Položen kamen temeljac za novi islamski centar

16. juni 2013

Historijsko polaganje kamena temeljca za novi Bošnjački islamski centar, Hamilton, Kanada

U prisustvu više stotina kanadskih Bošnjaka i istaknutih gostiju iz kanadskog političkog života položen je kamen temeljac za novu, bošnjačku džamiju i centar u Hamiltonu, gradu gdje do sada nije bilo džamije sa munarom. Za 13 godina svoga djelovanja, Bošnjački islamski centar Hamilton pokazao se kao zajednica vjernika sposobna da se bori za očuvanje i jačanje islamske, bošnjačke i bosanske komponente bošnjačkog bića, ali i da pomogne svojim članovima u integriranju u kanadsko društvo na način koji će im omogućiti da usvoje ono što je u njemu pozitivno, a da pri tom ne izgube ništa od svoje muslimanske i bošnjačke posebnosti. Svojom aktivnošću tokom proteklih godina Bošnjački islamski centar Hamilton pokazao je da džemat u životu vjernika ima društvenu i duhovnu misiju od ogromnog značaja. Zajedništvo u ime Allaha povezuje i snaži redove, čisti duše, budi srca i umove, rješava probleme. U isto vrijeme, to je najsigurniji štit u odbrani od stalno prijeteće asimilacije, izgubljenosti, zalutalosti. Ističući islamski i nacionalni identitet kao osnovu i temelj svakoj zdravoj bošnjačkoj nadgradnji, naročito za Bošnjake u dijaspori, rukovodstvo džemata uvijek je imalo sluha i za brojne druge sadržaje i oblike djelovanja. Time je ispoštovalo obećanje dato u pismu o namjeri osnivanja: da će džemat, prije svega, podizati islamsku svijest kod svojih pripadnika; raditi na jačanju njihove nacionalne, državotvorne i teritorijalne svijesti; posebno ulagati napore na planu okupljanja mladih na zdravim vrijednostima islama i izvornoj bošnjačkoj tradiciji. Samo zahvaljujući takvoj aktivnosti Bošnjački islamski centar Hamilton je mogao doći do ovoga historijskog trenutka.

Predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog islamskog centra Hamilton, Nedžad Bečirspahić u svome izlaganju se osvrnuo na historijski razvoj džemata. Između ostalog je rekao:

« Rast broja članova u džematu priča je za sebe. Ako se ima u vidu da grad Hamilton sa prigradskim naseljima broji nešto vise od 400 bošnjačkih porodica, a sadašnje članstvo džemata je više od 250, proizlazi zaključak da je oko 65 posto porodica, dakle dvije trećine, uključeno u džemat, što je, za dijasporu, skoro neuobičajeno visok procenat. Uz to, ohrabruje trend kontinuiranog povećavanja džematskog članstva. Više od 100 Bošnjaka radilo je u raznim odborima i komisijama, dok je nekoliko stotina djece pohađalo mektepsku nastavu i Školu bosanskog jezika. Džemat svake godine organizira brojne manifestacije i programme a formirana je i biblioteka koja nosi ime najstarijeg džematlije i jednog od prvih bošnjačkih muhadžira. Izdato je na desetine brojeva Biltena. Pored tijesne suradnje s bošnjačkim džematima u Sjevernoj Americi, naročito onim u južnom Ontariju, kao i s Kongresom Bošnjaka, Bošnjačko-kanadskim humanitarnim društvom i Institutom za istraživanje genocida Kanada, imponira i nivo povezanosti džemata i kooperacije s lokalnim džematima, tj. džematima u Hamiltonu i okolini ».

Poseban gost David Christhopherson, član kanadskog parlamenta, veliki prijatelj Bošnjaka i Bosne i Hercegovine je naglasio da će novi bošnjački islamski centar biti ponos ne samo kanadskih Bošnjaka, već i svih Kanađana, svih ljudi dobre volje. Dajući podršku izgradnji džamije David je uručio posebnu Plaketu Bošnjačkom islamskom centru Hamilton.

Posebno je bio naduhnut govor imama Ismaila ef. Fetića. Između ostalog imam Bošnjačkog islamskog centra Hamilton je rekao:

“ Iskazujemo neizmjernu zahvalnost Allahu dž.š. da možemo u miru i na siguran način i ovdje, daleko od naše domovine, u gostoprimstvu, srdačnosti i velikom stepenu kulture i osjećaja za tolerancijom domaćina ove zemlje (kandaskog naroda), obilježiti ovaj svećani trenutak. Zato, draga braćo i cjenjene sestre, pokažimo i mi dostojanstvo zahvalnog gosta prema plemenitom domaćinu. Nas naša vjera, naš dini-islam, uči da smo od trenutka stupanja na teritoriju ove države preuzeli obavezu da ćemo cijeniti i poštovati zakone i sve pozitivne vrijednosti kojima se krasi i odlikuje ovo društvo. Zato draga braćo i poštovane sestre, držimo se učenja naše vjere i budimo ponosni što smo sljedbenici onoga koga je Allah poslao kao milost svjetovima“.Često prekidan izrazima ogromne zahvalnosti prisustnih imam Fetić je nastavio: „Mi muslimani u ovom gradu kao i u drugim gradovima Kanade živimo desetljećima. Mi smo tu zasnovali radne odnose, stekli porodice, iškolovali ili još uvijek školujemo svoju djecu. Jednom riječju-postali smo dio kanadskog društva. U svim tim procesima nismo zaboravili svoju duhovnost, svoju tradiciju i kulturu koja izvire iz naše vjere dini-islama. U granicama svojih mogućnosti, koristeći zakone i ljudska prava koja nam je zagarantovala ova zemlja, mi smo se organizovali na vjerskom, kulturnom, sportskom i drugim planovima koji su nas učinili respektabilnim faktorom ove zajednice“.
Polaganja kamena temeljca govori o organiziranosti i spremnosti Bošnjaka iz Hamiltona i Kanade da sačuvaju svoj kulturni i vjerski identitet ma gdje bili i živjeli. Izgradnjom islamskog centra grad Hamilton će biti obogaćen sa novim simbolom tolerancije i čovjekoljublja i dodatni garant muslimanima ovih prostora da nastave sa čuvanjem i njegovanjem svojih vjerskih ubjeđenja i prakticiranjem svojih vjerskih obreda.

Ovaj prigodan tekst je zaista najbolje završti riječima imama Fetića:
„Braćo i sestre, u vrijeme raznih extremizama, mi muslimani koji živimo u ovoj prelijepoj zemlji, moramo biti dosljedni, kao što smo to i do sada u ogromnoj većini bili, u promicanju srednjeg puta (ummeten vesetan), koji zagovara naša uzvišena vjera dini-islam. Moramo se za ljubav naše vjere, svim svojim bićem, truditi da ne skrnavimo i okaljamo pripadnost našoj uzvišenoj vjeri. Uz to, kad smo mi već ta počašćena generacija, kojoj je pripala čast da gradi džamiju u Hamiltonu, moramo se maksimalno , moralno i materijalno truditi da pomognemo i uspješno završimo ovo zapoćeto hairli djelo. Započeli smo ga zajedno, zajdno ćemo ga i završiti ako Bog da”.
Molimo Allaha dragog da nam bude na pomoći u ostvarenju ovog našeg historijskog projekta.

Bošnjački islamski centar Hamilton