Poziv bh dijaspori u Kanadi

 

POZIV BIH DIJASPORI U KANADI DA PODRŽI KLUB PRIJATELJA BiH U KANADSKOM PARLAMENTU

 

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike u saradnji sa Institutom za istraživanje genocida Kanada sa zadovoljstvom obavještavaju javnost da su zajedno sa bosansko-hercegovačkom dijasporom u Kanadi zapoćeli proces proširenja Kluba prijatelja BiH u Kanadskom parlamentu.

Klub prijatelja BiH će osigurati podršku Kanadskog parlamenta  neophodnim političkim i ekonomskim reformama u Bosni i Hercegovini. Ovim klubom predsjedavaju dugogodišnji prijatelji Bosne i Hercegovine, Chair:  MP Dave, MacKenzie, Vice Chair:  MP Brian Masse, Vice Chair:  MP Bernard Trottier, Executive Member:  MP Nina Grewal, Executive Member:  Senator Raynell Andreychuk.

Klub do sada ima više od 30 članova oba doma Kanadskog parlamenta.

Stoga, pozivamo sve građane sa pravom glasa, a koji podržavaju demokratsku i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu da se aktivno ukljuće u ovaj proces kontaktirajući svoje predstavnike u Kanadskom parlamentu, te tražeći od njih da pristupe Klubu prijatelja BiH. Očekujemo od bosansko-hercegovačke dijaspore, koja broji preko 50,000 članova, aktivno učešće u radu Kluba prijatelja BiH.

Za više informacija o svemu ovome posjetite naše website http://www.bosniak.org/,   http://www.instituteforgenocide.ca/

 

POZIV NA AKCIJU!
Postovani prijatelji Bosne i Hercegovine u Kanadi

Kao što vam je već poznato nedavno je osnovan Klub prijatelja BiH u Kanadskom parlamentu.

Kako bi Klub Prijatelja dobio svoju punu funkcionalnost, treba biti popunjen sa odreðenim brojem clanova oba doma kanadskog parlamenta. Proces popunjavanja je već otpoćeo. Uloga BiH dijaspore u Kanadi je od presudnog značaja u procesu popunjavanja ovog kluba.

Stoga, ovom prilikom pozivamo BiH dijasporu u Kanadi odnosno svakog pojedinca posebno da uzme aktivno učešće u ovom procesu tako što će tražiti od svojih predstavnika u Kanadskom parlamentu da se pridruže Klubu prijatelja BiH.

Prije nego što Vam ponudimo Upustvo kako saznati ko su Vaši predstavnici u Kanadskom parlamentu te kako ih kontaktirati, podsjetit čemo Vas na nekoliko važnih detalja. Dakle, svakog državljanina Kanade koji živi u nekoj od saveznih provincija i teritorija predstavlja po jedan MP. Takođe možete kontaktirati senator iz vaše provincije odnosno teritorije.

UPUSTVO
1. Najprije trebate saznati ko su Vaši predstavnici u Kanadskom parlamentu, MP i Senatori www.parl.gc.ca/Default.aspx?Language=E
2. Kontaktirajte Vaše predstavnike u njihovim lokalnom ofisu putem telefona, faxa, poštom ili pošaljite e-mail tražeći od njih da se pridruže Klubu prijatelja BiH u Kanadskom parlamentu. Dole ispod je naš uzorak pisma kojeg možete iskoristiti u cijelosti (copy/paste) ili možete napisati novo pismo svojim riječima, vodeći pri tome računa da saćuvate suštinu poruke. Napomena: Samo slanje emaila ne garantuje da će biti i pročitan. Iako slanje pisma poštom ili faxom uzima nešto više vremena, ipak je veći izgled da ono bude pročitano i da na njega bude odgovoreno. Poziv telefonom uz pismo je najefikasniji način. Pismo poslano poštom ili faxom treba da ima Vaš potpis. Sve ovo zahtjeva malo truda a od neprocjenjive je koristi za Bosnu i Hercegovinu.

3. Važno je ostati ustrajan pa Vam s toga preporučijemo da uradite \”follow up\” na vaše prijethodno pismo/fax/email, kako biste bili sigurni da je uredno primljeno. Molimo obavijestite nas, email-om ili telefonom, nakon što kontaktirate Vaše predstavnike kako bismo mi sa naše strane mogli izvršiti dodatni \”pritisak\” na njih. Imajte na umu tri stvari: prisutnost (naša prisutnost u Kanadi je značajna), profesionalnost i upornost.

4. Konačno, čestitka Vašem predstavniku nakon uključivanja u Klub prijatelja BiH treba da stigne upravo od Vas. Time stavljate do znanja koliko Vam je, kao potencijalnom glasaću, stalo do pitanja vezanih za BiH. Vaši predstavnici ne mogu to znati ako ih Vi o tome ne informišete.

 

Sample letter for your use:

 

(Date)

Mr. / Mrs. (full name)

(address of your Member of Parliament)

Dear MP (surname of member),

My name is (your name and surname) and as your constituent from (your place of residence), I am writing to ask you to join the newly formed Canada – Bosnia and Herzegovina Parliamentary Friendship Group (CBiHPF Group). Joining this Group will help demonstrate that you deeply care about issues important to your Bosnian-Canadian voters. Today, there are more than 50.000 Bosnian–Canadians living in Canada, and as you know, many of those live in your riding.

In recent years, the Government of Canada has played an integral role in the promotion of good governance, peace keeping, as well as the strengthening of state-level institutions in Bosnia and Herzegovina. With your support and membership in the CBiHPF Group we can continue to build stronger bilateral relations between Canada and Bosnia and Herzegovina, and further assist Bosnia and Herzegovina as it continues to mature and prosper.

The Group’s Executive currently consists of five Parliamentarians and longstanding friends of Bosnia and Herzegovina:

 

Chair: MP Dave MacKenzie

Vice Chair: MP Brian Masse

Vice Chair: MP Bernard Trottier

Executive Member: MP Nina Grewal

Executive Member: Senator Raynell Andreychuk

In addition, close to 30 Parliamentarians have confirmed their membership in the Group, and this number is growing.

Should you have any questions on how to become a member of the Canada-Bosnia and Herzegovina Parliamentary Friendship Group please have your staff contact the CBiHPF Group directly at cbihpfg@gmail.com .

 

I sincerely hope you will join this bipartisan Group as a committed supporter of a free, democratic, and sovereign Bosnia and Herzegovina as well as of your local Bosnian-Canadian community.

 

Thank you in advance for joining the Canada – Bosnia and Herzegovina Parliamentary Friendship Group.