Upis u mekteb i školu bosanskog jezika

 

Savremena porodica nema sve one potencijale koji su potrebni da bi se djetetu pružio adekvatan nivo islamskih, nacionalnih i patriotskih odgojno obrazovnih sadržaja. Nesumnjivo je da roditelji svom potomstvu žele ono što je najbolje. Međutim lijepe želje moraju biti praćene i znanjem o onome što je najbolje. U prilici smo skoro svakodnevno svjedočiti da je nerijetko prisutan evidentan raskorak između roditeljske želje I roditeljskog znanja onoga što bi bilo najbolje za njihove potomke.  Mekteb i škola bosanskog jezika su bili i ostat će ogledalo naše zajednice ali  i svijesti i našeg odnosa naspram naše vjere, nacije, države, historije, tradicije i kulture.

 

Upišite svoju djecu u mekteb i školu bosanskog jezika i tako is spasite od mogućeg lutanja. Odbor Bošnjackog islamskog centra Hamilton obavještava sve članove naše zajednice koji imaju djecu staru od 7 do 18 godina da će se upis u novu školsku godinu za polaznike mekteba i škole bosasnkog jezika održati u nedelju 2. septembra 2012 u džamiji sa početkom u 11:30.