Uspješna akcija kurbana

Uspješna akcija kurbana u humanitarne svrheAkcija uplate kurbana u humanitarne svrhe u bošnjačkoj dijaspori, u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je okončana vrlo uspješno. U ovogodišnjoj akciji uplate kurbana u bošnjačkoj dijaspori uplaćeno je ukupno 3395 kurbana i podijeljeno je 101.010 kg. kurbanskog mesa.

Ova akcija je već postala ustaljena i veoma korisna kroz koju se također izražava islamska solidarnost Bošnjaka u zemlji i bošnjačkoj dijaspori, a meso se dijeli u humanitarne svrhe: povratnicima, izbjeglim licima, bolnicama, studentskim domovima, medresama itd.

Na osnovu zaprimljenih zahtjeva za dodjelu kurbanskog mesa od strane različitih ustanova i institucija, kurbansko meso je distribuirano na sljedeći način:

1. STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO – kg.   8.822

2. GORAŽDANSKO MUFTIJSTVO GORAŽDE – kg.  3.920

3. ZAVOD ZA S.0. I ODGOJ DJECE MJEDENICA – kg. 1.401

4. CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDLJIVU  DJECU I OMLADINU Sarajevo –  kg. 664

5 . MEDRESA U TUZLI – kg. 4.815

“CROPS” – kg. 2.488

6.   KANTONALNA BOLNICA ZENICA – kg. 3.021

7.   MEDRESA U MOSTARU – kg.  3.852

8.   UDRUŽENJE GRAĐANA PARAPLEGIČARA OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE GRADA SARAJEVA- kg. 648

9. ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO-INVALIDNIH  LICA – FOJNICA – kg. 1.560

10. ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO-INVALIDNIH  OSOBA BAKOVIĆI – kg. 1.454

11. DOM ZA STARA I INVAL. LICA – JEZERO – kg. 1.609

12. ZAVOD ZA VASP.MUŠKE DJECE I OMLADINE SARAJEVO –  kg.  440

13. BANJALUČKO MUFTIJSTVO ZA POVRATNIKE  –  kg. 990

14. MEDRESA TRAVNIK  – kg. 3.315

15. JAVNA KUHINJA U BREZI – kg. 1.801

16. UDRUŽENJE GRAĐANA ZA POMOĆ OSOBAMA SA RETARDACIJOM “OAZA” SARAJEVO – kg. 648

17. JU DJEČIJE OBDANIŠTE “ZULEJHA BEGETA” KONJIC –  kg.    1.000

18. JU ZA PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE “UMIHANA ČUVIDINA” BREZA  –  kg.    1.162

19.NARODNA KUHINJA SARAJEVO, KOD TETKE, –  kg.    3.882

20. DOM STARACA TRAVNIK “NAŠ DOM” –  kg.  1.600

21. POVRATNICI U VIŠEGRAD –  kg.  1.200

22. UDRUŽENJE ROMA “NAŠA BUDUĆNOST” SARAJEVO  –  kg.    3.072

ROMI –  KAKANJ –  kg.   1.261

23. KUHINJA CRV. KRIŽA SARAJEVO –   kg.    1.200

24.  AL-VALADEYN – JETIMSKO NASELJE SARAJEVO  –  kg.     1.200

25.  OBDANIŠTE JABLANICA, kg.  750

26. UDRUŽ. CIVILNIH ŽRTAVA RATA –  kg. 520

27. MEDRESA OSMAN EF. REDŽIĆA –  kg. 4.040

28. CRVENI KRIŽ BREZA – kg. 238

29.  POVRATNICI U CERSKU –  kg 1.680

30. KLINIČKI CENTAR SARAJEVO – kg. 2.134

31. ŠKOLA ISHAK-BEG ISHAKOVIĆ  –  kg. 407

32. UDRUŽ.DEMOBILISANIH BORACA  STARI GRAD SARAJEVO –  kg. 1.200

33. CRVENI POLUMJESEC ZENICA –  kg.  3.505

34. “MERHAMET” Maglaj – kg. 3.366

35. MEDRESA U CAZINU  –  kg. 1.247

36. IPF U BIHAĆU –  kg. 1.235

37.  Povratnici u Kozluk – Uzor –  kg. 3.000

38. Medžlis IZ Rudo – kg. 520

39. Podijeljeno u klaonici Bugojno –  kg. 255

40. Zavod za ment. in. djecu – Pazarić  –   kg. 1.680

41. Merhamet Bugojno  –  kg. 345

42. Dom staraca Jablanica  –   kg. 750

43. JU Dom staraca Zenica –  kg. 2.183

44. Međunarodni forum solidarnosti  EMMAUS  –  kg. 2.411

45. Podijeljeno po osnovu  ¼ preuzetog kurbana  od uplatioca –  kg. 1.224

46. Kantonalna bolnica Travnik – kg. 977

47. Fond “SAŠA” Zlatna lasta Sarajevo – kg. 233

48. Podijeljeno na klaonici Visoko – kg. 59

49. Podjeljeno na području Medžlisa IZ Bosanska Dubica –  kg. 690

50. Podijeljeno na području Medžlisa IZ Gradiška – kg. 897

51. Podijeljeno na području Medžlisa IZ Kobaš –  kg. 876

52. Podijeljeno na području Medžlisa IZ Mrkonjić Grad – kg. 1.026

53. Podijeljeno na području Medžlisa IZ Bosanski Brod – kg.  877

54. Podijeljeno na području Medžlisa IZ Kotor Varoš –  kg. 925

55. Podijeljeno na području Medžlisa IZ Derventa –  kg. 983

56. Podijeljeno na području Medžlisa IZ Prnjavor –  kg. 749

57. Podijeljeno na području Medžlisa IZ Ključ – kg. 525

58. Obdanište Fojnica –  kg. 240

59. MZ STUP Zlatija Dizdarević – kg. 720

60. Koledž Lješevo –  kg. 1.300

61. Radnici na klaonicama Vitez i Preočica –  kg. 173

62. Radnici na klaonici “Opačin” Župča –  kg. 45

_________________________

                        UKUPNO:   kg.  101.010,-

                                                           ——————————

 

Uplata kurbana po državama

 

Rb.

Naziv uplatioca

Broj kurbana

1.

Auistrija Dachverband

60

2.

Austrija Unija

96

3.

Isl.Centar-Ebu Hanife-Beč

57

4.

Džemat -GazHusrevbeg-Beč

55

5.

Džemat-Bosna-Beč

30

6.

Džemat-Modling-Beč

26

7.

Muslim.Zajednica Štajerske-Graz

4

8.

Džemat Bošnjak- Graz

7

9.

SAD – IABNA –

1104

10.

Kanada

91

11.

Finska

8

12.

Holandija

163

13.

Velika Britanija

14

14.

NJEMAČKA

650

15.

Belgija

13

16.

Francuska

33

17.

Švicarska

197

18.

Norveška

235

19.

Švedska

329

20.

Danska

50

21.

Luksemburg

59

22.

Džemat- Cil – Luksemburg

43

23.

RIJASET – BLAGAJNA –

32

24.

Uplate pojedinaca preko banke

2

25.

Džemat Birmingen V. Britanija

2

26.

Ministarstvo Odbrane Turska

10

27.

Džemat Vocklabruck Austrija

21

29.

Džemat Gazi Husrev Beg, Klagenfurt

4

UKUPNO :

3395

Zaklanih ( VIŠAK ) još  3 komada

3