Osobine Poslanika, s.a.v.s – 2 dio

Osobine Poslanika, s.a.v.s – 2 dio

Piše: Adis Mehinović

Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vodili su računa da nam vjerno prenesu njegov, sallallahu alejhi ve sellem, detaljni opis, i za njegovu kosu rekli su da nije bila ni potpuno kovrdžava, a ni potpuno ravna, nego da je bila blago prelomljena, a o Poslanikovoj kosi detaljno govore i sljedeće predaje:
Enes ibn Malik, r.a., prenosi: ”Kosa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dosezala je do pola ušiju.”
Aiša, r.a., prenosi: ”Kupala sam se sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, iz jedne posude, a njegova kosa nije bila ni kratka ni duga, nego je dosezala do sredine ušiju.”

Od Ummu Hani’ bint Ebi Talib, r.a., u vjerodostojnoj predaji stoji: ”Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ulazio u Mekku na dan oslobođenja imao je četiri pletenice.”

U ovim predajama vidimo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u posebnim okolnostima kao npr. putovanju ili vojnim pohodima kada je održavanje kose otežano, imao običaj kosu sabrati u pletenice, dok ju je u uobičajenim uvjetima puštao niz svoje lice.
Abdullah ibn Abbas, r.a., kazuje: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je dužu kosu. Mušrici su pravili razdjeljak na sredini glave, a sljedbenici Knjige puštali su kosu da slobodno pada. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, volio je slijediti sljedbenike Knjige u onome u čemu mu nije ništa naređeno, a kasnije je počeo praviti razdjeljak.” (Buharija)

Iz ove predaje jasno se može zaključiti da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, volio slijediti sljedbenike Knjige i to je radio samo u onim stvarima za koje nije bilo zabrane u islamu, a ukoliko bi postojala zabrana, toga se klonio. A to je radio jer je njegov narod tada bio većinom na širku – idolopoklonstvu, te su muslimanima tada bliži bili sljedbenici Knjige koji nisu obožavali kipove i kumire, ali je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je njegov narod u većini prihvatio islam, počeo praktikovati ono što je radio njegov narod, tj. češljao se na način kako je to činio njegov narod, pa prema tome možemo zaključiti da je čovjeku SUNNET truditi se biti u skladu sa svojim narodom u onim stvarima za koje nema zabrane u islamu.
Da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, održavao svoju kosu govori nam sljedeća predaja:
Aiša, r.a., kazuje: ”Češljala sam kosu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i kada sam imala mjesečno pranje.”
Ona, r.a., također prenosi: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, volio je u svemu desnu stranu: prilikom pranja, prilikom češljanja i prilikom obuvanja obuće.”

Međutim, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada i ni u čemu nije pretjerivao, pa ni u češljanju i održavanju kose, nego je to radio onoliko koliko bi bilo potrebno, da bi bio prijatan ili se osjećao prijatno, a da to ne bi postala okupirajuća navika jednog muslimana u njegovom svakodnevnom životu. Naime, u jednoj predaji on, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava da se ne treba svaki dan trošiti vrijeme za to, nego je dovoljno da to bude svaki drugi dan, i ovo se odnosi samo na muškarce, dok za muslimanke nema zabrane, jer to i jeste uobičajena praksa kod žena.
Enes ibn Malik, r.a., upitan je jedne prilike: ”Je li Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, knio kosu?” ”Nije mu bilo potrebno, imao je nekoliko sijedih vlasi na sljepoočnicama, ali je Ebu Bekr, r.a., knio”, odgovori Enes, r.a.

Iz ove Enesove predaje, r.a., vidimo da je muslimanu dozvoljeno da knije svoju kosu jer je tako činio prvi halifa i Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, najbolji ashab Ebu Bekr, r.a.
Enes ibn Malik, r.a., također pripovijeda: ”Nisam nabrojao u kosi i bradi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, više od četrnaest sijedih vlasi.”

Kako je u to vrijeme bilo rašireno mirisanje mirišljavim uljima po kosi, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je običaj prakticirati ovaj način mirisanja, a kako su mirišljava ulja često bila u boji, tako su i bijele vlasi u njegovoj, sallallahu alejhi ve sellem, kosi i bradi potpuno ili djelimično prekrivane tom bojom pa bi izgledalo kao da mu je kosa oknivena.
O tome nam detaljno govori Džabir ibn Semure, r.a., koji kaže: ”Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, namazao kosu, ne bi se vidjele bijele vlasi, a ukazale bi se kada to ne bi uradio.”
A u drugoj predaji Džabir, r.a., precizira i kaže: ”Na razdjeljku kose Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bilo je nekoliko sijedih vlasi koje bi mirišljavo ulje prekrilo kada bi ga koristio.”
Ovo potvrđuju i riječi Ebu Rimse, r.a., koji kaže: ”Jedne prilike kada sam doveo sina Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, on me upita: ‘Je li to tvoj sin?’
‘Da’, odgovorih.
‘On neće nositi tvoj teret, niti ćeš ti nositi njegov’, reče mi. Tada sam mu vidio vlasi crvene boje.”

Objašnjenje za bijele vlasi u njegovoj, sallallahu alejhi ve sellem, kosi i bradi dao je on, sallallahu alejhi ve sellem, lično kako nam to prenosi Abdullah ibn Abbas, r.a., koji kaže: ”Jedne prilike je Ebu Bekr upitao: ‘O Allahov Poslaniče, vidim da si osijedio?’
‘Osijedile su me sure Hud, Vaki’a, Murselat, Amme i Izeš-šemsu kuwwiret’, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.”
A kada pogledamo u spomenute kur’anske sure, vidjet ćemo da govore o Sudnjem danu i njegovim strahotama, što je najodabranije Allahovo stvorenje i Njemu najdraže toliko zabrinulo da je on, sallallahu alejhi ve sellem, zbog težine toga dana počeo sijediti.
Koliko bi se drugi ljudi onda trebali zabrinuti zbog ovoga događaja o kojem nam govore ove kur’anske sure, ako je on, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov miljenik toliko strahovao?

Šta se to nalazi u tim surama? Najlakše ćemo saznati ako se sami sa njima upoznamo, a ukoliko poslušamo Allahove riječi: ”Lekad kane lekum fi resulillahi uswetun hasenetun…” –”Vi u Allahovu Poslaniku imate divan uzor…”, i istinski se u njega, sallallahu alejhi ve sellem, ugledamo, to ćemo sigurno i uraditi, uzet ćemo Kur’an i upoznati se sa njima.
Osim održavanja kose, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vodio je računa i o izgledu i zdravlju svoga lica, te tako Abdullah ibn Abbas, r.a., navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao surmedan iz kojeg je svaku noć podvlačio surmu po tri puta oko očiju.

Ibn Abbas, r.a., također prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Podvlačite surmu ismidom (a to je vrsta kamena od kojeg se dobiva najbolja vrsta surme), jer on izoštrava vid i ojačava trepavice.”

Neka je na njega, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i ashabe Allahov salavat i selam sve do Sudnjega dana, a naša posljednja dova je: Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova.