Ljudi prave greške zbog kojih nisu sretni

Ljudi prave greške zbog kojih nisu sretni

Djetinjstvo im je dosadno. Žure da odrastu, a onda bi htjeli ponovo biti djeca.
Troše zdravlje na budućnost te tako zanemare sadašnjost pa ne žive ni u sadašnjosti ni u budućnosti.
Žive kao da nikada neće umrijeti, a onda umiru kao da nikada nisu ni živjeli.

Ljudi bi mogli biti sretni kad bi htjeli:
da nauče da nije najvrednije ono što imaju, nego kosu odnosno kakvi su u svom životu;
da nauče kako se nije dobro upoređivati s drugima;
da nauče kako nije bogat onaj koji najviše ima, nego onaj kome najmanje treba;
da nauče kako je dovoljno samo nekoliko sekundi da se naprave duboke rane u srcu voljene osobe, a onda su potrebne godine da se izliječe;
da nauče opraštati tako da sami opraštaju;
da nauče kako postoje oni koji ih nježno vole, ali ne znaju kako to izreći ili kako pokazati svoje osjećaje;
da nauče kako dva čovjeka mogu promatrati jednu te istu stvar, a vidjeti je različito;
da nauče kako nije uvijek dovoljno da im drugi oproste, moraju i sami sebi opraštati.

I da uvijek znaju, nepokolebljivo u svakoj situaciji, da je dragi Bog tu-oduvijek i zauvijek, Uzvišeni Gospodar Zaštitnik.