Priprema za Dan povratka

Priprema za Dan povratka

Uzvišeni Allah, dž.š., u Kur’anu je rekao: ”I bojte se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti – nikome krivo neće učinjeno biti.”

Ebu Bekr, r.a., rekao je: “Ko uđe u kabur bez pripreme je poput onoga koji pokušava preploviti more bez lađe.”

Ibn Hazm El-Endelusi je kazao: ”Ako dobro razmisliš o posljedicama svih stvari, otkriće ti se njihova beznačajnost i uvjerit ćeš se u prolaznost svih ovosvjetskih situacija. Ostaje da je istina samo u radu za onaj svijet, jer svaka nada na ovom svijetu neminovno odvodi u tugu ili zato što te na kraju ta nada napušta, ili zato što ti nju ostavljaš. Jedno od toga dvoga mora biti.”

Prenosi se da je Omer, r.a., kazao: “Snaga na ovom svijetu je u imetku, a na budućem u dobrim djelima.”

Ebu Hamid El-Gazali je rekao: ”Mladiću, nastoj da ti duša bude velika i plemenita, ne daj da ti strast slavi pobjedu, nego neka ona uvijek bude pobijeđena, a tijelo gledaj učiniti mrtvim. Tvoj dom je tvoj mezar. Tamo te svakog časa očekuju. Čuvaj se da ne bi došao tamo bez opskrbe.”

Pitali su Ebu Safvana Er-Reinija: “Koji je to dunjaluk koji Allah prezire i kudi u Kur’anu, pa da se razumni čovjek udalji od njega?” Odgovorio je: “Sve što ostvariš od dunjaluka, a time želiš isključivo dunjaluk, to je pokuđeno, a sve što ostvariš od dunjalučkih blagodati, a time želiš ahiret, to ne spada u ono što je Allah pokudio u Kur’anu.”

Prenosi se od Osmana, r.a, da je kazao: “Briga o ovom svijetu je tama u srcu, a briga o ahiretu je svjelost u srcu.”
Rekao je Omer, r.a.: “Da mi se neće umanjiti dobra djela, natjecao bih se s vama u lagodnom dunjalučkom životu, ali sam čuo ajet koji je Allah, dž.š., objavio, i koji me sprječava u tome: “A na Dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni: “Vi ste u svom životu na Zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uživali, a danas sramnom patnjom bićete kažnjeni zato što ste se na Zemlji, bez ikakva osnova, oholo ponašali i što ste raskalašeni bili.”
Hatim El-Esam je rekao: “Nema jutra a da me šejtan ne pita: “Čime se hranim, šta oblačim i gdje stanujem?” Ja mu ogovaram: “Hranim se smrću, oblačim ćefine, stanujem u kaburu.”

Aid El-Karni kazao je: ”Čovječe, kada osvaneš, ne očekuj noć. Živjet ćeš samo ovaj dan, ne prethodni koji je prošao zajedno sa svojim dobrom i zlom, niti budući koji tek treba da nastupi. Sunce će te zasigurno grijati samo danas. Znaj da je čitav tvoj život sadržan u jednom danu. Stoga, sve svoje misli podredi ovome danas, kao da si u njemu rođen i da ćeš u njemu umrijeti.”
Rečeno je: “Dunjaluk i ahiret liče na čovjeka koji ima dvije žene, ukoliko udovolji jednoj, drugu rasrdi.”

Ebu Hamid El-Gazali navodi: ”Priča se da je Hasan El-Basri nekom prilikom uzeo u ruke čašu bistre i hladne vode i prije nego ju je popio pao je u nesvijest. Kada su ga, nakon što je došao sebi, pitali što mu se dogodilo, odgovorio je, da se u času kada je htio popiti vodu sjetio vapaja stanovnika džehennema za vodom i drugim dobrima koja uživaju sretnici u džennetu.”

Hasan El-Basri veli: “Allah će na Sudnjem danu reći Svojim robovima: ‘Ulazite u džennet po Mojoj milosti i podijelite ga međusobno prema svojim djelima!”

Naši dobri prethodnici su kazali: ”Nije pogođen i ožalošćen onaj ko je izgubio svoje najmilije, nego je pogođen i ožalošćen onaj ko je propustio uraditi dobro djelo za koje mu je kod Gospodara bila pripremljena nagrada.”

Prenosi se da je Jahja ibn Muaz kazao: “Dunjaluk je vladar onome ko ga traži, a sluga onome ko ga ostavi. Dunjaluk je traženi i onaj koji traži. Ko traži dunjaluk, on ga odbije, a ko ga odbije, njega dunjaluk traži. Uzmi od dunjaluka ono što će ti obezbjediti ahiret, a ne uzimaj ono što će ti uništiti ahiret.”

Poslanik Davud, a.s. je rekao: “Objavljeno je u Zeburu: ”Pametan se treba zanimati samo s tri stvari: pripremanjem za Dan povratka, osnovnom opskrbom za život i traženjem slasti u dozvoljenom.”

Izvor: www.preporod.com