ADABI / OBIČAJI POSTA

ADABI / OBIČAJI POSTA

Lijepo je da se svaki postač pridržava sljedećeg islamskog ahlaka za vrijeme ramazana:

1. Ručak (sehur)
Cijeli islamski ummet se slaže s time da je mustehab ručati prije zapaštanja, ali nema grijeha onome ko ga ostavi. Enes r.a., prenosi da je Poslanik a.s., rekao: “Ručajte, zaista je u ručku (sehuru) bereket.” Računa se da je čovjek ručao, odnosno ispunio formu, makar popio gutljaj vode.

Od Ebu-Se’ida el-Hudrija r.a., prenosi se: “U sehuru je bereket, ne ostavljajte ga pa makar pijenjem gutljaja, jer Allah dž.š. i Njegovi meleci donose salavat na one koji ustaju na ručak.” Vrijeme sehura je od polovice noći, pa do pojave zore. Od Amr bin Mejmuna se prenosi: “Ashabi Poslanika Muhammeda a.s., nisu odugovlačili s iftarom, a sehur su odgađali do zadnjeg momenta.”Ako se postač dvoumio oko početka zore, može jesti i piti sve do momenta dok ne bude siguran da je nastupila zora.

2. Požurivanje s iftarom
Postaču je mustehab požuriti s iftarom čim nastupi njegovo vrijeme. Od Sehl ibn-Sa’da se prenosi da je Muhammed a.s., rekao: “Ljudi će biti na dobru sve dok budu požurivali s iftarom.”

Iftar bi trebao da se sastoji od nekoliko hurmi (datula). Lijepo je da to bude neparan broj (3,5,7) i sl.

ili isti toliki broj gutljaja vode. Od Enesa r.a. prenosi se da je Poslanik a.s., iftario s nekoliko hurmi prije klanjanja akšama, a ako ne bi bilo toga, onda se iftario uz nekoliko gutljaja vode. U ovom hadisu je dokaz da je lijepo iftariri na ovaj način, a poslije obavljanja akšam namaza može se nastaviti sa večerom.

3. Dova za vrijeme iftara i u toku posta
Ibn-Madždže prenosi od Abdullaha ibni Amra el-Asa da je Muhammed a.s., rekao: “Postaču neće biti odbijena dova koju uputi Allahu dž.š., prilikom iftara.” A Abdullah je učio ovu dovu: “Moj Gospodaru, molim Te Tvojom milošću, koja obuhvata sve, da mi oprostiš.” Spominje se i ova dova koja se uči prilikom iftara: “Moj Gospodaru, u Tvoje ime sam postio, u Tebe vjerujem i iftarim onim čime si me Ti opskrbio.” (Allahumme leke sumtu, ve bike amentu, ve ala rizkike eftartu)

4. Ostavljanje svega onoga što je u suprotnosti s postom
Postač se treba čuvati svega onoga što može da pokvari ili umanji vrijednost posta. Od Ebu Hurejre se prenosi da je Poslanik Muhammed a.s., rekao: “Nije post samo uzdržavanje od hrane i pića, nego i od bespotrebnog govora, svađanja, a ako te neko vrijeđa ili napada, reci: „Ja postim, ja postim.“ Mnogi muhaddisi bilježe hadis kojeg prenosi Ebu-Hurejre, po kojem je Muhammed a.s., rekao: “Ko ne ostavi ogovaranje i postupanje po njemu, Allahu dž.š., nije potrebno to što on ostavlja jelo i piće.” Prenosi se da je Muhammed a.s., rekao: “Ima postača koji od posta imaju samo glad.”

5. Upotreba misvaka
Lijepo je da postač upotrebljava misvak za vrijeme posta i nema razlike u tome da li ga upotrebljava na početku ili na kraju dana. Analogno ovome, mustehab je (pohvalno) za vrijeme posta prati zube četkicom posto kod nas nema misvaka.

6. Darežljivost i provođenje vremena u učenju Kur’ana
Lijepo je biti darežljiv i baviti se učenjem i izučavanjem Kur’ana u svakom vaktu, a posebno u ramazanu. Zabilježen je hadis koji prenosi Ibn-Abbas r.a.,: “Poslanik a.s., bio je najdarežljiviji čovjek, a najdarežljiviji je bio u mjesecu ramazana kad mu je dolazio Džibril. Dolazio mu je svake ramazanske noći da bi ga podučavao Kur’anu, tako da je Poslanik a.s., postajao blaži od blagog povjetarca u činjenju dobra.”

7. Pojačavanje ibadeta u posljednjih deset dana ramazana
Buharija i Muslim bilježe hadis koji prenosi Aiša r.a., po kojem je Poslanik a.s., posebno obilježavao noći posljednje trećine ramazana ibadetetom zajedno sa svojom porodicom.