Pouke iz priče o Musau a.s. i Hidru

Blago iz pećine – Pouke iz priče o Musau a.s. i Hidru

“Mogu li da te pratim” – upita ga Musa – “ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen?” Kur’an 18: 66

Od Ebu Seida el-Hudrija se prenosi da je Poslanik s.a.v.s rekao: ”Ko god prouči suru Kehf uoči petka, imat će svjetlost koja se prostire između njega i Kabe”, hadis, također, prenosi ed-Darimi, ovaj hadis je okarakterisan kao sahih od strane šejh Albanija.

Da li koristite ovu blagodat svake sedmice planirajući da proučite suru Kehf? Znate li teme četiri priča koje su pune pouka za svakodnevni život, a koje su spomenute u ovoj suri?

Glavna tema ove sure jeste znanje. Kako možete biti uspješni tragalac znanja? Kakva su obilježja istinskog tragaoca znanja? Kojim osobinama trebate težiti kao biste bili uspješni u sticanju znanja?

Odabrani ajet ove sedmice jeste: “Mogu li da te pratim” – upita ga Musa – “ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen?” Kur’an, 18: 66

Ljepota znanja

Ono što je mene lično posebno privuklo islamu jeste važnost koja je data znanju. Islam je jedna riznica mudrosti koja u potpunosti odgovara svakodnevnici u kojoj živimo. Posebno su mi se svidjele riječi Allaha dž.š. da je odredio kao obavezu svakome muslimanu da traži i stiče znanje. Poslanik s.a.v.s. je rekao: ” Traženje znanja je obaveza svakoga muslimana”. Tirmizi

U jednom periodu svoga života našla sam se u različitim situacijama, a koje su me sve vodile u jednom smjeru: ka islamu. Bila sam neko ko je rekao:” Nikada neću postati muslimanka” . Kako sam samo malo znala!

Donijela sam sljedeću odluku: ”Počet ću da studiram islam kao bih dokazala da to meni ništa ne znači.” To je ono što sam učinila, a to je ujedno bilo i putovanje mog života koje je najviše zaokupilo moj um, oživilo moje srce i promijenilo moj život. Jer kada sam počela čitati knjige, slušati one koji posjeduju znanje, proučavajući siru-biografiju Poslanika s.a.v.s. i Knjigu, postala sam ubijeđena da je sve to logično.

Ništa nisam mogla učiniti osim predati se. I jednoga dana dok sam stajala u kuhinji, podigla sam glavu prema nebu i izgovorila šehadet. Tamo i tada me je Allah dž.š., El Hadi, Onaj koji upućuje, uputio i izveo iz tmina nevjerovanja u svjetlo imana.

Ljepota traženja znanja i njegova važnost u islamu je zauvijek promijenila moj život. Kada sam pročitala ovaj hadis moje srce je bilo tvrdo.

Poslanik s.a.v.s je rekao: ”Uzvišeni Allah, Njegovi meleci, svi oni i na nebesima i na zemlji, pa čak i mravi u brdima i ribe u vodi, blagosiljaju one koji druge podučavaju korisnom znanju.” Tirmizi

Čvrsto vjerujem da svi mi imamo mogućnost da primijenimo ovu savršenu kombinaciju: da učimo i druge podučavamo nečemu o islamu. Tako da ovdje donosimo nekoliko pouka o tome kako biti uspješan učenik i učitelj.

Prva pouka: Budite zahvalni Allahu dž.š. na podarenom znanju

Prije nego što počnemo za odabirom ajeta iz priče o Musau a.s. i Hidru, pogledajte jednu veoma važnu lekciju koju nam je rekao Poslanik s.a.v.s : ”Jedne prilike Musa a.s. je ustao i obratio se narodu Benu Israila. Bio je upitan: ‘Ko je naučeniji čovjek među nama?’ On je odgovorio: ‘Ja sam naučeniji.’ Allah dž.š. je ukorio Musaa a.s. jer nije pripisao apsolutno znaje Njemu. Tako da mu je Allah dž.š. objavio: ‘Na mjestu gdje se spajaju dva mora , nalazi se jedan moj rob koji je učeniji od tebe.” Musa a.s. je rekao: ‘Gospodaru, kako ga mogu naći?’ ” Buhari

Ne postoji niko ko zna sve. Allah dž.š. daje znanje kome On hoće. Musa a.s. nije povezao svoje znanje sa Allahom dž.š. Svo znanje koje imamo je od Allaha dž.š. i Njemu trebamo biti zahvalni na tome.

Savjet: Pola mudrosti jeste sposobnost da se kaže. ”Ne znam” . Neki kažu da je govor o Allahu dž.š. bez znanja gori od širka. Tako da govoreći Ne znam , spašavate sami sebe.

Druga pouka: Spoznajte važnost odlučnosti

Ajet 60, sura Kehf : A kada Musa reče momku svome: “Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora, ili ću dugo, dugo ići.”*

Kada je Musa a.s. saznao da ima neko ko je učeniji od njega, on je bio odlučan da ga nađe. Kao tragalac za znanjem morate biti veoma odlučni. Musa a.s. je rekao da neće stati dok ne dođe do mjesta gdje može sresti Hidra.

Ebu Hurejre je toliko bio odlučan kada bi tražio znanje, da ne bi jeo dok ne bi saznao ono što je želio.

Treća pouka: Spoznajte važnost društva koje teži sticanju znanja

Ajet 62 sure Kehf: A kada se udaljiše, Musa reče momku svome: “Daj nam užinu našu, jer smo se od ovog našeg putovanja umorili.”

Shvatite važnost džemata i zajedništva u traženju znanja. Pomozite jedni drugima.

Četvrta pouka: Znajte da će šejtan pokušati da vas spriječi u sticanju znanja

Ajet 63 sure Kehf: “Vidi!” – reče on – “kad smo se kod one stijene svratili, ja sam zaboravio onu ribu – sam šejtan je učinio da je zaboravim, da ti je ne spomenem – mora da je ona skliznula u more; baš čudnovato!”

Ovo je podsjetnik da traženje znanja nije lahak zadatak. I dat je kako bi se suočili sa poteškoćama. Šejtan će uvijek dolaziti i pokušati da vas spriječi u traženju znanja, ako zaboravite nešto što je korisno i dobro to je od šejtana.

Peta pouka: Učenici moraju imaju lijepo ponašanje

Ajet 66 sure Kehf: “Mogu li da te pratim” – upita ga Musa – “ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen?”

Tragalac za znanjem uvijek pita ljubazno. Musa a.s. je postavio pitanje na ljubazan način. I to je način na koji se trebamo obraćati učiteljima ili učenjacima.

Savjet: Prije nego postavite pitanje, trebate učiniti dovu za nju ili njega: npr. ”Da Allah nagradi vas i vašu porodicu džennetom, moje pitanje je…”

Šesta pouka: Učitelji, također, trebaju imati lijepo ponašanje

Ajet 67 i 68 sure Kehf: “Ti sigurno nećeš moći sa mnom izdržati” – reče onaj – “a i kako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš?”

Učitelj poznaje svog učenika, Hidr je veoma dobro poznavao Musaa a.s. Učitelj treba savjetovati svoga učenika, ponekad učitelj zna bolje od učenika šta je najbolje za njega.

Drugo obilježje dobrog učitelja je da ima sposobnost da se obraća svome učeniku na njegovom nivou. Hidr je rekao da posjeduje znanje od Allahove mudrosti koju Musa a.s. ne može vidjeti. Ali nije ponižavao Musaa a.s.

Sedma pouka: Budite strpljivi i poslušni

Ajet 69 i 70 sure Kehf: “Vidjećeš da ću strpljiv biti, ako Bog da” – reče Musa – “i da ti se neću ni u čemu protiviti.” “Ako ćeš me već pratiti” – reče onaj – “onda me ni o čemu ne pitaj dok ti ja o tome prvi ne kažem!”

Musa a.s. nije odustao i imao je namjeru da bude strpljiv.

Brzopletost je jedan od najvećih problema učenika. Koliko puta počnemo nešto izučavati, ali nemamo strpljenja da to i nastavimo. Ako sebi od početka kažete: Bit ću strpljiv/a, vaš put će ići u pravom smjeru.

Osma pouka: Primijenite znanje u djelovanje

Ajet 82 sure Kehf: ”a što se onoga zida tiče – on je dvojice dječaka, siročadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar čovjek i Gospodar tvoj želi, iz milosti Svoje, da oni odrastu i izvade blago svoje. Sve to ja nisam uradio po svome rasuđivanju. Eto to je objašnjenje za tvoje nestrpljenje!”

Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Znanje od koga nema koristi je kao blago, od kojega ništa nije utrošeno u ime Allaha dž.š.” Tirmizi

Ako vas znanje približi Allahu dž.š. i pojača vam takvaluk/ bogobojaznost, onda je to blagodat od Allaha dž.š. Znanje, također, može biti i iskušenje. Možete ga koristiti na loš način, ili ne praktikovati uopšte ono što ste naučili.

Kako znanje može učiniti da budete što uspješniji i produktivniji? Znanje o određenim djelima i njihovoj velikoj nagradi vas može približiti Allahu dž.š. Primjer je dva rekata sunneta na sabah namazu. Neki ljudi ne znaju vrijednost toga, pa ga propuštaju. Tako da učite, proučavajte, primjenjujte ono što naučite i prenesite svoje znanje drugima.

Čineći ibadet, imat će te koristi.

Izvor: onislam.net

Za Akos.ba prevela i obradila: Anesa Gegić