Zlatne ramazanske prilike

Zlatne ramazanske prilike

Ko isposti jedan dan na Allahovome putu – Allah će od njega udaljiti džehennem sedamdeset godina.

Ko zatraži oprosta za vjernike i vjernice – Allah će mu za svakog vjernika i vjernicu upisati jedno dobro djelo.

Ko kaže:”Subhanallahil azimi we bi hamdihi”! – Zasadi mu se palma u dzennetu.

Ko lijepo abdesti, a potom kaže:”Eshedu en la ilahe illallahu wahdehu la serike leh we eshedu enne Muhammeden abduhu we resuluh” – Otvaraju mu se osmera vrata, može ući na koja god hoće.

Ko u jednom danu kaže:“La ilahe illallahu wahdehu la šerike leh, lehul mulku we lehul hamdu we huwe a la kulli šej’in kadir“ – Kao da je oslobodio 10 zarobljenika, upiše mu se 100 dobrih, a izbriše 100 loših djela, a to mu je zaštita od prokletog šejtana. I niko ne može učiniti nešto vrijednije, osim onoga ko to isto radi više od njega.

Ko 10 puta prouči “Kul huwallahu ehad” – sagradi mu se kuća u džennetu.

Ko obavi sabah u džematu, zatim sjedne spominjati Allaha do izlaska Sunca, a potom obavi dva rek’ata – Imaće nagradu hadža i umre u potpunosti, u potpunosti, u potpunosti.

Ko prouči “Kul huwallahu ehad” – kao da je proučio trećinu Kur’ana.

Ko 100 puta na dan kaže:”Subhanallahi we bi hamdihi” – izbrisaće mu se grijesi makar bili poput pjene na moru.

Ko jednom donese salawat na Poslanika, s.a.v.s, – Allah će na njega donijeti deset.

Ko u potpunosti uzme abdest, zatim obavi dva rekata namaza – opraštaju mu se grijesi koje je do tad počinio.

Ko vodi računa o sabahu i ikindiji – nagrada mu je džennet.
Nema muslimana koji u toku dana obavi 12 rek’ata dobrovoljnog namaza, (dakle, pored farda) a da mu Allah neće sagraditi kuću u džennetu

Umra obavljena u ramazanu je ravna hadžu sa Poslanikom, s.a.v.s.

Ko priredi iftar postaču – ima nagradu kao postač, bez da se nagrada postača imalo umanji.

Ko isposti ramazan i isprati ga postom šest dana ševvala – kao da je postio čitavu godinu.

Ko kaže:”La hawle we la kuwwete illa billah” – postiže dio džennetskog blaga.

Ko kaže:”Reditu billahi teala rabben, we bil islami dinen, we bi Muhammedin, s.a.v.s, nebijjen we resula” (zadovoljan sam što mi je Allah gospodar, što mi je Islam din i što mi je Muhammed, s.a.v.s, poslanik) – njemu je džennet obavezan, a Allah se obavezuje da će ga učiniti zadovoljnim.

Ko prisustvuje dženazi dok se mejjit ne ukopa – imaće sevab poput dva velika brda.
Ko pročita jedan harf iz Allahove Knjige – za svaki harf mu je dobro djelo, a svako dobro vrijedi deset puta više.

Ko pogladi jetima po kosi – grijesi mu niz prste spadaju.

Ko sakrije sramotu muslimana ili muslimanke – Allah će sakriti njegovu na Sudnjem danu.

Ko otkloni nevolju ili brigu od svoga brata – Allah će njemu otkloniti brige na kijametskom danu.

Ko kad osvane i omrkne kaže:”Subhanallahi we bi hamdihi la kuwwete illa billah. Ma ša Allahu kane we ma lem ješe’ lem jekun – biće sačuvan dok ne omrkne i ne osvane.

Ko prije spavanja prouči ajetul kursijj – čuvaće ga Allahov čuvar sve dok ne svane.