Nepismeni koji je podučio čitav svijet

Nepismeni koji je podučio čitav svijet

Jednim od najvećih dokaza o istinitosti Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, smatra se to što je čitav svoj život, sve do smrti, bio nepismen. Nije znao ni čitati ni pisati. O tome svjedoče historijske činjenice, njegovi suparnici i njegovi sljedbenici. O tome je Uzvišeni Allah kazao sljedeće: “Ti prije nje nijednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao, inače, posumnjali bi oni što laži govore.” (El Ankebut, 48)
Ova neosporna činjenica bila je svojevrsni odgovor na mnoge ubačene sumnje, samim tim što Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije bio pisar-profesionalac, niti halapljivi čitalac, pa kako je drugačije mogao posjedovati znanje osima ako ono nije bilo objava koja mu je silazila sa neba? Nikada nije čitao neku knjigu, niti je ikada studirao neku nauku, pa i pored toga izveo je brojne učenjake i imame – poučio cjelokupni svijet!

Kako je uopće nepismeni čovjek mogao posjedovati toliku količinu informacija između kojih apsolutno nije bilo nikakvih kontradiktornosti, oprečnosti i neslaganja, pa čak ni najmanjih nesuglasica. Naprotiv, sve one se sižu u jedinstven kontekst i plove ka zajedničkom odredištu. To nije bio u stanju učiniti obrazovan čovjek, pa kako je onda mogao to učiniti onaj koji je nepismen!? “Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge proturiječnosti.” (En Nisa, 82)

Kako je nepismeni čovjek mogao biti upitan o bilo kojem pitanju, pa na njega smjelo odgovoriti!? Kako je mogao diskutirati i pobjeđivati u diskusijama, ili raspravljati pa da u raspravi njegovi dokazi nadjačaju sve druge? Nikada nije zabilježeno da je promjenio mišljenje koje je prethodno zastupao, ili da je u vezi nekog pitanja pogriješio! Sve ovo dodatno učvršćuje mišljenje da je on uistinu istinoljubljiv Vjerovjesnik koji dobiva obavijesti i izvješća o prijašnjim poslanicima i narodima, i pored toga što je bio nepismen, što ne zna ni čitati ni pisati!

Ovaj odgovor upućen je onima koji su na njega lagali: “I govore: ‘To su izmišljotine naroda drevnih; on traži da mu se prepisuju i ujutro i naveče da mu ih čitaju.’” (El Furkan, 5)

Također, ovaj odgovor upućen je i onima koji tvrde da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, svoje znanje crpio iz Tevrata i Indžila, ali i mnogim drugim lažnim tvrdnjama i sumnjama koje ovaj odgovor u potpunosti anulira!

“Neporicivi argumenti o istinitosti Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstva”, dr. Abdul-Muhsin bin Zenb el-Mutajri

(sebil.eu)