Koji je naš cilj u Ramazanu

Koji je naš cilj u Ramazanu

Da bi nekom život imao smisla on treba imati neki cilj na čijem ostvarenju bi trebao raditi. Ako bi neko živio bez određenog cilja ili zadatka onda bi njegov život bio ništavan. To je istinito za sve ljude, muslimane i nemuslimane. Međutim, za muslimane ovo pitanje je itekako značajnije, jer taj cilj treba obezbijediti Allahovo zadovoljstvo i garanciju za ulazak u Džennet na Budućem svijetu.
Na osnovu toga, pravi muslimani trebaju imati cilj za svoj cjelokupni život i individualne postupke koje svakog časa čine boraveći na Zemlji.

Niko ne može negirati činjenicu da je Allah stvorio i prilagodio stvorenja da bi mogli izvršiti svoju zadaću za koju su, zapravo, stvoreni. To se jasno primjećuje u sljedećem kur’anskom ajetu: „Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju, Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane“ (Ez-Zarijat: 56-57).

Uz to, Uzvišeni Allah pruža čovjeku razne prilike da bi Mu se povratio i pronašao pravi Put. Muslimanima je darovao mjesec Ramazan kao veliku priliku da uvećaju svoja dobra djela i da umanje loša, kako bi im to pomoglo da zarade raj na Budućem svijetu. Ramazan je mjesec u kome se dobra djela, iz Allahove milosti, mnogostruko nagrađuju. Zato je on idealna prilika da se prevaziđu životni posrtraji i šejtanove zamke.

Postavi sebi cilj u Ramazanu i daj sve od sebe da ga postigneš. Neka ti taj cilj bude da sebe spasiš od pakla i da uživaš u Allahovom zadovoljstvu i spasu tokom ovog blagoslovljjenog mjeseca.

Da bi postigao taj sladunjavi cilj moraš se osvrnuti na neke vrlo važne aspekte. Ti aspekti su sljedeći:

Post

Neka tvoj cilj ovog Ramazana bude da se suzdržiš od svega zabranjenog. Dakle, nemoj varati, lagati, ogovarati, otimati tuđe vlasništvo, buljiti u zabranjeno, itd. Vrlo je poznato da post ima tri stepena:

1. Suzdržavanje od hrane, piće i seksualnog odnosa (intimnog interkursa).

2. Čuvanje ušiju, očiju, jezika, ruku i cijelog tijela od grijehova.

3. Izbjegavanje bezvrijednih interesovanja i niskih razmišljanja, te ispunjavanje srca sjećanjem na Uzvišenog Allaha.

Dakle, šta te sprječava da budeš bliži Allahu i da postaneš jedan od rijetkih ljudi koji poste izvršavajući taj treći stepen?

Obavljanje noćne nafile

Neka bude tvoj cilj da ovog Ramazana obaviš najmanje osam rekata nakon jacije, a prije sabaha, pored obavljanja vitr namaza. Ne dopusti da te nešto spriječi da obaviš te dragocjene rekate svake ramazanske noći. Poslanik, a.s., je rekao:
Najako vam se preporučuje obavljanje noćne nafile (qiyamu-leyl), jer to bila praksa vaših vrlih prethodnika. Qiyamu-leyl vas približava Gospodaru, iskupljuje vaše grijehe, otklanja bolest iz tijela i sprejčava griješenje. (Buhari i Muslim)

Učenje Kur ana

Nastoji da makar jednom pročitaš cio Kur an u toku mjeseca Ramazana. Svakog dana prouči barem jedan od trideset džuzeva. U slučaju da ne učiš Kur an baš pravilno nemoj očajavati jer i u tom slučaju ćeš zaraditi nagradu kod Allaha. A da bi poboljšao svoje učenje onda slušaj nekoga ko bolje uči od tebe ili preko snimka (cd, audio, video) ili putem radio stanice. Provođenje vremena u slušanju Kur ana je isto od Boga nagrađeno i pohvaljeno djelo.

Održavanje rodbinskih veza

Tokom Ramazana moraš biti pažljiviji u održavanju rodbinskih veza i posjećivanju svojih rođaka, naročito onih koji su zbog životnih okolnosti bili odvojeni od tebe. Potroši nešto novca da bi se ponovo sa njima sastavio. Za to će ti trebati, hajde da kažemo, deset dolara. Zamisli, ova mala suma novca ti može pomoći da se sastaviš sa svojim rođacima ili rodbinom. To te isto tako može približiti Allahu Uzvišenom.

Čineći to, pokušaj da zapamtiš hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre, r.a., u kome je jedan čovjek pitao Božijeg Poslanika, a.s.: „Allahov Poslaniče, ja imam rodbinu s kojom pokušavam uspostaviti odnose, ali oni taj odnos kidaju. Ja sam prema njima dobar a oni su prema meni loši. Ja sam prema njima ljubazan a oni su prema meni grubi.“ Na ovo on (Poslanik, a.s.), reče: „Ako je tako kako kažeš, onda si im, zaista, na njihova lica bacio vrući pepeo. Sa tobom će biti melek koji će te pomagati da budeš dominantan nad njima, sve dok budeš dosledan na tom (pravom putu).“ (Muslim)

Udjeljivanje milostinje (sadake)

Svakog dana u Ramazanu podijeli sadaku u ime Allaha. Nagrada za sadaku i sva druga dobra djela će biti umnogostručena. To je jedna blagodat ovog srećnog mjeseca. Prenosi se od Poslanika, a.s., da je rekao: „Udijeli milostinju, jer ti je ona garant za izbavljenje od vatre“ (Taberani). Međutim, ako ne možeš svakog dana udjeljivati sadaku, onda svaki dan sakupljaj koliko možeš pa najedno daji svakih deset dana.

Učenje zikra (prisjećanje na Allahovo postojanje)

Neka tvoj jezik stalno spominje Allaha. Spominjanje Allaha je jedan od najboljih bogoštovlja koje smo dužni prema Allahu činiti. To je, zapravo, najlakša vrsta bogoslužja. Priča o Hudejru, jednom od Poslanikovih, a.s., drugova koji je stalno spominjao Allaha tokom jedne bitke na početku islama, je dobar primjer nagrade koju je Allah dodijelio onima koji ga stalno spominju. Prenosi se da je Poslanik, a.s., zaboravio da Hudairu podari nagradu za putovanje, ali spominjanje Allaha mu je odstranilo potrebu za hranom za nekoliko dana, sve dok melek Džibril nije obavijestio Poslanika, a.s., u vezi njega. Poslanik, a.s., je nakon toga poslao drugog ashaba da ponese Hudairu potrebnu nadoknadu.

Učenje dove

Pravi musliman će u svakoj situaciji nastojati da iskoristi „oružje vjernika“, dovu (molba Allahu). To je istina za svaku situaciju u koju musliman zapadne u svakodnevnom životu. Tokom posta uči što više dova jer u tom stanju ćeš biti bliži Allahu i tvoje molbe će imati puno šansi da budu prihvaćene. Zato moraš učiti što više dova Allahu, ne zaboravljajući da se On odaziva na molbe onoga ko ga iskreno zamoli. Allah, dž.š., u Časnom Kur anu kaže: „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu“
(El-Bekare:186)

Konačno, neka tvoj drugi cilj u Ramazanu bude da isprazniš glavu od stvari koje te mogu odvesti u pakao. A to ćeš postići čineći gore spomenute stvari koje su lahke.