RAMAZANSKA DOVA

RAMAZANSKA DOVA

Elhamdulillahi Rabbil alemin.Vessalatu vesselamu ala resulillah

Allahu, Tebi pripada svaka hvala. Stvorio si nas, opskrbio i učinio muslimanima. Slavljen si Allahu, a mi Ti griješimo pored blagodati koje si nam dao, neposlušni smo Ti pored Tvoje moći i veličine.
Allahu, ako nam Ti ne oprostiš, ko će nam oprostiti? Ako nam se Ti ne smiluješ, ko će nam se smilovati?
Allahu mi nemamo drugog boga osim Tebe, zato Te molimo i dozivamo.
Allahu mi Ti se vraćamo s pokajanjem, i tako Ti Tvoga rahmeta, magfireta i Tvoje dobrote, ne odbij nas od Tvoje milosti, oprosta i dobrote.
Primi nas, o Ti koji primaš teobe od svojih robova i prelaziš preko ružnih djela.
Allahu, ma koliko naši grijesi bili veliki, Tvoja milost je još veća, ma koliko naši grijesi bili brojni, Ti zaista opraštaš sve grijehe.
Allahu, mi smo svjesni da sebi zulum činimo, ali znamo da niko osim Tebe ne prašta grijehe, pa nam oprosti, jer Ti si milostiv i Ti praštaš.
Allahu, dopusti da Ti se na najbolji način vratimo, o Najmilostiviji od svih milostivih.

Allahu, učini da samo Tebi služimo! Da se grijeha klonimo!
Da istinu govorimo! Da o dobru mislimo! Da dobra djela činimo! Da se tuđeg hakka klonimo! Da kod sebe korisno znanje povećavamo!

Allahu, ne dozvoli da nas zavara uspjeh, niti poraz baci u očaj!
Stalno nas podsjećaj da je neuspjeh iskušenje koje prethodi uspjehu!

Allahu, nauči nas da je tolerancija najviši stupanj moći, a želja za osvetom, prvi znak slabosti!

Allahu, ako nam oduzmeš imetak, ostavi nam nadu, ako nam podariš uspjeh, podari nam snagu volje da savladamo poraz! Ako nam uzmeš blagodat zdravlja, podari nam blagodat vjere!

Allahu, kada se mi ogriješimo o ljude, podari nam snagu izvinjenja!
A kada se ljudi o nama ogriješe, podari nam snagu oprosta!

Allahu, ako mi zaboravimo Tebe, Nemoj Ti zaboraviti nas!

ALLAHU DRAGI, PRIMI NAŠE SEHURE, POST, IFTARE, NAMAZE,

IBADETE, DOVE,TAKO TI TVOJE MILOSTI O NAJMILOSTIVIJI !