Petnaest fadileta bogobojaznosti iz Kur´ana

Petnaest fadileta bogobojaznosti iz Kur´ana

1.Uputa:“Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali.” [Sura El-Bekara 2]

2.Oprost i znanje:“Ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost (znanje) darovati, pa ćete Istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam.” [Sura El-Enfal 29]

3.Izlaz iz nevolje:“A onome ko se Allaha boji, on će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se ne nada.” [Sura Et-Talak 2-3]

4.Opskrba odakle se čovjek ne nada:“A onome ko se Allaha boji, on će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se ne nada.” [Sura Et-Talak 2-3]

5.Pomoć:“Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje.” [Sura En-Nahl 128]

6.Zaštita:“A Allah štiti one koji Ga se boje.” [Sura El-Džasije 19]

7.Ljubav:“Jer Allah zaista voli pobožne.” [Sura Et-Tevbe 7]

8.Dostupnost i lahkoća u svemu:“A onome ko se Allaha boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim.” [Sura Et-Talak 4]

9.Oprost grijeha:“A onome ko se Alaha boji – On će preko raznih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati.” [Sura Et-Talak 5]

10.Uvećavanje nagrade:“A onome ko se Alaha boji – On će preko raznih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati.” [Sura Et-Talak 5]

11.Primanje dijela:“Allah prima samo od onih koji su bogobojazni.” [Sura El-Maida 27]

12.Postignuće željenog:“I Allaha se bojte, jer ćete tako postići ono što želite.”[Sura Ali Imran 130]

13.Dobre vijesti:“I neka se ničega ne boje i ni za čim ne tuguju Allahovištićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu.” [Sura Junus 62-64]

14.Ulazak u Džennet:“Za one koji se budu bojali Allaha biće, zaista. dženneti uživanja u Gospodara njihova.” [Sura El-Kalem 34]

15.Spas od Džehennema:“I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao. Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti.”[Sura Merjem 71-72]