U Japanu živi oko 10.000 muslimana

U Japanu živi oko 10.000 muslimana

Predsjednik Udruženja muslimana u Japanu Emin Tokumasu je rekao da u Japanu živi oko 10.000 muslimana i da je to veoma mali broj za zemlju u kojoj živi oko 130 milijuna ljudi.

„Cilj ovog Udruženja je da se poveća broj muslimana“, istakao je Tokumasu.

U izjavi koju je dao za agenciju Anadolija, on ističe kako nema pisanih dokaza ni tačnih podataka koliko muslimana živi u Japanu, ali prema istraživanju ovog Udruženja, pretpostavlja se da ih ima oko deset hiljada.

Tokumasi je naglasio da, prema mišljenju Udruženja, koje broji oko 400 članova, postoje tri osnovna razloga za problem malog broja muslimana u ovoj zemlji.
Kao prvo, Japan i islamski svijet imaju 100 godišnju zajedničku historiju, što je relativno nedavna historija. Službena religija Japana šintoizam ima historiju dugu 1.500 godina.

Kao drugi problem, on je naveo neinformisanost građana za islamsku religiju, a kao treći, netačno i nepotpuno predstavljanje islamske religije u evropskim zemljama. Tokumasu je naveo da je ovu sliku islamske religije potrebno promijeniti da bi se broj muslimana u Japanu povećao.

On je napomenuo da je od 75 nevladinih organizacija u Japanu, Udruženje muslimana, osnovano 1952, najstarije.

Tokumasu je naglasio da je potrebno, pored džamije koja je sagrađena 2000. od strane Predsjedništva vjerskih poslova Turske, sagraditi i kulturni objekat koji bi predstavljao islamsku religiju. Na taj način bi ljudi dobili više informacija o ovoj religiji.

Prema njegovim riječima, džamiju mjesečno posjeti oko dvije hiljade ljudi, a do sada je, nakon posjete, 480 ljudi primilo islam.

(Anadolija)