BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Bajramska čestitka odbora BIC Hamilton

U uslovima ekonomske, moralne i ljudske krize koje uništavaju ljudski rod i sve više prijete solidarnosti među članovima ljudske zajednice, u uslovima kada se sa više strana prijeti bošnjačkom identitetu, sreća i spas je u duši, koja zna da su svi ljudi stvoreni od zemlje, te da im je Stvoritelj svakom ponaosob udahnuo od svoga duha, pa su tako svi braća po ocu Ademu i po majci Havi. To je najznačajnija poruka Hadž i Kurban-bajrama u trenutku kad je čovječanstvo na Arefatu i kad su muslimani na mjestu gdje su Ibrahim, a.s., i njegov sin Ismail položili vječni zavjet Uzvišenom Bogu na pokornost, kao zahvalnost na darovima Allahovim. Neka vam ovaj mubarek-dan vrati vjeru, nadu i međuljudsko povjerenje; neka među vama nestane straha, zlobe i zavisti; neka vam zajedništvo povrati samopouzdanje; neka svako radi svoj posao savjesno i odgovorno; shvatimo da je tajna uspjeha na ovome svijetu iskrena vjera i plemenito djelo. Svima članovima Bošnjačkog islamskog centra Hamilton želimo sretan Bajram, moleći dragog Allaha (dž.š.) za vaše zdravlje i uspjeh u životu i radu.

Odbori BIC Hamilton

Bajramska čestitka Ismail Ef. Fetića

Draga braćo i sestre u Islamu! U povodu nastupajućih bajramskih blagdana šaljem Vam iskrene selame i bajramske čestitke da ovaj mubarek blagdan provedete na najljepši način,u duhu islamskih propisa i naše lijepe tradicije, sa članovima svoje familije, prijetelja i rodbine. Dani Hadži bajrama ili Kurban bajrama su dani žrtvovanja i odricanja; pa zbog naše i Vaše spremnosti na žrtvu i odricanje imamo puno pravo da se radujemo i nadamo da će nam Allah dž.š. pomoći, smilovati se i nagraditi nas, ako Bog da. Bajram je dan kada se svi radujemo i veselimo,kada zajednički klanjamo bajram namaz, obilazimo familiju, prijatelje i rodbinu, i kada se radost u tim danima osjeća na našim licima i u našim dušama. BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN s molbom Allahu dž.š. da nas sačuva od smutljivaca i munafika, da nas spasi od onih koji siju laž i smutnju, da nas udalji od onih koji vrijeđaju, lažu, ogovaraju i prenose tude riječi, da nas zaštiti od onih koji mrze i preziru i, konačno, molimo Ga da nam da dobro i na ovome i na budućem svijetu! Amin!

 

Bajramska čestitka reisu-l-uleme

Draga braćo i sestre,

Danas je 9. zu-l-hidže, 1432. god.,  dan Arefata, gdje su na jednom mjestu više miliona ljud iz cijeloga svijeta svih rasa, nacija, uzrasta i obrazovanja ujedinjeni u jednoj namjeri, a to je da se što više približe Stvoritelju i da čuju nebesku poruku.

Hizmećari dvaju harema, Mekke i Medine, zaslužuju našu pohvalu što svake godine hadžsku manifestaciju čine lakšom i što se sa Arefata u svijet šalju poruke mira i suživota.

Na taj način hadž nije samo važan za muslimane, već i za sve ljude, narode i vjere, kojima je na srcu mir i sigurnost u svijetu. Učim dovu da hadžijama hadž bude kabul i da se vrate svojim kućama živi i zdravi, čisti od grijeha kao na dan kada ih je majka rodila.

Sutra je prvi dan Kurban-bajrama kad muslimani širom svijeta kod kuće prinose žrtvu – kurban, kako bi se oslobodili od oholosti, sebičnosti i nasilnosti. Dakle, kurban je poziv čovjeku da bude spreman na žrtvu za svog komšiju te da svi ljudi žive u miru i sigurnosti od jezika mržnje i od ruke nasilja. Jer, – Pravi musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku ljudi mirni i sigurni – kaže nam Alejhisselam.

Stoga, neka nam Bajram krase lijepa riječ i pružena ruka, posebno prema našim komšijama, koje ne smijemo zaboraviti zato što će oni biti najbolji svjedoci o našoj iskrenosti u vjeri, jer nas Alejhisselam opominje da „nije pravi musliman onaj koji zna da mu je komšija gladan”.

A mi znamo da u našoj zemlji više od 20% naše braće i komšija nemaju osiguran ni jedan obrok dnevno. Oko 48% naših rođaka, prijatelja i komšija su na rubu siromaštva, dok je 18% njih na rubu gladi. U našoj zemlji je oko pola milijuna nezaposlenih.

Bajram je prilika da se okrenemo oko sebe i pogledamo u kakvom stanju su nam komšije i braća, jer  čovjek je čovjeku brat i zato među njima treba da važi bratska ljubav, jer ono što čovjek želi sebi, treba da želi svome bratu. „Vjernik ne čini nepravdu svome bratu i ne ostavlja ga samog u nevolji” – kaže Alejhisselam. „Vjernici su kao jedno tijelo, ako jedan dio oboli, cijelo tijelo je bolesno”!

Naša nas vjera uči da na ovome svijetu nismo sami, već da dijelimo sudbinu sa ljudima različitih vjera, kultura i nacija. Ali, naše su nam nade i naše su nam muke iste. Zato nam je potrebno jedinstvo u različitosti, koje je moguće ako spojimo naša zajednička nadanja i ako se udružimo u borbi protiv naših zajedničkih muka.

Braćo i sestre,

Neka nam Kurban-bajram vrati vjeru i nadu u bolji i sretniji život; neka među nama vlada sloga; neka nam zajedništvo u vjeri i ljubavi povrati samopouzdanje; neka svako radi svoj posao savjesno i odgovorno; neka shvatimo da je tajna uspjeha na ovome svijetu međusobno pomaganje u dobru!

Svima vam od srca želim sretan Bajram, moleći dragog Allaha (dž.š.) za vaše zdravlje i uspjeh u životu i radu. Posebno želim Bajram čestitati prognanim, bolesnim i nemoćnim sa dovom Stvoritelju Uzvišenom da prognanim omogući povratak domovima njihovim, da bolesnim podari zdravlje te da nemoćnim povrati snagu! Amin!

Sa osobitim željama Bajram čestitam našoj braći u Hrvatskoj, Sloveniji, Sandžaku i cijeloj Srbiji, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama u svijetu:  Bajram šerif mubarek olsun!