Kako dočekati i iskoristiti mjesec Ramazan?

Kako dočekati i iskoristiti mjesec Ramazan?

Koji su to ispravni načini za doček mjeseca Ramazana?

Musliman mora da ne posustaje u sezonama pokornosti i dobrih djela, kao što mora da bude od onih koji prednjače u svakom dobru i koji se takmiče na tom polju kao što kaže Allah Uzvišeni:„I u tome neka se takmiče oni koji se takmiče“[1]

Ustraj na tome da dočekaš mjesec Ramazan na sljedećih deset načina:

PRVI NAČIN

Dova; da doviš Allaha da te poživi da dočekaš i ovaj mjesec u zdravlju i blagostanju, kako bi ti to bilo podstrek da budeš aktivniji u ibadetu od posta, namaza i zikra. Priča Enes, radijellahu anhu: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi kada nastupi mjesec Redžep govorio: „Allahu naš, daj nam bereketa u Redžepu i Šabanu, i daj da dočekamo Ramazan.“[2]

Poznato je da su naši dobri prethodnici dovili Allaha da ih poživi do Ramazana a zatim bi dovili da ga primi od njih.

Kada nastupi Ramazan i pojavi se mjesec mlađak, zadovi i reci: „Allah je najveći! Allahu, započni nam mjesec sigurnošću, imanom, selametom, islamom i uputi nas da radimo ono što voliš i čime si zadovoljan. Moj i tvoj Gospodar je Allah.“[3]

DRUGI NAČIN

Zahvala na tome što si ga dočekao; rekao je En Nevevi, rahimehullah, u svojoj knjizi el Ezkar:“Znaj da je mustehab i lijepo svakom onom kome se ponovila jasna blagodat ili od koga se otklonila jasna nesreća, da učini sedždu Allahu Uzvišenom te da mu zahvali onako kako mu dolikuje“. A od najvećih blagodati Allaha prema robu jeste da ga uputi i pomogne na pokornosti i ibadetu.

Znaj da onaj ko dočeka Ramazan a u zdravlju je, takav je u velikoj blagodati koja zahtjeva zahvalu i priznanje Allahu koji je to sve dao, pa neka je hvala Allahu Uzvišenom kao što dolikuje plemenitosti lica Njegova i veličini Njegove vlasti.

TREĆI NAČIN

Radost i veselje; došlo je vjerodostojnim putem do nas da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao običaj da obraduje svoje ashabe dolaskom mjeseca Ramazana, govorio bi: „Došao vam je mjesec Ramazan. Ramazan je mjesec bereketa, u njemu vam je Allah propisao post. U njemu se otvaraju džennetska vrata i u njemu se zatvaraju vrata Džehennema….hadis.“[4]

Prijašnje generacije od ashaba i tabiina su se radovali dolasku Ramazana, a ima li veća radost od one kada se čuje o nastupanju mjeseca Ramazana, sezone dobrih djela i spustanja milosti.

ČETVRTI NAČIN

Pripremanje i prijašnje planiranje kako iskoristiti mjesec; veliki broj ljudi – nažalost – pa čak i oni koji drže do vjere veoma precizno planiraju kada se radi o dunjaluku, ali veoma mali broj je oni koji planiraju za onaj svijet. Od planiranja za ahiret jeste i planiranje kako iskoristiti Ramazan u pokornosti i ibadetima prije njegova dolaska. Tako ćemo imati jedan radni program za iskorištavanje dana i noći Ramazana u pokornosti Allahu Uzvišenom.

Ovi savjeti mogu ti ti pomoći na tom putu da iskoristiš Ramazan i sve ono što on nosi sa sobom na najbolji način.

PETI NAČIN

Čist i jak nijet i čvrsta odluka da ćeš iskoristiti mjesec i provesti vrijeme u dobrim djelima; a onaj ko bude iskren prema Allahu i Allah će biti prema njemu i pomoći ga na pokornosti i olakšati mu puteve hajra. Rekao je Allah:„A da su bili iskreni prema Allahu, to bi im bolje bilo…“[5]

ŠESTI NAČIN

Spoznaja i razumjevanje ramazanskih propisa; obaveza je na svakom vjerniku da Allaha obožava sa znanjem, i niko nema opravdanja da nije znao o fardovima koje je Allah propisao svojim robovima, a od toga je post u Ramazanu.

Musliman mora da zna mesele posta i propise prije nego što mjesec nastupi, kako bi mu post bio ispravan i primljen kod Allaha koji kaže: „Pitajte one koji znaju, ako vi sami ne znate.“[6]

SEDMI NAČIN

Moramo dočekati Ramazan sa čvrstom odlukom da ćemo ostaviti grijehe i loša djela, te da ćemo se pokajati iskreno od svih grijeha, ostaviti ih i nikada se ne vratiti na njih. Pa Ramazan je mjesec pokajanja, ko se ne pokaje u njemu pa kada će se pokajati?!

Kaže Allah: „I pokajte se Allahu svi vi, o vjernici, kako bi uspjeli.“[7]

OSMI NAČIN

Duševno čišćenje i pripremanje putem čitanja korisnih knjiga i brošura, slušanja korisnih islamskih predavanja i dersova koji pojašnjavaju vrijednost posta i njegove propise. Sve to kako bi se duša pripremila za pokornost i ibadet u njemu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellm bi pripremao duše svojih ashaba, pa bi rekao na kraju mjeseca Šabana: „Došao vam je mjesec Rmazana“…sve do kraja hadisa.[8]

DEVETI NAČIN

Ozbiljno pripremanje da se vrši dawa u njemu i to putem:

· Pripremanja nekoliko riječi i upustava te ih podjeliti sa braćom u svom mesdžidu;

· Podjelom knjižica i brošura klanjačima u mesdžidu-džamiji. Lijepo je da knjige budu savjetodavnog karaktera, kao i da sadrže fikhske propise ramazanskog posta;

· Pripremom (ramazanskog poklona); možeš staviti u kovertu kasetu lijepog sadržaja i knjižicu, te napisati Ramazanaski poklon, a zatim pokloni kome hoćeš;

· Prisjećanjem na siromašne i miskine, te pomaganje istih.

DESETI NAČIN

Dočekujemo Ramazan sa novom bijelom stranicom u našim životima:

· Pokajenjem Allahu Uzvišenom iskrenom tewbom;

· Sljeđenjem sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, radeći ono što naredi i kloneći se svega što zabrani;

Prema roditeljima, bližnjima, rodbini, ženi i djeci održavati veze dobročinstva i rodbinstva;

· Biti dobri u zadjednici i društvu u kojem živimo kako bi bili korisni Allahovi robovi. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu aleji ve sellem: „Najbolji ljudi su oni koji najviše koriste ljudima.“

Ovako dočekuje musliman mjesec Ramazan, kao što suha zemlja željno očekuje kišu, kao što bolesnik očekuje doktora i kao što neko očekuje svoga voljenog sa puta.

Allahu naš, kao što si dao da dočekamo Ramazan, daj da ga ispostimo u zdravlju sa potpunom nagradom, doista si Ti onaj koji sve čuješ i sve znaš.

Kako iskoristiti mjesec posta, ramazan?

Kako bi iskoristio Ramazan na najbolji način „možda“ da ti ova upustva pomognu:

1. Iskrenost u postu radi Allaha Uzvišenog; iskrenost je duša dobrih djela i ključevi primanja svega što je lijepo, kao i uzrok za pomoć i uputu od Gospodara svega što postoji. Shodno nijetu, iskrenosti u djelu i istinitosti sa Allahom i željom za hajrom, bude i Allahova pomoć i potpora svome robu vjerniku. Rekao je Ibn Kajjim, rahimehullah: (Shodno veličini nijeta roba, shodno njegovoj ambiciji i želji i cilju u tome, biva i Allahova potpora i pomoć….)

Allah Uzvišeni naredio nam je da budemo iskreni u djelu, radi Njega jedinog. Rekao je:„I njima nije bilo naređeno ništa drugo osim da Allaha obožavaju iskreno ispoljavajući vjeru, kao oni čisti…“[9]

Kada spozna postač da je iskrenost razlog Allahove potpore i pomoći, to mu biva podstrekom da iskoristi ovaj mjesec u pokornosti Milostivom. Dakle, post uz iskrenost djela radi Allaha vodi Njegovom zadovoljstvu i nagradi koji mogu osvariti sam postači.

2. Spoznaja da je Allahov Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, imao običaj obradovati ashabe nastupanjem mjeseca Ramazana.

Druga stvar koja te poziva da iskoristiš ovaj mjesec u pokornosti Allahu jeste to što znaš da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao običaj da obraduje ashabe Ramazanom pa bi rekao: „Došao vam je mjesec Ramazan. Mjesec bereketa. U njemu vam je Allah propisao post…“hadis. Ovaj hadis upućuje na veličinu i potrebu iskorištavanja ovog mjeseca, zato ih je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem obradovao kako bi se pripremili da ga iskoriste u najboljem obliku i na najbolji način.

3.Stalno prisjećanje ogromne nagrade koju je Allah pripremio postačima, a od toga je:

-da je nagrada postača velika, ne zna je niko osim Allaha, jer „svako djelo sina Ademova je njemu, osim post, on je Moj i Ja za njega nagradu dajem“.

-ko posti jedan dan na Allahovom putu, Allah od njega odmakne vatru 70 godina, pa kako tek onaj koji posti cijeli mjesec.

-post se zagovara za roba na Sudnjem danu sve dok ne uđe u Džennet.

-u Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan, na njih niko ne ulazi osim postači.

-post mjeseca Ramazana briše sve prijašnje grijehe.

-u Ramazanu se pootvaraju džennetska vrata a pozatvaraju džehennemska.

-dova postača u Ramazanu je dova koja se prima.

Postaču jesi li dokučio veliku nagradu koju je Allah pripremio za tebe. Na tebi nije ništa drugo osim da kreneš ozbiljno i da radiš jako i ambiciozno kako bi bio pobjednik i dobitnik pomenutih velikih nagrada od Allaha Uzvišenog.

4.Spoznaja da je od sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da mnogo ibadet vrši u ovom mjesecu.

On bi mjesec Ramazan iskoristio za ibadete jako puno što nebi radio u drugim mjesecima. Dakle, od stvari koje te podstiču na bolje iskorištavanje ovog mjeseca jesto to što je Allahov Poslanik baš u ovom mjesecu puno činio ibadete od namaza, zikra, dove i sadake. Ovaj mjesec bi izuzimao za ibadete za razliku od drugih mjeseci, pa da li imaš u Poslaniku lijep uzor ili ne? Allah kaže:„Vi u Allahovom Poslaniku imate lijep uzor.“[10]

Zato, budi od onih koji mnogo ibadet čine u ovom mjesecu bićeš od pobjednika.

5.To što se jasno vide tragovi bereketa u ovom mjesecu, od tih tragova je:

-bereket u imanu; vidiš vjernika u Ramazanu jakog imana, živog srca, stalno razmišlja, brzog prisjećanja. Ovo se jasno vidi, u to ne sumnja niko i to je samo dio onog što Allah da postaču.

-Bereket u tjelesnoj snazi; postaču, iako si ostavio hranu i vodu, osjećaš kao da ti se snaga povećala i povećao sabur da podneseš teške stvari, a s druge strane Allah ti da bereket u tvojoj snazi pa obavljaš farzove od namaza, kao i sunnete i ostale ibadete, iako si gladan i žedan.

-Bereket u vremenu; zar ne vidiš da u jednom danu Ramazana učiniš djela što nekada ni u sedmici ne možeš mimo Ramazana.

Iskoristi bereket ovog mjeseca i uz to dodaj beret Kur’ana i trudi se da ti to bude podstrek ka pokornosti Milostivom i stalnom ustrajanju u svakom vremenu i mjestu. Neka ti ovo bude još jedan razlog da iskoristiš ovaj mjesec na najbolji način.

6.Od stvari koje će ti pomoći da iskoristiš ovaj mjesec u pokornosti jeste prisjećanje svojstava ovog mjeseca.

Dragi saime, ovaj mjesec je poseban, ima svojstva koja nema ni jedan drugi mjesec, od tih svojstava je:

-zadah postača je draži Allahu od miska;

-meleki dove za oprost postačima sve dok ne iftare;

-svakog dana Allah ukrašava svoj Džennet i govori: „Moji dobri robovi samo što nisu sa sebe zbacili poteškoće i nelagodnosti i došli tebi“;

-otvaraju se vrata Dženneta a zatvaraju vrata Džehennema.

-u njemu je noć Lejletul Kadr koja je bolja od 1000 mjeseci, ko bude spriječen njenog hajra, taj je potpuno spriječen;

-postačima se oprosti zadnje noći Ramazana i

-Allah svaku noć u Ramazanu oslobodi određeni broj ljudi od vatre.

7. Prisjećanje da je Allah izuzeo post za Sebe mimo drugih djela.

Još jedno svojstvo i nagrada koju dobiva svako ko iskoristi Ramazan u hajru. Čini insana da ne posustaje, a to je da je Allah izuzeo nagradu i sevab postaču za Sebe mimo drugih djela kao što je pomenuto u hadisu: „Svako djelo sina Ademova je njemu, osim post, on je Moj i Ja za njega nagradu dajem…“

Dakle, ova posebnost čini čovjeka spremnim da iskoristi ovaj mjesec na najpotpuniji način.

8.Spoznaja koliko su ashabi i prijašnji dobri prethodnici ulagali truda u iskorištavanju sati ovog mjeseca.

Ashabi su spoznali vrijednost ovog mjeseca, zato su ulagali trud i imetak u ibadetu. Oživljavali su ramazanske noći namazom i čitanjem Kur’ana, obilazili bi fukare i siromašne i davali sadaku i činili dobročinstvo, nahranili bi hranom, iftarili postače. U njemu su ulagali poseban trud na polju dawe, kako bi Allahova riječ bila gornja i kako bi vjera Islam dominirali u njihovim životima.

9.Spoznaja da će se post zagovarati za postača na Sudnjem danu.

Još nešto što će te učiniti da lakše postiš jeste to što je post zagovarač na Sudnjem danu, zagovaraće se za postača kod Allaha Uzvišenog, te će biti uzrokom brisanja grijeha. Kako li je lijep drug on?! Drug koji se zagovara u najtežim trenutcima, na Sudnjem danu, danu suda. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: (Kur’an i post će se zagovarati za roba na Sudnjem danu.

Reći će post: „Gospodaru, spriječio sam ga od hrane i strasti u danu, pa primi moje zagovaranje“, a reći će Kur’an: „Gospodaru, spriječio sam ga sna u noći pa primi moje zagovaranje“, pa će Allah primiti njihovo zagovaranje).[11]

10.Spoznaja da je Ramazan mjesec posta i mjesec sabura i strpljivosti, te da je post i kijam od razloga oprosta grijeha, kao i činjenica da je post lijek za mnoge društvene, duševne, tjelesne i zdravstvene probleme.

Kada postač zna ovo što smo pomenuli, biva mu dovoljno kao podsticaj za iskorištavanje ovog mjeseca.

Pomenuli smo neke od podsticaja koje pomažu vjerniku da iskoristi sezone pokornosti a posebno mjesec Ramazan, mjesec milosti i bereketa.

Zato postaču, nemoj da lijen budeš pa da žališ nakon toga kada žaljenje neće od pomoći biti. Rekao je Allah:„A na Ahiretu su veći stepeni i veća prednost.“[12]

Molimo Allaha da primi od nas post i namaz, i naša zadnja dova je hvala Allahu Uzvišenom Gospodaru svjetova i neka je salat i selam na Muhammeda a.s., njegovu porodicu i ashabe.
——————————————————————————–

[1] Sura El Mutaffifun, 26.

[2] Bilježe hadis Ahmed i et Taberani.

[3] Hadis bilježi Et Tirmizi i Ed Darimi.

[4] Bilježi ga Ahmed.

[5] Sura Muhammed, 21.

[6] Sura El Enbija, 7.

[7] Sura En Nur, 31.

[8] Hadis bilježe Ahmed i En Nesai.

[9] Sura El Bejjine, 5.

[10] Sura El Ahzab, 21.

[11] Hadis bilježi Ahmed u Musnedu.

[12] Sura El Isra, 21.