Vrijednosti donošenja salevata

Vrijednosti i plodovi donošenja i izgovaranja salevata:

1. Izgovaranje salevata je ispunjavanje Allahove dž.š., naredbe.
2. Izgovaranje salevata je slaganje s Allahom dž.š., u donošenju salevata na Muhammeda s.a.v.s.
3. Izgovaranje salevata je slaganje s melekima u donošenju salevata na Muhammeda s.a.v.s.
4. Ko na Poslanika s.a.w.s., donese jedan put salevat – Allah dž.š., će na njega deset puta donijeti salevat.
5. Ko donese salevat na Muhammeda s.a.v.s., deset puta će mu stepen biti podignut.
6. Ko donese salevat na Muhammeda s.a.v.s., biće mu upisano deset dobrih djela.
7. Ko donese salevat na Muhammeda s.a.v.s., biće mu pobrisano deset grijeha.
8. Dova se prima onome ko s njena početka donese salevat na Muhammeda s.a.v.s.
9. Salevat je razlog stjecanja šefa’ata Muhammeda s.a.v.s..
10. Salevat je razlog oprostu grijeha.
11. Zbog salevata Allah dž.š., od roba otklanja njegovu brigu.
12. Salevati približavaju roba Njemu na Sudnjemu Danu.
13. Salevati zamjenjuju sadaku.
14. Salevati su sebeb dobrom svršetku poslova.
15. Allah dž.š., i meleki donose salevate na onoga ko donese salevat na Poslanika a.s..
16. Salevat je čišćenje za onoga ko ga izgovara.
17. Salevat će, prije smrti, obradovati džennetom onoga ko ga je izgovarao.
18. Zbog salevata, čovjek se spašava muka na Sudnjemu Danu.
19. Ko donosi salevat na Muhammeda s.a.w.s. – na njega Poslanik s.a.v.s., donosi salevat.
20. Salevat podsjeća čovjeka na ono što je zaboravio.
21. Salevat čini izvjesni skup ili sijelo lijepim i dobrim i briše njegove grijehe.
22. Salevati otklanjaju siromaštvo.
23. Salevat briše ime „tvrdica“ od onoga ko ga izgovara.
24. Salevat, onoga ko ga izgovara, izvodi na džennetski put, a onoga ko ga izbjegava izgovarati – uklanja s njega.
25. Salevati nas čuvaju od pokvarenih sijela i skupova na kojima se ne pominje Allah dž.š., niti Njegov Poslanik s.a.v.s.
26. Salevat upotpunjuje govor koji se počeo sa zahvalom Allahu dž.š..
27. Salevati priskrbljavaju čovjeku svjetlo za na Sirat ćupriju.
28. Salevati izvode čovjeka iz povučenosti.
29. Salevati čuvaju lijepu hvalu i spomen za onoga ko ih izgovara.
30. Salevati donose berićet i blagoslov.
31. Salevati priskrbljuju rahmet i milost.
32. Salevati nas pomažu u ljubavi prema Poslaniku s.a.v.s.
33. Salevati čine da Poslanik s.a.v.s., zavoli onoga ko ih izgovara.
34. Salevati su povod uputi čovjeka i životu njegova srca.
35. Salevati čine to da se ime onoga ko ih izgovara predstavlja Muhammedu s.a.v.s.
36. Salevati uèvršćuju stope prilikom prelaska Sirat ćuprije onima koji su ga izgovarali.
37. Izgovaranje salevata je oduživanje hakka i prava Muhammeda s.a.v.s., i jedan je vid zahvale prema njemu s.a.v.s.
38. Salevat na Poslanika je jedan vid zikra i zahvale prema Allahu dž.š.
39. Salevat je jedna vrsta dove.