SEMINAR U BIZ GHB 14. APRIL

SEMINAR U BIZ GHB 14. APRIL

Džemat “Bošnjačka Islamska zajednica Gazi Husrev-beg”
122 North Queen Street, Etobicoke, ON L5B 2M6, Tel. 416 233-5967

Organizira
(u svojim prostorijama na gornjoj adresi)

S E M I N A R
U SUBOTU 14. Aprila 2012. od 4:30 do 8:00 PM
I dio:
*4:30 do 6:00 PM
-Predavanje na temu “Odgoj djece i negativan utjecaj medija” (4:30-5:00pm); -Diskusija i workshop za rješavanje konfliktinih situacija s djecom (5:00-6:00pm).
Predavač, Tajib ef. Pašanbegović
* N a p o m e n a : U vrijeme II dijela seminara, muški će imati sastanak o sports. aktivnostima za djecu.
———————————————————————————————–
II dio – samo za žene (poslije pauze za Ikindiju-namaz):
*6:15 do 8:00 PM
-Predavanje na temu: “Žena kao supruga i odgajateljica” (6:15-6:45pm); -Diskusija po predavanju (6:45-7:15);
-Otvorena tribina iz domena ženske problematike općenito.
Ovim segmentom programa rukovodit će
AIŠA-hanuma PURAK
———————————————————————————————–
U toku programa, kuhinja će biti otvorena.
Za više informacija, zanteresirani mogu kontaktirati Imama Tajiba ef. Pašanbegovića
-od 12:30am do 9:30pm na tel. broj 416 233-5967 ; -u drugim vrem. na 905 277-4440 ; -ili emailom na adresu: tajibpasa@hotmail.com