Islam i muslimani u Turskoj u statistici

Islam i muslimani u Turskoj u statistici

1. Prema statističkim podacima iz 2008. godine u Turskoj je bilo 79.000 džamija.

2. Džumu-namaz petkom klanja prosječno 14.000.000 klanjača.

3. U Turskoj ima 81 muftija koje imenuje predsjedništvo za vjerska pitanja na čijem je čelu predsjednik koji predlaže osobe za muftije. Predsjednika predsjedništva za vjerska pitanja imenuje predsjednik Vlade na prijedlog ministra zaduženog za vjerske poslove. Pored 81 muftije ima još 100 lokalnih, nižeg ranga muftija, koji su prvi suradnici glavnim muftijama.

4. Turska država godišnje izdvaja iz svog proračuna po 12.000 lira za plaće i zdravstveno i mirovinsko osiguranje svakom zaposlenom vjerskom službeniku. Na vjerskim poslovima i zadacima angažirano je 100.000 imama, muallima i drugih vjerskih lica.

5. Na turskim univerzitetima ima 25 vjerskih fakulteta (ilahijjata) na kojima se školuju budući imami, hatibi, muallime i muderrisi.

6. U Turskoj živi manje od 1% kršćana, a kršćanske crkve postoje u Istanbulu, Ankari, Antaliji, Efesu, Trabzonu, Samsunu, Adani i drugim gradovima. Ima ukupno 150 crkava, od čega najviše u Istanbulu.

7. U turskoj vojsci nema vjerskih dušobrižnika, niti mesdžida i drugih vjerskih ustanova. Odlazak na džume i druge vjerske obrede i svečanosti ovise o volji zapovjednika. Ako je zapovjednik vjernik vojska može prakticirati vjeru i vjerske obrede.

8. U zatvorima, bolnicama i socijalnim ustanovama djeluju imami dušobrižnici.

9. Imami se mogu pored vjerskih poslova baviti i drugima poslovima, kao što je trgovina, predavati u školama, biti aktivni članovi u udruženjima i drugim organizacijama.

10. Imami i muftije ne smiju nositi službenu odjeću (džubbu i ahmediju) izvan džamija i vjerskih objekata.

11. Prema ispitivanjima javnog mnijenja u 2009. godini dvije trećine Turaka, preko 62% smatra vjeru svojim najvećim prioritetom. S druge strane 69% Turaka vjerski ekstremizam smatra najvećom opasnosti po Tursku.

12. Turci smatraju Izrael najnepoželjnijom državom u svom okruženju jer stalno producira krizu u međunarodnim odnosima.

13. Oko 62% Turaka podržava hidžab i smatra ga pravom svake žene koja se odluči za njega.

14. Oko 58% Turaka osuđuje razgolićenost žena u društvu, dok samo 17% njih smatra sekularizam ispravnim i prihvatljivim.

(islambosna.ba)