poštovani prijatelji,
Danas je 9. zul-hidždže, dan Arefata, u kojem hadžije iz svih dijelova svijeta privode kraju obrede hadža. Stigli su tamo u dolinu Mekke da obnove svoj zavjet na pokornost Uzvišenom, da polože svoju ruku na Crni kamen u znak dosljednom slijeđenja Allahove riječi i riječi Njegova poslanika a.s.
Svima nama potrebno je puno volje i truda da uberemo plodove života, dunjalučke i ahiretske, onoliko koliko je uložila Hadžera u traganju za vodom života, oslanjajući se na Boga, svoju volju i um. Svijet kojeg poznajemo izgrađen je na temeljima vjere. To su temelji koji traže od nas da discipliniramo sami sebe; da očistimo svoju dušu, da oplemenimo svoje srce uzvišenim principima velikodušnosti, ljubavi, bratstva, milosrđa, praštanja i poštivanja drugih.
U ime vjere trebamo se odmaknuti od oholih i umišljenih, od imitatora i neznalica koji drže da su vlasnici duhovnih istina. Mi bosanski muslimani moramo dobro gledati kuda idemo i ko nam u susret dolazi. Naša odgovornost za našu duhovnu tradiciju počinje odmah tu ispred naših nogu.
Povijest nas uči da bilo kakvo ljudsko postignuće nije moguće ostvariti bez ozračja povjerenja, mira, mudrih odluka, dobre komunikacije i otvorenosti za razgovor.
Čini mi se prikladnim da u ovom mubarek danu, pred vama braćom i sestrama, pozovem na nužnost uljuđenog razgovora o svim teškim pitanjima u našoj domovini i našoj Zajednici.
Svima vama u ovom za nas mubarek danu iz srca molim Milostivog Gospodara da vam podari svoj blagoslov. Molimo ga za oprost nama i našoj braći i sestrama koji nas pretekoše u vjeri i za dobro našim narodima i domovini. Svim ljudima u Bosni i Hercegovini želim dobro mir i sreću a muslimanima u domovini, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i bošnjačkoj dijaspori od srca želim:
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

 

 

Bajramska čestitka glavnog imama mr. Sabahudin ef. Ćemana
Dragi imami i cijenjeni predstavnici džematskih odbora ICNAB-a, drage džematlije, dragi Bošnjaci i Bošnjakinje
Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu,
Allah dž.š. u Kur’anu veli:
“Danas sam vam vašu vjeru upotpunio i blagodat Svoju prema vama usavršio i zadovoljan Sam da vam Islam bude vjera.” (El-Maide, 3.)
Ovaj dio kur’anskog ajeta je objavljen Muhammedu a.s. na današnji dan, dan arefata, prije tačno 1426. hidžretskih godina. Dan arefata je kulminacija Hadždža, ili bolje rečeno, hadždž je Arefat, kako to u hadisu veli naš voljeni Poslanik Muhammed a.s. Mi koji nismo na hadždžu ovaj mubarek dan provodimo u postu nadajući se Allahovoj dž.š. nagradi i oprostu. Hadžije koje borave danas na mubarek brdu arefatskom uče dove Allahu dž.š. takođe moleći Ga za oprost, milost, uputu i sve ono što su nanijjetili i čekali ovu posebnu priliku da baš na ovaj dan, na tom svetom mjestu, zamole Stvoritelja za sve što žele.
Draga braćo i sestre, sutra je jedan od dva velika muslimanska praznika, Kurban-bajram ili Hadži-bajram. Ovaj bajram simbolizira požrtvovanje, iskrenost i zahvalnost Allahu dž.š. Sjećanje na Ibrahima a.s. koji je bio spreman učiniti sve što mu je Allah dž.š. naredio je svima nama jako potrebno. Vjera se nastani u čovjekovo srce tek onda kada to srce zavoli Allaha dž.š. i zarekne se na vjernost i odanost. Iskrenost u vjeri čuva čovjeka od mnogih iskušenja i zamki u koje ljudi nažalost vrlo često upadaju. Ako samo malo razmislimo o samima sebi, vjerovatno ćemo naći u svojim riječima i djelima mnogo nedosljednosti, protivrječnosti i nezahvalnosti. Naši životi su puni uspona i padova, a jedan od glavnih uzroka tome je upravo nedostatak iskrenosti u vjeri, one Ibrahimove a.s. iskrenosti, koja je puna spremnosti na žrtvu, koja je do kraja odana i koja je Allahu dž.š. uvijek zahvalna i nikad ohola, niti zavidna.
Draga braćo i sestre, želim da podijelim sa vama još jedan bajramski dar, a to je dar oprosta i dar milosti. Bajram je dan u kojem Muslimani jedni drugima praštaju međusobne pogreške i prestupe. Muhammed a.s. nas uči da onaj ko svome bratu oprosti i pređe preko njegovog ružnog postupka na ovome svijetu, Allah dž.š. će njemu oprostiti i pokriti njegovo ružno djelo na ahiretu. Bajram je najbolja prilika da jedni drugima oprostimo i da se kao braća halalimo, jer samo tako ćemo skinuti sa sebe taj ogromni teret sa duše koja žudi za blizinom Allahu dž.š.
Okoristimo se bajramskim lekcijama o Ibrahimu a.s. i savjetima našeg Poslanika Muhammeda a.s. i izgrađujmo u sebi iskrenost i ustrajnost u vjeri, i što je ponajvažnije, oprostimo jedni drugima kao prava braća u Islamu.
Neka vam ovaj veliki islamski praznik prođe u zdravlju i rahatluku i da ih dočekate još mnogo inšallah, Amin !
Bajram Šerif Mubarek Olsun !
Mr. Sabahudin ef. Ćeman

Bajramska poruka i čestitka predsjednika Svjetskog bošnjačkog kongresa

 
DAN AREFATA UČITE DOVU UZVIŠENOM ALLAHU DA PRESTANU SVI RATOVI
Povodom Kurban-bajrama predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa reisu-l-ulema emerutus dr. Mustafa Cerić uputio je bajramsku čestitku-poruku muslimanima i muslimankama, članovima Svjetskog bošnjalkog kongresa u domovini i bošnjačkoj dijaspori u kojoj se kaže:
– Draga braćo i sestre, članovi i prijatelji Svjetskog bošnjačkog kongresa, na isti način kao što je Hadž radost u srcima miliona ljudi na Arefatu, Muzdelifi i u haremu Kabe tako je Kurban-bajram radost u dušama miliona ljudi u kućama, džamijma, selima i gradovima širom naše domovine, ali i u kućama i džamijama bošnjačke dijaspore od Sidneja do Osla i od Toronta do Pariza.
Deset prvih dana mjeseca zu-l-hidžeta sa danom Arefata, koji je najblogoslovljeniji dan u godini, su mubarek dani kao što su deset zadnjih noći mjeseca ramazana sa noćim Lejletu-l-kdara, koja je bolja od hiljadu mjeseci. Zato je dan Arefata prilika za sve ljude na planeti Zemlji koji u svom srcu nose kelime-i šehadet, svjedočanstvo istine o Jednom Bogu, da se ujedine u dovi Allahu Jedinom za mir i sigurnost u srcima i dušama svih ljudi i naroda dobre volje uvijek i na svakom mjestu.
Muslimani i muslimanske ma gdje bili imaju moralnu obavezu da na dan Arefata uče dovu Uzvišenom Allahu da prestanu svi ratovi, da se zaustavi prolijevanje krvi nevinih ljudi, posebno djece, da se nađe pravedno rješenje u Siriji, Egiptu, Iraku u svugdje u svijetu gdje ima nepravde, da muslimanski vladari i narodi pažljivo poslušaju i iskreno prime ovu arefatsku poruku Allahovog Poslanika Muhammeda, a.s., koji je rekao:
* O, ljudi! Bog vas je stvorio od jedne pretka, od Adema, a Adem je stvoren od zemlje. Kod Boga je nabolji onaj sa najboljim karakterom. Nema prednosti Arap nad nearapom niti nearap nad Arapom, osim po moralnom karakteru!
* Čovjek je Božije stvorenje i neka je proklet onaj koji to stvorenje ugrožava. Svi ćemo doći pred Boga i On će nas pitati za naša djela i naše ponašanje.
* O, vjernici! Govorite uvijek istinu, neka vas nikad mržnja ne zavede sa staze pravde i pravičnosti. Pravednost je sestra pobožnosti. Budite svjesni Božjeg prisustva, jer Bog poznaje vaša djela.
* Nemojte činiti nepravdu drugome pa će i vama biti dobro. Ako je vaš dužnik u nevolji, produžite mu rok plaćanja, a ako ste u položaju da mu dug oprostite, to je još bolje. Bojte se onoga dana u kome ćete svi doći pred Boga i gdje je On vrhovni sudija i apsolutna pravda.
* O, vjernici! Kad se obavezujete da ćete dug platiti na vrijeme i kad uopće pravite ugovore, stavite to napismeno, tačno i vjerno, onako kako ste ugovorili. Ove mjere opreznosti pred Bogom su najopravdanije i to je najsigurnije dokazano sredstvo da se izbjegne svaki nesporazum i sumnja.
* Stvari koje su vam date u amanet čuvajte kao svoje vlastite i vratite ih vjerno i na vrijeme onome čije su.
* Ljudi, vaši životi, vaša imanja i vaše časti neka vam budu sveti i neprikosnoveni kao što je za sve nas uzvišen i svet ovaj mjesec, današnji dan i mjesto – Arefat na kome se nalazimo, sve dok se ne sastanete s Gospodarem vašim.
* Ženite se onima koje volite, a kad vas je Božija volja sjedinila, onda živite u ljubavi i skladu. Vi imate pravo na svoje žene i one na vas. Sa ženama postupajte ljubazno i s mnogo dobrote.
* Nemojte tražiti razvod braka bez važnih razloga, jer od svih stvari koje je dopustio, Bog najviše mrzi razvod braka. Žene su vam se predale na vjeru Božiju, poštujte, dakle, amanet Božiji.
* Čuvajte imanja maloljetnih, nemoćnih i slaboumnih. Nemojte upotrebljavati njihova imanja da umnožite svoja. To bi bio težak grijeh.
* Nemojte se nakon moje smrti vratiti bezboštvu, te se okomiti jedni na druge. Ta ja sam vam ostavio ono što će vas voditi, Knjigu Božiju, koja će vas, ako je se vjerno pridržavate, uvijek čuvati da ne zalutate s pravog puta, sa staze pravde i istine. To je Knjiga jasna i pozitivna, koju je sam Allah objavio.
* Imate pred sobom moj cijeli život, moje riječi i moja djela. Sve što sam govorio i radio, nastojao sam da to bude u potpunom skladu s Božijim naređenjem.
Nema jasnijih, uvjerljivijih i potrebnijih poruka od ovih Alejhisselamovih poruka za sve muslimane svijeta i zato je naša dova Allahu uzvišenom da prosvijetli um muslimanskim vladarima i osvjetli put muslimanskim narodima da u ovim arefatskim porukama nađu mir u duši i sigurnost u svojim srcima, u svojim kućana, u svojim gradovima i na svojim ulicama.
Allahu Svemogući, osnaži nas na putu istine i pravde!
Allahu Sveznajući, pouči nas da se međusobno volimo i poštujemo!
Allahu Milostivi, smiluj nam se u našim nevoljama tako Ti svetosti Hadža i Kurban-bajrama! Amin! Bajram šerif mubarek olsun!

Bajramska čestitka Bošnjačkog islamskog centra Hamilton

 
Pomozimo jedan drugog, pomozimo našu braću i sestre širom svijeta, pomozimo naš historijski i najznačajniji projekat izgradnje džamije na mjestu gdje do sada nije bilo islamskog centra. Budimo onakvi, kako Kuran časni od nas traži, požrtvovani, dobročinitelji, jer pojam vjernika podrazumjeva akciju dobročinstva. Neka naši blagdani Kurban-bajrama proteknu u duhu islamskih vrjednosti, umjerenosti srednjeg puta i isticnju blagoslova vjere i dobročinstva. Jedinstven simbol hadža je neophodan muslimanima radi svojih duhovnih i kulturnih vrjednosti, jedinstvo na univerzalnim ljudskim vrednostima potrebno je građanima svih vjera. Kurban I požrtvovanost temelj su dobrog djela prema drugima. U tom svjetlu Bajrama, mubarek olsun svim članovima naše zajednice i svim muslimanima svijeta. Neka i ova kurbanska žrtva bude dostojna, kako bi svaki član naše zajednice i svaki musliman, pojedinačno i u porodici, dočekao Kurbanbajram u miru, zadovoljstvu, slozi i ljubavi.
Bajramska čestitka Imama Ismaila ef. Fetića
Draga braćo i sestre u Islamu! U povodu nastupajućih bajramskih blagdana šaljem Vam iskrene selame i bajramske čestitke da ovaj mubarek blagdan provedete
na najljepši način,u duhu islamskih propisa i naše lijepe tradicije, sa članovima svoje familije, prijetelja i rodbine. Dani Hadži bajrama ili Kurban
bajrama su dani žrtvovanja i odricanja; pa zbog naše i Vaše na žrtvu i odricanje imamo puno pravo da se radujemo i nadamo da će nam Allah dž.š. pomoći, smilovati se i nagraditi nas, ako Bog da. Bajram je dan kada se svi radujemo i veselimo, kada zajednički klanjamo bajram namaz, obilazimo familiju, prijatelje i rodbinu, i kada se radost u tim danima osjeća na našim licima i u našim dušama.

 

 
Bajramska čestitka Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, Ogranak za Kanadu i Instituta za istraživanje genocida, Kanada
Hadž, sveislamski kongres i simbol islamskog bratstva i jedinstva, je največi skup ljudi na svijetu, koji dolaze iz raznih dijelova svijeta, koji omogućava ljudima da se upoznaju i zbliže, koji simbolizira jedinstvo i snagu pripadnosti vjeri. Ovu važnu misiju, poruku i pouku hadža valja nama Bošnjacima odmah primjeniti. Približavanje Bošnjaka, Bošnjaku je put bošnjačke opstojnosti. Bošnjačko jedinstvo nema alternativu. Zbližavanje Bošnaka i njihovih organizacija omogučuje organizovanu i jedinstvenu akciju u odbrani bošnjačkog nacinalnog bića i samim tim odbranu i jačanje države Bosne i Hercegovine u vremenu kada se i Bošnjaci i Bosna i Hercegovina pokušavaju raznim metodama uništiti. Bez Bošnjaka nema Bosne i Hercegovine, kao što ni Bošnjaka, nema bez Bosne i Hercegovine. Zato Bošnjaci moraju čuvati državno jedinstvo Bosne i Hercegovine odbranom svoga prava na bošnjačko povijesno ime. Bošnjaci imaju pravo reći da su Bošnjaci koji govore bosanskim jezikom, čija je domovina Bosna i Hercegovina.

 
Bajram šerif mubarek olsun!
Prvi dan Kurban bajrama je u utorak, 15.10.2013
Sabah namaz je u 7:00 am.
Bajram namaz ce se klanjati u 8:30am
Armenian Community Centre 191 Barton Street, Stoney Creek
The first day of Eid al-Adha is on Tuesday, Oct. 15, 2013
Morning prayer/ Fajr at 7:00 am
Eid prayers will be at 8:30 am
Armenian Community Centre 191 Barton Street, Stoney Creek