RAMAZANSKE NAFILE

RAMAZANSKE NAFILE

Kada dođe prva veče ramazani-šerifa tada se otvore džennetske kapije, a zatvore džehennemske, a šejtani se povežu da bi lakše i komotnije mu’mini i mu’minke mogli postiti mjesec ramazan. U ramazani-šerifu svako dobro djelo vrijednije je nego u običnim danima hiljadu puta više. Svaku večer u vrijeme iftara u ramazanu Allah dž. š. oprosti na hiljadu grijeha od Svojih robova do lejletu-l-kadra, a u lejleti-l-kadru više oprosti Svojih robova više nego preko cijelog ramazana do uoči bajrama, a uoči bajrama više oprosti Svojih robova nego preko cijelog ramazana. Zato svaki musliman i muslimanka koji sa svega srca isposti ramadani-šerif i izvrši sve druge obaveze prema Allahu i Alejhisselamu i čuva da ne bi pokvario taj svoj post govorom ružnim ili djelom ili lošim vladanjem, on će sa takim postom ostati čist od grijeha kao od majke rođen. Koji god musliman i muslimanka sa velikim poštovanjem i veseljem dočeka ramazani-šerif i prvu veče ramadana klanja dva rekata nafile namaza u počast dolaska ramazani-šerifa i bude učio na oba rekata suru Inna fetahna iza Fatihe i iza namaza proučio deset puta Inna enzelnahu i deset salavata Allah će ga sačuvati od svih belaja i nesreća za cijelu godinu dana.

Prvi dan ramadana klanjati četiri rekata i učiti iza Fatihe petnaest puta ajetu-l-kursijju na svakom rekatu, a iza toga treba proučiti ajetu-l-kursijju jedanput, kao i tesbih i dovu i zamoliti Allaha dž.š. da mu usliša i primi njegov ibadet i da mu oprosti grijehe. Treba i prvi dan proučiti suru Inna fetahna leke do na kraj, a tako i uoči ramadana, pa će ga Allah sačuvati za cijelu godinu dana. Desetu večer ramadana klanjati dva rekata oko polovice noći i učiti na svakom rekatu iza Fatihe Ajetu-l-kursijju sedam puta i pet puta suru Kul huvallahu i po pet puta Mu’avvezetejni (to su sureta Kul e’uzu bi Rabbi-l-felek i Kul e’uzu bi Rabbi-n-nas). Poslije namaza sedam puta Ajetu-l-kursijju i sedam salavata proučiti. Deseti dan Ramazana klanjati četiri rekata i učiti iza Fatihe; Kul ja ejjuhe-l-kafirun i suru Ihlas po deset puta. Dvadesetu veče ramazana klanjati dva rekata, proučiti na svakom rakatu Jasin suru, poslije dove proučiti deset puta Ajetu-l-kursijju i tri puta salavat. Dvadeseti dan Ramadana dva rekata klanjati i učiti na svakom rekatu poslije Fatihe Ajetu-l-kursijju, Kul ja ejjuhe-l-kafirun, suru Ihlas – sve po jedanput. Poslije namaza Ihlas suru proučiti deset puta i salavat deset puta. U Lejle-i-kadru klanjati najmanje dva rekata, pa do stotine i više. Učiti na svakom rekatu po sedam puta Ihlas suru. Poslije namaza proučiti sedamdeset puta Estagfirullah ve etubu ilejhi. Ko klanja dva rekata na ovaj način u Lejle-i-kadru skrušeno i ponizno i plačno, i prouči poslije namaza sedamdeset puta Istigfar prije će mu se oprostiti grijesi nego se on digne s mjesta. Allah će mu oprostiti grijehe, njemu, njegovim roditeljima, i Allah će mu poslati meleke u Džennetu gdje će mu zasaditi džennetsku mivu, džennetske saraje i džennetske rijeke i prije će vidjeti mjesto u džennetu nego što u njega uniđe.

U Lejle-i-kadru ima posebna dova koja se uči, a to je: BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM ALLAHUMME INNEKE AFUVVUN TUHIBBU-L-AFVE FA’FU ANNĪ. «Ja Rabbi, zaista si Ti koji opraštaš, voliš opraštanje, pa oprosti nam naše grijehe.»Lejle-i-kadr je prijepisna noć kada meleki po Allahovu emeru prepisuju iz Levhi Mahfuza za buduću godinu šta će se sve dogoditi za godinu dana, ko će se u toj godini roditi, ko će umrijeti, koliko će u toj godini pasti kapi kiše, snijega, leda, vjetra, koliko će biljki iz zemlje nići. Tu se večer izreče svakom osuda ko je džennetlija, a ko je džehennemlija. Ti se defteri dadnu četvorici meleka koji su carevi meleka. Ko je džennetlija, a ko je džehennemlija – ti se defteri dadnu hazreti Džebrailu. Koliko će iz zemlje biljki nići – ti se defteri dadnu Mikailu a.s. A koliko će pasti kapi kiše i snijega i vjetra – ti se defteri dadnu Israfilu a.s. A ko će se u ovoj godini roditi i umrijeti – ti se defteri dadnu Azrailu a.s. Ovi meleki po ovom rasporedu vrše te zapovijedi i meleke raspoređuju gdje treba. To je noć najbolja za ibadet u godini dana. Ona ima posebna svoja obilježja. Ona je tiha, mirna, bez vjetra jaka i bez kakve holuje i vidnija je od ostalih noći. Te noći ne padaju zvijezde. Te noći Allah oprosti i oslobodi na milione svojih robova od džehennemske vatre. U Lejle-i-kadru najmanje treba klanjati dva rekata, a najviše hiljadu. Može se učiti na svakom rekatu suru Inna enzelnahu jedanput i tri puta Kul huvallahu i na svako dva rekata predavati selam. Tridesetu večer ramazana dvanaest rekata klanjati i učiti iza Fatihe na svakom rekatu deset Ajetu-l-kursijja, deset puta Inna enzelnahu i dvadeset puta suru Kul huvallahu. Poslije selama dvadeset i pet salavata proučiti koje hoćeš. Prvu večer ševvala uoči bajrama četrdeset rekata klanjati, na svakom iza Fatihe učiti Ihlas suru deset puta. Kad se pregne na rukū proučiti tri puta Subhane Rabbije-l-‘azim, a zatim Subhanallahi ve-l-hamdu lillahi do na kraj deset puta. Kada se završi taj namaz hiljadu puta proučiti Estagfirullah, a zatim pasti na sedždu i proučiti Ja Allahu ja Rahmane-d-dunja ve Rahime-l-ahireti ja Hajju ja Kajjumu ja Ze-l-dželali ve-l-ikram, igfir li zunubi ve tekabbel savmi ve salati, zatim moli Allaha što želiš.

Prvi dan bajrama klanjati četiri rekata poslije bajram namaza. Učiti na svakom rekatu: na prvom rekatu iza Fatihe Sebbihisme, na drugom Ve-š-šemsi, na trećem Ve-d-duha, na četvrtom Ihlas sedam puta. Poslije namaza sedamdeset salavata.

iz knjige: KITAB, Izdavač: Libris, Sarajevo, 2004. god.
(Šejh h. hafiz Mustafa ef. Mujić)