Mubarek Ramazan želi vam BIC Hamilton

MUBAREK RAMAZAN ŽELI VAM BOŠNJAČKI ISLAMSKI CENTAR HAMILTON

Ramazan je mjesec koji povezuje dva veoma znacajna momenta u životu muslimana: obavezu posta i sjećanje na objavljivanje Kur’ana.Trenutak dodira Neba i čovjeka, trenutak spuštanja Objave kao najvažniji trenutak u cjelokupnoj povijesti svijeta dogodio se u blagoslovljenom mjesecu ramazanu, u noći Kadr, noći prve Objave i prvog kontakta izmedu Boga i Njegovog poslanika Muhammeda alejhisselama. Otuda vjernici u mjesecu ramazanu kao mjesecu Kur’ana pojacano uče, čitaju proučavaju i razmišljaju o kur’anskim porukama, poukama i napajaju se njegovim sadržajima koji imaju trajnu vrijednost. “Uči, čitaj i proućavaj u ime Boga koji je sve stvorio”-prve su riječi Kur’ana koji predstavlja središnju istinu islamskog života u kojem musliman živi od rođenja pa sve do svoje smrti.

Post je najspecifičnije obilježje ramazanskog života i najvažniji vjerski obred koji se može uraditi u ovom mjesecu. Post je čin ljubavi stvorenog prema Stvoritelju i izraz snažne volje da se upravlja sobom i svojim prohtjevima. Zato Uzvišeni Bog za post kaže: “Post je Moj i Ja za njega posebno nagradujem”. Čovjek je u sredini izmedu razuma duše i požude tijela. U tom stalnom nadmetanju između čovjekovog duha i čovjekovog tijela najbolji sudija je pobožnost kojeg propisuje vjera kroz post. Jer u postu duša I tijelo postaju jedno biće u pokornosti Uzvišenom Bogu. Kroz post kao drevni vjerski obred i dio univerzalne duhovne institucije prisječamo se plejade Božijih poslanika, drevnih naroda i civilizacij a koji su kroz post željeli pridobiti Božiju naklonost, uputu i milost. Dok postimo prisjećamo se i suosjećamo se sa milijunima siromašnih i gladnih u svijetu kojima je post svakodnevica. Dok postimo, u čaši vode i u jednom zalogaju hrane vidimo Božiju milost i najvjerodostojnije se osvjedočujemo u našu nemoć i egzistencijalnu ovisnost o našem Stvoritelju. Kroz drevni post ispunjavamo različite dimenzije ljudskog poimanja bitisanja i realnosti.

Ramazan obiluje značajnim dogadajima u povijesti islama iz kojih čitamo poruke milosrđa, dobročinstva, suosjećanja koje posebno oživljavamo u ovom mjesecu, mjesecu kada se svako dobro djelo višestruko nagrađuje.Nadam se da čemo svi uspješno položiti ramazansku školu u kojoj je najvažniji predmet strpljivost, te izgraditi moralne kvalitete koje su nam danas itekako potrebne.U tom kretanju i naglašenoj relaciji vidimo snagu mjeseca ramazana i blagodati njegovih dana i noći. U želji da sve blagodati ovog časnog mjeseca doživite,

 Ramazan Serif Mubarek Olsun

Izvršni odbor Bošnjačkog islamskog centra Hamilton

Nadzorni odbor Bošnjačkog islamskog centra Hamilton

Imam Ismail ef. Fetić

 

Hor Rejjan – Ramazanska većer

http://youtu.be/UsO9b4WaJ_4