Jedna minuta naših života

Jedna minuta naših života (Aid el-Karni)

Izračunah da se u jednoj minuti može toliko dobra uraditi, kao
učenje ajeta Kur`ana, dok se ajeti sastoje od desetina slova
(harfova), a svako slovo vrijedi deset dobrih djela (hasenat),
tako da rezultat bude preko 100 dobrih djela.

“SUBHANALLAH WE BI HAMDI” možeš izgovoriti 100 puta u jednoj
minuti, a ko izgovori “SUBHANALLAH WE BI HAMDI” 100 puta biće
mu oprošteni grijesi, pa maker ih bilo kao morske pjene (hadis
koji prenose Buhari i Muslim).

U jednoj minuti pročitah četiri stranice korisne knjige,
proučih “Fatihu” u sebi 7 puta u jednoj minuti, a neki su
izračunali da je u jednom proučenoj “Fatihi” više od 1400
dobrih djela (harf = dobro djelo), suretul-Ihlas se može
poučiti 20 puta u jednoj minuti, a ko ne vjeruje neka sam
oproba!

Ono na što želim skrenuti pažnju je vrijednost jedne minute
našeg života. Ta jedna minuta može ti produžiti život,
povećati tvoju sadaku, obogatiti tvoje misli, tvoje znanje,
tvoja dobra djela.
Jedna minuta koja se upiše u knjigu tvojih dobrih djela (ako
znaš kako da je iskoristiš), zato pogledaj koliko minuta,
sati, dana, mjeseci, a možda i godina izgubismo bez koristi, a
Allaha mi proletiše tako brzo i bez povratka, i kamo sreće da
nećemo biti pitani za njih, naprotiv možda budemo baš zbog
njih i kažnjeni.

U jednoj minuti možeš reči:” LA ILLAHE ILLALLAH WAHDEHU LA
ŠERIKE LEH, LEHUL MULKU WE LEHUL HAMD WE HUWE `ALA KULI ŠEJ`IN
KADIR” 20 puta, a imaš nagradu kao da oslobodiš 8 robova od
Ismailovog potomstva (hadis).

I kao što je već spomenuto gore iznad učenje sure el- Ihlas 20
puta u minuti vrijedi kao proučen cijeli Kur`an 7 puta (jer
suretul- Ihlas vrijedi trećinu Kur`ana). Allahu ekber, koliko
koristi izgubismo?

Koliko dobrih djela propustismo?

Koliko vrijednih minuta prodje u ogovaranju, u “rekla- kazala”
(“rekao-kazao”)?

Što se tiče pisanja, možeš u jednoj minuti napisati bar četiri
rečenice iz glave, možeš prepisati 5 redova u svesci, što od
prilike znači jednu trećinu lista.
Kad bi napisali svaki dan pet redaka, za mjesec bi napisali
deset stranica, za godinu 120 stranica, za deset godina to bi
bilo 1200 stranica, koje bi sačinjavale knjigu s približnim
brojem stranica tefsiru od Ibn Kesira.

Ako proučiš svaki dan u jednoj minuti suretul- Ihlas 20 puta,
proučićeš je za mjesec dana 600 puta, a u godini 7200 puta,
što vrijedi kao da proučiš Kur`an 2400 puta.

Probah naučiti napamet stih jedne poučne pjesme pa ga u jednoj
minuti ponovih 20 puta i naučih ga, a ako naučiš svaki dan
jedan poučan i koristan stih, pouku ili poslovicu, naučićes za
10 godina 3600 stihova, pouka ili poslovica koji će obogatiti
tvoj jezik i misao onda kad se osjetiš usamljeno, tužno ili
nesretno.

Možeš donijeti salavat na Allahovog poslanika, salallahu
alejhi ve sellem, 50 puta u jednoj minuti
(izgovarajući:”salallahu alejhi ve sellem”) tako da Allah,
Subhanehu, donese na tebe salavat 500 puta.

U jednoj minuti možeš klanjati dva rekata duha- namaza u
kojima ćeš obaviti samo vadžibe (a ako dodaš još bolje) tj.
učenje fatihe i tri puta donositi tesbih na rukuu i sedždi. Ko
klanja svaki dan 2 rekata duha- namaza, klanja u godini više
od 700 rekata, a svaki rekat ima dvije sedžde, što znači da u
godini samo u duha- namazu padne Allahu, Uzvišenom, na sedždu
više od 1400 puta.

A u sahih hadisu kod Muslima stoji:
“Nečeš učinit sedždu Allahu, a da te njome neče uzdići za
jedan stepen, i obrisati ti njome loše djelo”.

U jednoj minuti možeš postići Allahovo zadovoljstvo, mogu biti
obrisani tvoji grijesi, može se u tvoju knjigu upisati toliko
dobrih djela.
Možeš u jednoj minuti pisati, čitati, povećati i učvrstiti
svoje znanje, mnoge znanosti, a jedino što ti je potrebno je
snaga i jaka volja za radom.