Nakon isteka mandata reisu-l-uleme

 

Detrot – New York – Sarajevo: Nakon isteka mandata reisu-l-uleme

REIS DR. CERIĆ DA SE POSVETI NACIONLANOM PITANJU, OSNIVANJU I VOĐJENJU SVJETSKOG BOŠNJAČKOG KONGRESA

 

Predstavnici Bošnjaka Sjeverne Amerike pozvali reisu-l-ulemu dr. Mustafu ef. Cerića da nakon isteka mandata koordinira u procesu jačanja institucionalne bošnjačke nacionalne i državničke svijesti i posebno oko osnivanja i vođenja Svjetskog bošnjačkog kongresa

Proteklog vikenda reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovine dr. Mustafa ef. Cerić je započeo posjetu Islamskoj zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike i uopće Bošnjacima koji žive na sjeverno-američkom kontinentu. U Detroitu su ga dočekali mr. Sabahudin ef. Ćeman, glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Americi (IABNA), dr. Muaz Redžić, sekretar u IABNA-e i Fejlem ef. Salkić, imam Islamskog centra „Gazi Husrev beg” u Detroitu, ujedno domaćin bajramske akademije. Tako je reisu-l-ulema počeo svoju višednevnu oproštajnu posjetu džematima i imamima u Sjevernoj Americi u namjeri da im se zahvali za njihovu brigu za islam i bošnjaštvo i za njihovu pomoć Bosni i Hercegovini i podršku u njegovom obnašanju dvodecenijske dužnosti.

 

U subotu 25. 08. 2012. u prepunoj sali Balkanskog kulturnog centara u Detroitu u odličnoj organizaciji Islamskog centra „Gazi Husrev beg” u istom gradu, u prisustvu Bošnjaka iz cijele Amerike i Kanade koju su za tu priliku posebno doputovali, održana je veličanstvena Bajramska akademija. Pozdravljen dugotrajnim ovacijama reisu-l-ulema dr. Mustaf ef. Cerić je održao oproštajni govor sa pozicije institucije Reisu-l-uleme IZ u BiH. U potpuno otvorenom govoru o stanju u BiH, Sandžaku, Kosovu i među Bošnjacima uopće, često je prekidan dugotrajnim aplauzima. U svom oproštajnom govoru Reisu-l-ulema je trasirao osnovne elemente bošnjačke i bosanskohercegovačke budućnosti sa posebnim osvrtom na hitnu potrebitost bošnjačke nacionalne, državotvorne i teritorijalne osvješćenosti. Govor je dugotrajnom aklamacijom prihvaćen od svih prisutnih kao baza budućeg djelovanja sjevernoameričkih Bošnjaka.

U nedjelju Reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić je održao historijski sastanak sa liderima sjevernoameričkih bošnjačkih organizacija. Tom prilikom Reisu-l-ulema je predstavio program i plan djelovanja Bošnjaka za razvoj bošnjačke nacionalne, državotvorne i teritorijalne svijesti. U uslovima kada američki i kanadski Bošnjaci imaju svoju Islamsku zajednicu koja sa novim liderstvom snažno korača ka istinskoj islamskoj zajednici, sjevernomarički Bošnjaci i svi Bošnjaci ma gdje bili moraju se potpuno angažovati na produkciji svoje nacionalne svijesti. U toj produkciji bošnjačke nacionalne svijesti akademik dr. Mustaf ef. Cerić predlaže aktiviranje Bošnjaka kroz: Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti, Bošnjački nacionalni fond, Bošnjački nacionalni univerzitet, Institut za prevenciju genocida i Svijetski kongres Bošnjaka.

 

Liderima sjevernoameričkih Bošnjaka dr. Mustafa ef. Cerić je posebno govorio o značaju i razlozima za formiranje Svijetskog kongresa Bošnjaka. U uslovima kada su Bošnjaci svoju slobodu krvlju platili došlo je vrijeme da se ta teško stečena sloboda oliči u planskom i programskom angažmanu Bošnjaka na planu produkcije njihove nacionalne svijesti, koja prije svega podrazumjeva pravo Bošnjaka na razvoj vlastite kulture pamćenja zločina genocida nad njima, ali i pravo na razvoj njihove državotvorne i terotorijalne svijesti. U tom procesu dr. Mustafa ef. Cerić predlaže formiranje Svijetskog kongresa Bošnjaka sa sjedištem u Sarajevu koji će umrežiti Bošnjake čitavog svijeta u procesu trasiranja njihove aktivnosti na materjalizaciji teško stečene bošnjačke slobode za jačanje njihove nacionalne svijesti. Ovaj proces je otvoren za sve Bošnjake i sve bošnjačke organizacije. Umrežavanjem Bošnjaka i njihovih organizacija na svijetskom planu otvraju se prespektive predstavljanja Bošnjaka kao nacije sa svim elementima koje savremena nacija ima.

Lideri sjevernoameričkih Bošnjaka su podržali plan i program dr. Mustafe ef. Cerića, smatrajući da se u isti moraju uključiti Bošnjaci razasuti diljem svijeta i tako dati svoj doprinos boljoj nacionalnoj budućnosti Bošnjaka, a time i boljoj budućnosti Bosne i Hercegovine.

Uz zahvalnost učesnicima sastanka za konstruktivna izlaganja dr. Mustafa ef. Cerić je kazao da će ozbiljno razmotriti prijedlog Bošnjaka Sjeverne Amerike da se nakon isteka mandata reisu-l-uleme posveti nacionalnom pitanju Bošnjaka, posebno oko osnivanja i vođenja Svjetskog bošnjačkog kongresa.

Izvor: Bošnjaci.Net