O nekim nafilama

O nafilama
Farz namaze nam je strogo naredio Allah dž.š. kao i vadžib namaze, dok nam je Poslanik a.s., ostavio u amanet klanjanje sunnet namaza. Osim ovih postoje jos i mendub namazi, među koje, između ostalih spadaju:
-lejl-namaz,
-duha-namaz,
-hadže-namaz, i
-istihare-namaz.

O ovim namazima, svakom ponaosob, reči ćemo u najkraćim crtama.
Lejl-namaz (noćni namaz)
Ovaj namaz je najbolje klanjati prije zore, jer tada ostali svijet najčešće spava. Lejl-namaz ima dva rekata, a zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillahi te’ala salatel-lejli, Allahu ekber. (Odlučih klanjati noćni namaz, u ime Allaha Uzvišenog, Allahu ekber).

Posebno je lijepo klanjati nafilu od dva ili više rekata uoči dva bajrama, u prvih devet noći mjeseca zul-hidžeta, 15. noć ša’bana, u noćima ramazana, a naročito uoči Lejlei-kadra.
Noćni namaz, klanjamo jer je poznato da je i Poslanik a.s., stalno klanjao ovaj namaz i preporučio da ga klanjaju i njegovi sljedbenici.

Duha-namaz (prijepodnevni namaz)
Ovaj namaz se klanja pola sahata nakon sunčeva izlaska do pred podne. Zanijjeti se ovako:
Nevejtu en usallije lillahi teala salate-d-duha, Allahu ekber.
(Odlučih klanjati, u ime Allaha Uzvišenog, prijepodnevni namaz, Allahu ekber).
Duha namaz ima dva rekata, a moze se klanjati i više sve do dvanaest rekata. Klanja se kao sabahski sunnet. Ako klanjamo više od dva rekata predavaćemo selam poslije svaka dva rekata. Posebno se preporučuje ustrajati na klanjanju ovog namaza, pa makar od dva rekata svakog dana, jer ga je i Poslanik Muhammed a.s. klanjao i to i nama preporučio.

Hadže-namaz (namaz za ispunjenje želje)
Kada želimo ispunjenje neke potrebe ili želje lijepo je da klanjamo ovaj namaz koji se zato i zove namaz želje. On se klanja kao I sabahski sunnet, a nijjet za njega glasi:
Nevejtu en usllije lillahi teala salate-l-hadžeti, Allahu ekber. (Odlučih klanjati hadže namaz, u ime Allaha Uzvišenog, Allahu ekber).
Nakon predaje selama treba proučiti zikr i dovu koja, na bosanskom jeziku glasi: “Utječem se Allahu od šejtana prokletog! U ime, Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Neka je svaka zahvala Allahu, Gospodaru svjetova! Neka su blagoslovi i mir Allahov na Muhammeda a.s.,na njegov rod i ashabe! Poštovanje naše pripada samo Tebi, o Bože, Gospodaru svih svjetova. Bože Milostivi, molim od Tebe milost I pomoc koja ce mi donjeti oprost Tvoj, korist I spas od svakog zla. Nemoj mi ostaviti grijeh a da ga ne oprostiš, brigu a da mi je ne otkloniš, niti potrebu ni želju u kojoj je Tvoje zadovoljstvo a da mi ih ne ipuniš, Bože Uzvišeni, Koji si najmilostiviji!”

Istihare namaz (namaz radi želje)
Kada ćovjek naumi nešto uraditi a ne može se odlučiti na to jer ne zna da li je u tome za njega dobro i sreća ili nije, lijepo je i preporučeno da klanja ovaj namaz, koji se klanja kao i sabahski sunnet. Nijjet za istihare-namaz glasi:
Nevejtu en usallije lillahi teala salate-l-istihareti, Allahu ekber. (Odlučih klanjati istihare-namaz, u ime Allaha Uzvišenog, Allahu ekber).

Nakon predaje selama prouči se zikr, a potom na ruke ova dova:
“Bože Milostivi, molim Te, da mi pokažeš sreću u ovom činu jer Ti to dobro znaš, a ja ne znam, Ti to možeš, a ja ne mogu. Ti si poznavalac skrivenih tajni. Bože, ako je ova stvar (čin) sretna za moju vjeru i život, za moju sadašnjost i budućnost, odredi mi je i olakšaj, pa mi je učini sretnom. A ako je ova stvar nesretna za moju vjeru i život, te za moju sadašnjost i budućnost, otkloni je od mene, odvrati me od nje i podaj mi sreću na drugom mjestu i u drugoj stvari, pa me time zadovolji. Primi ovu moju molbu, Uzvišeni Allahu, Koji si najmilostiviji!”

Klanjanje ovog namaza preporučio nam je Allahov Poslanik a.s.
Potrebno je reči da ova dva posljednja namaza, hadže i istihare, treba klanjati više puta za određenu potrebu ili želju koje želimo da nam se ispune. Ako nam se ipak želja ne ispuni i nakon što smo klanjali spomenute namaze, treba da vjerujemo da će nas Uzvišeni Allah nagraditi za ove namaze jer smo njihovim izvršenjem iskazali naše poštovanje na Njegovu odluku, što sve spade u dobra djela, a za dobra djela Allah dž.š. će nagraditi onoga koji ih čini.

O TEVBI (POKAJANJU ZA UČINJENE GRIJEHE)
Mi smo ljudi, a ljudi su stvorenja Allahova koja mogu pogriješiti i često griješe.Međutim, musliman i muslimanka su dužni da, čim učine neki grijeh, učine pokajanje od grijeha koji su učinili, a naročito ako se radi o velikom grijehu jer činjenje ovakvog grijeha izvodi čovjeka iz Islama. Ako se umre bez tevbe (pokajanja) ostaje se u džehennemskoj vatri, a ako se učini pokajanje, ostaje nada da će Milostivi Allah oprostiti učinjeni grijeh. Ali treba se kajati i za male grijehe.

Ima vise načina na koji se može učiniti pokajanje, a jedan od njih je i ovaj: “Ja Rabbi, ja Rabbi, moj Milostivi Gospodaru! Ja se kajem i tevbu činim od svih grijeha koje sam hotimično ili iz nehata počinio (la), a naročito ako sam počinio (la) teški grijeh koji izvodi iz vjere. Milostivi Allahu, ja se kajem i od Tebe oprost i milost tražim. Ja svoje vjerovanje obnavljam i vjerujem i očitujem da je sve istina što nam je naš Poslanik Muhammed a.s., od Tebe prenio i nama saopćio. To potvđujem riječima: Ešhedu en la ilahe illellah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu;
što znači: Svjedočim i očitujem da nema Boga osim Allaha i svjedočim i očitujem da je Muhammed Njegov rob i poslanik.
Poslije ovoga lijepo je proučiti Amentu billahi (imanske šarte).

Tevbu možemo učiniti i bilo kojom drugom dovom koju nam je u tu svrhu preporučio i ostavio naš voljeni Poslanik a.s.
Ako smo pak nekome učinili štetu ili uvredu, potrebno je zatražiti halala (oprost) od dotične osobe i nadoknaditi učinjenu štetu, pa tek onda moliti Allaha Uzvišenog za oprost.