MUDROSTI

MUDROSTI
Jedan mudrac je rekao:
„Ko bude smatrao da ima boljeg prijatelja od Allaha, dž.š., malo Ga poznaje. Ko, pak, smatra da ima većeg i ljučeg neprijatelja od samog sebe, taj malo poznaje sebe samoga.“

Hazreti Ebu Bekr es-Siddik je rekao:
U Kur`anu se nalaze riječi Svevišnjeg Allaha, dž.š.:`Za-herel-fesadu fil-berri vel-bahri`(koje znaće: Pojavila se pokvarenost i na kopnu i na moru). Kopno je jezik, a more je srce. Kada se pokvari jezik, na njega plaču duše ljudi, a kada se pokvari srce na njega plaču meleki.“

Prenosi se od hazreti Alije da je rekao:
Od svih dunjalučkih blagodati najbolja ti je islam.
Od svih vrsta zanimanja, najbolje je biti u pokornosti Allahu,dž.š.
Smrt ti je najbolja pouka.

Kazuje se da je Abdulah ibni Mes`ud rekao:
• Izvršavaj ono što je Allah, dž.š., učino farzom, bit češ najpokorniji,
• kloni se onoga što je Allah učinio haramom, bit češ najpobožniji i
• budi zadovoljan onim što ti je Allah dao, bit češ najbogatiji.
Prenosi se da je Jahja bin Muaz er-Razi rekao:
• Blago onom koji ostavi dunjaluk prije nego što dunjaluk ostavi njega,
• blago onom koji uredi svoj kabur prije nego što dođe u njega i
• blago onom koji stekne Allahovo zadovoljstvo prije nego što dođe pred Njega.

Prenosi se od hazreti Alije da je rekao:
• Ako stekneš prednost nad nekim, postat češ njegov zapovjednik.
• Ako tražiš nešto od nekoga, postat češ njegov zarobljenik.
• Ako si neovisan od nekoga, ravan si mu.

Prenosi se da je Hamid el-Lefaf, Allah mu se smilovao, rekao da mu je došao neki čovjek i rekao mu:
„Nasavjetuj me“, na što mu je Hamid el-Lafaf odgovorio:
„Načini omot za svoju vjeru, kao što mushaf ima korice“
Kada je pitalac tražio definiranje omota, Hamid el-Lafaf mu je rekao da to znači:
• Ostaviti beskoristan govor, osim onoga koji je neophodan,
• od dunjaluka imati samo koliko je potrebno za pristojan život i
• ne miješati se sa ljudima, osim onoliko koliko je nužno.

Prenosi se da je hazreti Omer rekao: “Četiri su mora:
• Strast je more grijeha.
• Duša sklona zlu je more strasti.
• Smrt je more života.
• Kabur je more kajanja.“

Prenosi se da je Abdulah ibni Mesud, r.a., rekao:
“Četiri stvari pomraćuju srce:
• Pun stomak hrane, o kojoj se nevodi računa da li je dozvoljena ili zabranjena
• Druženje s nasilnicima,
• zaboravljanje prošlih grijeha i
• uzaludno nadanje.
A četiri stvari rasvjetljavaju srce:
• Gladan stomak, koji se čuva od zabranjene hrane,
• druženje sa dobrim ljudima,
• nezaboravljanje prošlih grijeha i
• negajenje nade u dug život.“

Prenosi se da je hazreti Alija rekao:
„Četveroga i kada je malo može biti odviše:
• bolova,
• siromaštva,
• vatre i
• neprijateljstva.“

Prenosi se da je Abdullah el-Entaki, Allah mu se smilovao, rekao:
„ Pet radnji liječe srce:
• druženje sa dobrim ljudima,
• učenje Kur`ana,
• gladovanje,
• klanjanje noćnoga namaza i
• skrušeno učenje dove u praskozorje.“

Prenosi se da je hazreti Omer rekao:
• vidio sam sve prijatelje, ali mi je najbolji čuvanje jezika,
• vidio sam sve vrste odjeće, ali mi je najbolja bogobojaznost,
• vidio sam sve vrste bogatstva, ali boljeg nema od štednje,
• vidio sam sve vrste dobroćinstva, ali boljeg nema od dobra savjeta,
• vidio sam i kušao sve vrste jela, ali boljeg i slađeg nema od sabura.

Prenosi se da je hazreti Alija rekao:
„Šest je Allahovih blagodati:
• Islam,
• Kur`an,
• Allahov poslanik Muhammed,
• Zdravlje i životna snaga,
• Božija zaštita i
• Neovisnost od drugim ljudima.“

Pitali su nekog mudrog i pametnog čovjeka:
„Da li može znati čovjek kada se pokaje da li mu je tevba primljena ili odbijena?“ Mudrac je odgovorio:“ Neču o tome prosuđivati, međutim, postoje neki znakovi:
• da vidi vlastitu podložnost grijehu i griješenju,
• da osjeti odsustvo zadovoljstva u svome srcu, a prisustvo tuge,
• da se pridruži ljudima koji čine dobra djela, a da izbjegava loše drustvo,
• da dunjalučku malu stvar smatra golemom, a da mnogo urađenih djela za Ahiret smatra malim i nedovoljnim,
• da mu srce bude zauzeto onim za što je preuzeo odgovornost pred Allahom, a da nije preokupiran onim što je Allah zagarantirao Svojim vjernim pokornicima,
• da čuva jezik od nepristojna govora, te da stalno razmišlja, brine se i kaje.“

Prenosi se da je Jahja b. Mua`z, Allah mu se smilovao, rekao:
• među največe zablude spada ustrajavati u grijesima, nadajući se oprostu bez pokajanja,
• očekivati Allahovu blizinu, bez pokornosti Njemu,
• očekivati džennetsku žetvu, a sijati džehennemski usjev,
• grijesima tražiti kuću pokornih,
• tražiti i očekivati nagradu, bez dobrih djela,
• uzdati se u Allaha, a biti nemaran.

Prenosi se da je Ebu Bekr es-Siddik, r.a., rekao:
“Osam stvari su nakit za drugih osam stvari:
• Poštenje je nakit siromaha,
• Zahvalnost je ukrast za blagodati,
• Strpljivost je nakit iskušenja,
• Blagost je ukras znaja,
• Poniznost je nakit onome koji traži znanje,
• Često plakanje je ukras bogobojaznih,
• Ne prigovarati za učinjeno dobro je nakit dobroćinstva i
• Poniznost u namazu je ukras namaza.“

Prenosi se da je hazreti Omer r.a., rekao:
• ko se kloni suvišnoga govora data mu je mudrost,
• ko se sustegne nepotrebnoga gledanja data mu je poniznost srca,
• ko se kloni pretjerivanja u jelu data mu je slast u činjenju ibadeta,
• ko se čuva od pretjeranoga smijeha dato mu je dostojanstvo,
• ko napusti šalu postigao je prefinjenost,
• ko ostavi ljubav prema ovom svijetu data mu je ljubav prema Ahiretu,
• ko ne vodi brigu o tuđim nedostacima data mu je mogućnost da ispravlja vlastite greške,
• ko se ne bavi istraživanjem kod drugih onoga što samo Allah zna zagarantirana mu je čistota od licemjerstva.

“Onoga koji redovno klanja pet dnevnih namaza u njihovom određenom vremenu Allah će počastiti sa devet počasti:
• Zavoljet će ga,
• Podarit će mu zdravlje u tijelu,
• Čuvat će ga meleki,
• Dat će mu bereket u kući,
• Lice će mu biti svijetlo kao u dobrih ljudi,
• Dat će da mu srce omekša,
• Prijeći će preko Sirat-ćuprije munjevitom brzinom,
• Sačuvat će ga od Džehennema,
• Smjestit će ga u blizini onih koje neče biti straha i onih za koje neče biti žalosti.“

Prenosi se da su Ibrahima bin Edhema,Allah mu se smilovao, pitali o Allahovim riječima „molite Mene, a Ja ću uslišati vaše molbe“ te kaže:“ Mi molimo,ali nam se dova ne uslišava“. Na to je Ibrahim ibn Edhem rekao:
“Zamrla su vaša srca od deset stvari:
• spoznali ste Allaha, ali ne izvršavate dužnosti prema Njemu,
• čitate Allahovu knjigu, ali ne radite po njenin uputama,
• tvrdite da vam je šejtan neprijatelj, ali ste ga uzeli za prijatelja,
• govorite da volite Poslanika, a napustili ste njegov put,
• tvrdite da volite Džennet, ali ne činite djela koja vode u njega,
• tvrdite da strahujete od vatre Džehennema, ali ne odustajete od grijeha,
• tvrdite da je smrt istina,ali se ne pripremate za nju,
• zabavili ste se nedostacima drugih, a svoje ne ispitujete,
• jedete nafaku koju vam je Allah dao, ali Mu se ne zahvaljujete,
• ukopajete vaše mrtve, ali iz tog ne uzimate pouku.“