Savjeti mužu u pogledu njegove supruge

Savjeti mužu u pogledu njegove supruge

Omogući joj što više rahatluka u životu.
Ne otkrivaj njene mahane direktno, bilo da su u pogledu odijevanja, spravljanja hrane, govora i sl.
S vremena na vrijeme je obraduj prigodnim poklonom. Nekada joj poklon uruči a nekada ga ostavi da ga sama nađe i sl.
Ne budi grub u ophođenju s njom jer je ona nježna kao i svaka žena.
Kada se ona za nešto interesuje, podrži je u tome i podstiči je u njenim ambicijama, bilo da se tiču kuhanja, uređivanja bašče i vrta, šivenja, kompjutera, studija…
Pruži joj posebno razumijevanje u sitacijama poput hajza (menstruacije), trudnoće, nifasa (postporođajnog perioda od 40 dana).
Kada dođeš kući razgovaraj o njenim dnevnim poslovima koje je radila i koje namjerava uraditi.
Zovi je nadimkom njoj dragim i umiljatim kao što je Poslanik a.s. Aišu zvao Aiš!
Poljubi je kada uloži trud u nešto zbog tebe ili kada se vratiš sa puta…
Ohrabri je i podrži u njenom studiranju, posjećivanju predavanja, prigodnih programa i svečanosti, slušanju i gledanju islamskih i općenito kulturnih kaseta i sadržaja.
Iznenadi je nekim stvarima koje je nekada zahtijevala a bio si je odbio.
Sa njom lijepo i korektno postupaj i razgovaraj, a nemoj s njom postupati kao šef sa radnikom.
Ukrasi joj se lijepom odjećom, mirisom i ostalim ukrasima koji su joj dragi.
Pohvali njene ukrase najljepšom pohvalom.
Hvali njen trud, čestitost, zalaganje u uređivanju stana, odjeće, cvijeća i sl.
Posebno hvali njenu hranu i napitke koje pravi.
Nastoj da uvijek zajedno jedete.
Pouči djecu da ne počinju s jelom prije majke.
Pomozi joj u većem spremanju kuće ili stana.
Prenesi joj pohvale drugih za njenu hranu, piće i sl.
Povremeno je pitaj za kućne potrebe.
Posebno joj pomozi oko djece.
Napravi razliku između svakodnevnice i posebnih prilika kao što su bajrami, ramazan, te je obavezno obraduj sa hedijom, zijaretom njoj dragih osoba i sl.
Kada je prezauzeta a ti si slobodan, pomozi joj u nečemu od kućnih poslova.
Ne sprječavaj je u zijaretu rodbini.
Iskaži radost u susretima s njenom rodbinom i prema njima se ophodi na najljepši mogući način.
Ponekad priredi određene hedije za njenu bližnju rodbinu.
Pohvali je pred roditeljima, u održavanju doma, odgoju djece i drugim stvarima.
Ustraj u lijepom odnosu spram rodbine svoje supruge.
Kada je supruga bolesna brini se o njoj, njenim kućnim poslovima i sl.
Uči dovu za nju i njeno ozdravljenje.
Uči joj Kur’an i šerijatom propisane rukje za izliječenje.
Kupi joj hediju kada ozdravi.
Odgoji djecu da je poštuju i slušaju.
Uskladi s njom stavove i mišljenja oko odgoja djece.
Pomozi joj u čišćenju, uređivanju i obrazovanju djece.
Odredi posebno dan u kome ćeš izaći negdje sa ženom i porodicom u zijaret, šetnju, izlet i sl.
Udruži se sa suprugom u zajedničkom učenju Kur’ana, klanjanju nafila, dobrovoljnom postu.
Putuj s njom kada god možeš.