Uspješno donatorsko veče u Hamiltonu

USPJEŠNO DONATORKO VEČE U HAMILTONU

“Čovjek je doista živ i poslije svoje smrti kad ostavi ono ili onog od čega će oni poslije njega imati koristi”

U subotu 17.marta za jednu noć skupljeno preko 110,000 dolara za prvu bošnjačku džamiju u Hamiltonu

“Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na Pravome putu (Qur’an 9:18).”

Mnogobrojni dobri i plemeniti Bošnjaci iz Hamiltona i okoline, zajedno sa svojom bračom, muslimanima koji žive u Hamiltonu i okoloni svojim prisustvom i velikodušnošću uveličali su divnu donatorsku noć organizovanu od strane Bošnjačkog Islamskog centra Hamilton povodom prikupljanja sredstava za izgradnju prve Bošnjačke džamije u Hamiltonu. Atmosfera je bila na zavidnom nivou, organizacija besprijekorna a to se može zahvaliti vrijednim džematlijama koji su uložili mnogo truda i znanja da veče 17. Marta 2012 godine ostane zapamćeno kao veličanstveno veče dobrote Bošnjaka i muslimana ali i svejsnosti o pripadnosti i momentalnoj potrebi podrške izgradnji džamije.

Izgradnjom prvo džemata, a zatim džamije, članovi Bošnjačkog islamskog centra su pokazali da ne zaboravljaju svoju vjeru i da žele da grade mostove povezivanja sa svim drugima koji žive u Hamiltonu i njegovoj okolini. Džamija je to centralno mjesto i vodilja oko koje će se Bošnjaci i buduće generacije okupljati i razmjenjivati ne samo vjersko, već i kulturno, naučno i umjetničko znanje i širiti informacije u našoj novoj domovini o našoj plemenitoj i uzvišenoj vjeri, kulturi, historiji i tradiciji te o našoj matici Bosni i Hercegovini.

Znanje je esencijalno kako bi uspjeli u daljoj izgradnji kako našeg džemata, tako i u izgradnji džamije. Allah dž.š. je rekao u prvom ajetu, Ikre: Uči”, što znači da čovjek treba da uči. Kada čovjek uči, vidi šire, ima bolje vidike i na taj način postaje koristniji i svojoj vjeri i svome narodu. Kada je riječ o vjeri veoma je važno da muslimani znaju da je vjera jedan od osnovnih segmenta koji pravi fondaciju našeg življenja, te da je vjera sastavni dio našeg identiteta. Kad osoba zaboravi na početak svoje vjere, kada zaboravi na Boga dž.š., proizilazi samozaborav i izgubljenost. Izgradnjom stabilnog džemata i početkom izgradnje džamije članovi Bošnjačkog Islamskog centra Hamilton se na najbolji način suprostavljaju samozaboravu, stvarajući organizacione i institucionalne uslove za postizanje cilja optimalne integracije Bošnjaka i muslimana u Kanadski životni sistem i postizanje najboljeg balansa u procesu asimilacije, što znači izbjegavanje totalne asimilacije ali takodje i totalne izolacije i uspješno integrisanje u novo društvo, uz očuvanje svoje vjere i svoje kulture kao najboljeg štita svoga nacionalnog bitisanja.

Dr. Zijad ef. Delić je uspješno vodio donatorsko veče i motivirao ljude da darežljivo doniraju novac za džamiju. Imam dr. Delić je izvanredan primjer kako se aktivno mogu uključiti i Bošnjaci u sredini u kojoj se nalaze, jer mi ne živimo u vakuumu odvojeni od sredine u kojoj se nalazimo. U isto vrijeme, to ne znači da moramo kompromitovati naše religijsko i historijsko nasljeđe. Njegov način predavanja je izvanredan način povezivanja informacija o vjeri, nauci, kulturi, obrazovanju i razvijanju svijesti o našem mjestu u društvu ma gdje god se nalazili.

Svojim mnogobrojnim dolaskom na donatorsko veče članovi Bošnjačkog islamskog centra Hamilton su potvrdili svoju rješenost da izvrše Allahovu počast, da izgrade džamiju. Tako su još jednom potvrdili da žele da naša djeca budu više vezana za džamiju, da našoj djeci obezjbjede mjesto okupljanja u sigurnoj i pozitivnoj atmosferi, da našu djecu odgoje u našem tradicionalnom duhu i karakteru, da vole da naša djeca budu odgojena u Islamskom duhu, da žele izgraditi centar svih naših aktivnosti i okupljanja te da iz našeg budućeg centra stasaju osobe koje će imati značajan uticaj na budućnost naše nove domovine ali i svakako na rješavanje problema koji sada tište našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.

Ova divna donatorska noć je pokazala da želimo bolje sutra za nas i naše buduće generacije.

Zajedno za bolje sutra, zajedno u aktivnostima za izgradnju džamije.

Uz iskrenu zahvalnost za podršku u ovom najznačajnijem projktu za našu malu zajednicu,

IO BIC Hamilton,

Imam Ismail Fetić
Eno Čaušević, Predsjednik
Emir Ramić, Podpredsjednik