VRIJEDNOSTI MJESECA ŠA’BANA

Autor Haris ef. Mukić
Petak, 22 Juni 2012 00:00

Zahvala pripada Allahu dž.š., salavat i selam na miljenika i poslanika Muhammeda a.s.,njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe, kao i na sve one koji su preselili na onaj svijet sa šehadetom u svome srcu.

Draga braćo, poštovane džematlije, nalazili smo se u svetim danima jednog od svetih mjeseci koji je ujedno i vjesnik mubarek Ramazana, a to je Redžep. U Redžepu smo trebali slaviti i zahvaljivati Allahu dž.š. na nama najbolji način, jer se u njemu djela vrednuju na poseban i umnogostučen način. U svetim mjesecima Allah dž.š. višestruku nagradu daje za učinjeno dobro djelo, ali se i na loše djelo gleda na poseban način. Allah nas je također počastio u ovom mjesecu sa dvije odabrane noći, a to su: lejlei-regaib i lejlei-mi’radž. Kako nam je objašnjeno, u prvom četvrtku ovog svetog mjeseca Allah dž.š. odredio je da hazreti Amina zanese budućeg vjerovjesnika i krunu poslanika, Muhammeda a.s. Ova druga mubarek i odabrana noć preokrenula je stranicu u misiji Muhammeda a.s. tako što je dala do važnosti ulogu Muhammeda a.s. iz nubuvveta u risalet. A mi’radž je ujedno i dao mnogobrojne prednosti ovom ummetu. “Uzvišen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Mesdžid-Harama u Mesdžid-Aksa, čiju smo okolicu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi.”(El-isra 1.ajet)

Nakon ovog mjeseca, ulazimo u još jedan mjesec od značaja za muslimane, a to je Ša’ban, koji nastupa 21. 06. 2012.

Ša’ban je osmi mjesec islamskoga kalendara. Doslovno značenje riječi “ša’ban” je: širiti i dostaviti. Za vrijeme ovoga mjeseca blagoslovi se spuštaju, a učinjena i izvršena djela svake osobe se dostavljaju. Ša’ban je nazvan, kako jedni tvrde, po tome što su Arapi u dalekoj historiji baš u ovom mjesecu bili u potrazi za vodom te bi se razdvojili kako bi tražili vodu, dok drugi pak kažu da je Ša’ban nazvan zbog toga što se on pojavljuje između dva velika mjeseca Redžepa i Ramazana.

Blagoslovi se ozbiljuju i postupno narastaju da bi u sredini mjeseca Ša’bana dosegli izuzetno velik broj te u potpunosti dosegli svoj zenit krajem mjeseca Ramazana kada Allahovi robovi postom, teravijom i zekatom čiste svoje duše, imetke i drugo.

Svakoga dana, Allah Uzvišeni Svojom ljubavlju i milošću odredio je konkretno vrijeme u kojemu veličanje Njega biva uslišano. Među posebnim mjesecima i danima nalazi se mjesec Ša’ban, kao što rekosmo, u kojemu svako urađeno djelo biva nagrađeno od strane Allaha više negoli u drugim danima i noćima.

Zašto je mjesec Ša’bana važan (post u njemu)?

U hadisu kojega prenosi hazreti Usama, prenosi se da je Poslanik, alejhisselam, rekao: “Između Redžepa i mjeseca Ramazana nalazi se jedan mjesec koji se naziva Ša’ban. Ljudi su nehajni prema ovome mjesecu iako je nagrada za svako urađeno djelo veća od samoga djela, a djelo je pokazano Allahu, Uzvišenome.” (Hadis bilježi imam Bejheki, u svome djelu Šu‘bul-Iman)

Od hazreti Enesa prenosi se da bi nastupanjem mjeseca Redžepa Resulullah, alejhisselam, učio: “Allahumme, barik lena fi Redžebe ve Ša‘bane ve belligna ila Ramadane” (Allahu moj, blagoslovi nas u Redžepu i Ša’banu i daj da dočekamo mjesec Ramazan).

Također je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „To je mjesec u kojem su ljudi nemarni; on je između Redžepa i Ramazana, u njemu se uzdižu djela ka Gospodaru svjetova, pa volim da se moja djela predoče dok postim.“ Bilježi imam Nesai, a dobrim ga je ocjenio šejh Albani.

Isto se tako prenosi da je Resulullah, alejhisselam, rekao: “Šaban je moj mjesec.” U drugoj predaji, hazreti Aiša prenosi da bi Poslanik, alejhisselam, postio u mjesecu Šabanu spojivši to s mjesecom Ramazanom.

Od majke vjernika Aiše, radijjallahu anha, se prenosi da je kazala:

„Nisam vidjela Poslanika da posti ni u jednom mjesecu više nego u mjesecu Ša’banu; postio ga je cijelog osim malo dana.“ (Bilježi imam Buhari 1969.).

Aiša r.a. prenosi da „Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, od najdražih mjeseci koje bi provodio u postu bio je mjesec Ša’ban kojeg bi spajao sa Ramazanom.“ (Bilježi Ebu Davud, i Nesai, a vjerodostojnim ga je ocjenio šejh Albani.)

Rekao je imam Ibn Hadžer El-Askalani, rahmetullahi alejhi, komentarišući ovaj hadis: „Ovaj hadis je dokaz o propisanosti posta tokom mjeseca Ša’bana.“ (Bulugul El-Meram).

Rekao je imam Ibn Redžeb, rahmetullahi alejhi, također komentarišući ovaj hadis: „Kada je u pitanju post Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ta on je postio u mjesecu Ša’banu što nije postio mimo njega (dakle najviše je postio u ovome mjesecu mimo drugih mjeseci izuzevši Ramazan).“ (Lataif El-Me’arif).

Dok je kazao imam Saneani, rahmetullahi alejhi: „U ovome hadisu je dokaz da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učinio ovaj mjesec posebnim kada je u pitanju post, postio ga je više nego li druge mjesece.“ (Subulu Es-Selam).

Iz svega navedenoga zaključujemo značaj mjeseca Šabana i Resulullahovu, alejhisselam, vezanost za taj blagoslovljeni mjesec.

Ovaj mjesec treba provesti pripremajući se za mjesec Ramazan, čineći dobra djela kako bismo ih bili kadri još više činiti u mjesecu Ramazanu.

Draga braćo, vrijednosti ovog mjeseca, mjeseca Ša’bana su velike. Jedan od dokaza toga je izmađu ostalog i ovaj. Pojedini islamski učenjaci su općenito post podijelili na sljedeći način:

– Post mjeseca Ramazana,

– Post Allahova mjeseca Muharema, koji je najbolji post nakon posta mjeseca Ramazana.

– Post mjeseca Ša’bana jer je Allahov Poslanik, alejhi selem, postio u tom mjesecu što nije postio u drugima.

– Ostali dani u mjesecima su isti osim dana za koje je došlo posebno u Sunnetu da se poste i da imaju posebnu nagradu poput Ašure, na dan Arefata, šest dana Ševala…

Na kraju je lijepo napomenuti, pored blagodati koje su okićene u ovom mjesecu i koje su nabrojane, i na neke događaje u ovom mjesecu, a to su:

1) Lejlei-berat (Noć oprosta), petnaesta noć mjeseca Šabana. Za ovu noć se kaže, da Allahovi pisari počinju pisati sudbinu ljudi sve do lejletul-kadra. Pa je zbog toga važno opomenuti sve nas da ustrajemo u činjenju ibadeta u ovom periodu.

2) Kao Kibla, smjer okretanja u namazu, ponovo je uzeta Ka’ba u Mekki (nakon kratkovremenog okretanja prema Bejtul-Makdisu u Jerusalemu). Ovo se desilo druge godine nakon Hidžre, petnaestoga Šabana.

3) Post mjeseca Ramazana učinjen je obaveznim druge godine po Hidžri, 25. Šabana.

Poštovane džematlije, kontinuitet ibadeta je poruka ovih blagoslovljenih mjeseci u kojima se nalazimo. Ustrajmo u tom ibadetu kako bi naš Gospodar bio zadovoljan s nama. Očistimo naš duše kako bi spremni ušli u najodabraniji mjesec, mjesec Ramazan.

Gospodaru olakšaj, a ne otežaj. Gospodaru, daj da umremo kao muslimani. Amin!