Dova se upućuje samo Allahu dž.š.


«Moj Bože, koje podložniji propasti i pogrešci od mene, a ko je dostojniji oprostu i poklonu od Tebe! Ti si me stvorio slabašnim pa ja nisam kadar od sebe štetu odbiti niti sebi korist pribaviti. Moj Bože, tvoje znanje o meni je vječno, Tvojoj odredbi ja ne mogu umaći niti se tvojoj odluci suprotstaviti . Tvojom voljom ja sam Ti pokoran, a od Tebe je pomoć i dar. Ogriješio sam se o Tebe sa Tvojim znanjem; pa argument je Tvoj. Tako Ti obaveze na milost, ulij strah u moje srce – da mi nada bude samo u Tebe i strah samo od Tebe! Moj Bože, koji si najmilostiviji, blagoslovi Muhammeda – posljednjeg vjerovjesnika, a meni i svim vjernicima podari oprost. Dovoljan mi je Allah i divan li je On gospodar.»

« – O Ti koji, kada mu se štogod na čuvanje povjeri, to na najbolji način sačuva i izvrši, ostavljam Ti na čuvanje ono što mi je nepoznato kao i ono što mi je poznato, sve što imam; sačuvaj mi to , o Ti kod koga ulozi ne propadaju!»

« – O Ti koji si zadržao ruku Ibrahimovu kada je htio sina kurban učiniti dok su jedan drugom povjeravali , pa je sin govorio: «Postupi blago oče!», a Ibrahim dodao:»Strpi se na odredbu našeg Gospodara, sine moj!

– O Ti koji si odredio da karavan bude od pomoći Jusufu kada se našao u pustom kraju i na dnu bunara, da bi ga kasnije, nakon ropstva, postavio za upravitelja!

– O Ti koji si čuo šapat Ez Zennunov u trima tminama!

– O Ti koji si Jakubu a.s. vid povratio i tugu njegovu u veselje pretvorio!.

– O Ti koji si se smilovao suzi Davudovoj i koji si odagnao bolest Ejubovu!

– O Ti koji se odazivaš dovi nevoljnika kada Te moli, i koji izbavljaš od nevolje onoga koji Te zamoli i u Tebe nadu gaji!

– O Ti koji si jedini istinski Stvoritelj i Gospodar kome se ibadet čini!

– O Ti koji čuješ molitvu tihu, koji otklanjaš svaku nevolju! Molim Te, blagoslovi Tvoga odabranog vjerovjesnika i roba kojim si zadovoljan, Muhammeda, a.s.,njegovu porodicu i drugove! A mene sačuvaj od svega što me u brigu baca i od mene odagnaj tugu moju, o Najbolji, od koga se svako dobro traži, o Najčasniji u koga se nada gaji, o Najmilostiviji, čija milost se moli, podari mi dobro koje si samo Ti dostojan podariti! O Najmilostiviji!Dovoljan mi je Allah! Divan li je on gospodar!»

„Bože, nemoj me učiniti od onih koji, kada obole, tada se kaju, a čim ozdrave, opet u iskušenje padaju, a kada osiromaše, tužni budu! Bože, podari mi zadovoljstvo onoga koji je Tobom zadovoljan! Čuvaj me u ovom mom životu, a i poslije moje smrti,tako Ti Tvoje milosti o Najmilostiviji!Dovoljan mi je Allah! Divan li je on gospodar!»