Zajednička hadžijska ikrar-dova

U nedjelju, 22.09.2013. god., u Armenijskoj sali priređena je svečanost za buduće hadžije iz našeg džemata i tom prilikom proučena zajednička hadžijska ikrar-dova.

Poslije podne-namaza budućim hadžijama su se obratili: Ismail ef. Fetić, Sabahudin ef. Ćeman glavni imam ICNAB-a,Tajib ef. Pašanbegović i dr. Zijad ef. Delić, koji su budućim hadžijama poželjeli sretan i hajirli put u sveta mjesta i da im hadždž bude mebrur.

Ove godine iz našeg džemata put Mekke i Medine će se zaputiti 6 budućih hadžija (Fikret Kulenović, Džemila Kulenović, Muhamed Džin, Nihada Džin, Edina Fetić i Ismail ef. Fetić- bedel za rahmetli Kotorić Amberu). Našim hadžija želimo ugodno putovanje u zemlju mnogih poslanika, u gradove Muhammeda, a.s., rodnu Mekku i njegov grad Medinetu-n-Nebijji.

Uz želje da im hadždž bude mebrur, kod Allaha dž.š. primljen, našim hadžijama želimo i siguran povratak s hadždža svojim kućama.